Hankkeen tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.
NimiOsaava Farmari – Jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen maatalousyrittäjille
Aloituspäivä1.3.2021
Lopetuspäivä31.3.2024
www-sivutosaavafarmari.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAgnieszka Laherto
KuvausHankkeen tavoitteena on auttaa maatalousyrittäjiä tunnistamaan omaa osaamista ja osaamisen puutteita talouden hallintaan ja yrittäjyyteen liittyen. Hankkeessa luodaan maatalousyrittäjille portaittainen jatkuvan oppimisen malli, jossa hyödynnetään vertaisoppimista, mentorointia sekä itsearviointia sekä digitaalisia oppimisympäristöjä. Jatkuvan oppimisen mallia hyödyntäen suunnitellaan ja testataan maatalousyrittäjille suunnattuja lyhyt- ja täsmäkoulutuksia, jotka lisäävät osaamista talouteen, yrittäjyyteen ja johtamiseen. Lisäksi hankkeessa luodaan pysyvä verkostomainen toimintamalli eri ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien kesken, jotta pystytään tarjoamaan aina ajantasainen, maatalousyrittäjille räätälöity palvelu jatkuvaan oppimiseen. Tässä työssä hyödynnetään ja tehdään yhteistyötä AgriHubi-verkoston kanssa.
KehittämistarveMaatalousyrittäjät toimivat merkittävässä roolissa varmistaen laadukkaan kotimaisen ruokatuotannon jatkumisen niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Suurin osa maatalousyrittäjistä toimii työssään yksinyrittäjinä. Kotimaisen huoltovarmuuden ja ruokaturvan kannalta on erittäin tärkeää vahvistaa maatalousyrittäjien sopeutumiskykyä muutostilanteisiin. Tätä sopeutumista tulee vahvistaa jatkuvalla oppimisella ja osaamisen kehittämisellä läpi koko yrittäjyyden elinkaaren. Maatalousyritysten talous- ja yrittäjyysosaamisen päivittämisessä haasteena on, että sekä tutkintokoulutukseen että hankkeiden koulutuksiin hakeutuvat samat aktiiviset yrittäjät. Tässä tilanteessa usein ne yrittäjät, jotka tarvitsisivat kipeimmin osaamisen päivittämistä, eivät hyödy nykyisestä koulutustarjonnasta. Ammattikorkeakoulujen tulee räätälöidä uusi toimintamalli, jonka avulla pystytään jatkuvasti huolehtimaan maatalousyrittäjien osaamisen päivittämisestä ilman, että koulutukseen liittyy velvollisuus suorittaa kokonainen tutkinto. Koulutustarjontaa pitää kehittää palvelemaan paremmin erilaisista lähtökohdista tulevia yrittäjiä ja saada heidän kiinnostus talousasioiden kehittämiseen säilymään.
ToimenpiteetHankkeessa etsitään yrittäjät, joilla tarvetta talous-, yrittäjyys- ja johtamisosaamisen päivittämiseen ja motivoidaan heidät lähtemään koulutukseen. Kohderyhmän saavuttamiseen testataan ja käytetään erilaisia tapoja, kuten tiedottaminen sosiaalisen median ja nettisivujen kautta, yhteistyöverkoston avulla sekä suorat kontaktit potentiaalisiin asiakkaisiin.

Hankkeessa suunnitellaan portaittainen jatkuvan oppimisen malli ja valitaan sopivat pedagogiset menetelmät sen toteutukseen. Portaittainen malli tarkoittaa erilaisten lähtötasojen huomioimista koulutuksissa. Tasot lähtevät peruskäsitteiden hallinnasta ja niiden toimimisesta käytännössä aina maatilayrityksen strategiseen suunnitteluun saakka. Tämän jälkeen pilotoidaan kohderyhmän maatalousyrittäjille talous- ja yrittäjyyskoulutukset sekä arvioidaan toteutusta asiakaspalautteen perusteella. Portaittaista jatkuvan oppimisen mallia ja koulutuksia testataan eri puolilla Suomea ja huomioiden eri alueiden erilaiset olosuhteet.

Luodaan pysyvä yhteistyöverkoston malli luonnonvara-alan ammattikorkeakoulujen kesken. Ammattikorkeakoulujen talousopettajien välillä ei ole aiemmin ollut säännöllistä yhteistyötä. Nyt sitä halutaan kehittä ja vakiinnuttaa se pysyväksi toiminnaksi. Yhteistyö mahdollistaa toisten hyvistä käytänteistä oppimisen ja verkoston tuen.
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy uusi aktivointimalli maatalousyrittäjien tavoittamiseksi ja innostamiseksi talous-, yrittäjyys- ja johtamiskysymysten hallintaan. Tämä tapahtuu luomalla portaittainen jatkuvan oppimisen malli ja valitsemalla tavoitteeseen sopivat pedagogiset menetelmät maatalousyrittäjien talous- ja yrittäjyysosaamisen päivittämiseen. Samalla luodaan maatalousyritysten talous- ja yrittäjyysosaamisen lyhytkoulutusten toteutusmalli. Hankkeen avulla luodaan vahva ammattikorkeakoulujen verkosto luonnonvara-alan talous- ja yrittäjyyskoulutusten toteutukseen ja edelleen kehittämiseen. Samalla tiivistetään yhteistyötä sidosryhmien kanssa talous- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseksi. Osallistuvien maatalousyrittäjien osaamistason nousee merkittävästi.
KumppanitSavonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa hanketta yhdessä Hämeen, Jyväskylän, Lapin, Oulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen kanssa. Kohderyhmänä hankkeessa on maatalousyrittäjät.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö