Hankkeen tiedot

EU logo with the text Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
NimiQuality of Virtual Studies
Aloituspäivä1.6.2021
Lopetuspäivä31.5.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSolja Ryhänen
KuvausProjektilla on seuraavat osatavoitteet:
1. Luoda virtuaaliopetuksessa ja oppimisessa käytettävää metodiikkaa
2. Lisätä opetushenkilökunnan osaamista virtuaaliopetuksessa
3. Pilotoida kehitettyä opetus- ja oppimismetodiikkaa
KehittämistarveVirtuaalinen opetus on nykyään arkipäivää korkeakouluopetuksessa. Opettajilla ei kuitenkaan ole välttämättä tarvittavaa osaamista valita kuhunkin etäopetustilanteeseen sopiva oppimisympäristö. Myös arviointi voi poiketa luokkatilanteessa tapahtuvasta arvioinnista. Tämä projekti lisäämään virtuaaliopetuksen ja oppimisen laatua luomalla metodiikkaa, jota opettajat voivat hyödyntää opetustyössään virtuaalisissa opetustilanteissa. Opetushenkilökuntaa koulutetaan käyttämään uusia oppimisympäristöjä ja valitsemaan monista työkaluista tilanteeseen sopivin vaihtoehto.
ToimenpiteetProjektissa perehdytään virtuaaliopetuksen käsitteisiin, välineisiin ja niihin liittyvään kansalliseen säätelyyn sekä plagiarismin ehkäisyyn eri maissa. Hankkeessa laaditaan menetelmiä, jolla opettajat voivat valita opetustilanteisiin sopivimman oppimisympäristön, joka tukee oppijoiden motivaatiota. Projektissa koulutetaan korkeakouluopettajia käyttämään uusia virtuaaliopetuksen työvälineitä.
TuloksetProjekti keskittyyn kolmeen konkreettiseen aktiviteettiin/tuotokseen:
1. Virtuaaliopetus- ja oppimismenetelmien analyysiraportti.
2. Virtuaaliopetus- / oppimismenetelmien testaus
3. Raportti virtuaaliopetusmetodologian soveltamiskokemuksista.
KumppanitProjektin toteuttajaosapuolet ovat:
- Kauno Kolegija, Liettua (koordinaattori)
- Zagreb School of Business, Kroatia
- School of Coding, UK
- Fundacion Universidad Fransisco de Vitoria, Espanja

Kohderyhmät: em. korkeakoulujen opetushenkilökunta ja opiskelijat.
Tuloksia levitetään myös muihin eurooppalaisiin korkeakouluihin virtuaaliopetuksessa hyödynnettäväksi.

RahoittajaErasmus + 2017-2020