Hankkeen tiedot

NimiBiometaanin potentiaalin kartoitus maatiloille Pohjois-Savon alueella
Aloituspäivä1.4.2021
Lopetuspäivä28.2.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMaarit Janhunen
KuvausHankkeessa tarkastellaan lannan ja sen ravinteiden hyötykäyttöä Pohjois-Savon alueella nykytilanteessa ja mallinnetaan eli ”spotataan” tilannetta parantavia toimintamalleja Pohjois-Savon karjatalous-valtaisella alueella. Lantojen lisäksi tarkastelun kohteena ovat maatilojen peltobiomassat, elintarviketeollisuuden sivutuotteet ja muut mahdolliset sivuotteet. Hanke spottaa syötteitä kiertotalouden näkökulmasta huomioiden kierrätyslannoitteiden valmistamisen, biometaanin tuotannon ja koneinvestointiketjut maatilojen tarpeisiin. Lopputuloksena spottauksessa muodostuu 3-5 laitoksen spesifikaatioden määrittely Pohjois-Savon alueelle.
KehittämistarveHankkeessa kehitetään ja mallinnetaan konsepti Pohjois-Savon alueella lannan ja muiden biomassojen kokonaisvaltaisen käsittelyn ratkaisemiseksi energiaa ja kierrätyslannoitteita tuottaen.
Toimenpiteet
TuloksetHanke on jaettu 5 työpakettiin, josta yksi toteutetaan ostopalveluna. Työpaketissa 1 tehdään laaja taustakartoitus Pohjois-Savon alueella syntyvistä biomassoista ja niistä saatavasta biometaanipotentiaalista. Työpaketissa 2 kartoitetaan liikennebiokaasun käytön mahdollisuudet sekä kierrätyslannoitteiden valmistuksen potentiaali. Työpaketissa 3 vastaavasti selvitetään laboratoriodemostraatioiden avulla käsittelyjäännöksestä kierrätyslannoitteiden valmistus mahdollisuuksia. Työpaketti 4 käsittää toteutettavuus selvityskonseptin, joka perustuu ostopalveluun ja työpaketissa 5 laaditaan johtopäätökset kustannus-hyötyanalyysien pohjalta.
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020