Hankkeen tiedot

NimiMaatilojen varautumisen työkalut
Aloituspäivä1.1.2021
Lopetuspäivä30.6.2022
www-sivuthttps://maavara.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöElina Vehviläinen-Liikka
KuvausHankkeen tavoitteena on lisätä maatiloilla toimivien yrittäjien ja työntekijöiden osaamista varautumiseen liittyvistä toimista sekä ottaa varautuminen osaksi päivittäistä työskentelyä maatiloilla. Tavoitteena on luoda toimintamalli maatilojen varahenkilöjärjestelmälle, jota voidaan hyödyntää niin tilakohtaisessa kuin valtakunnallisessa kriisitilanteessa. Tavoitteena on myös ottaa maatilat osaksi kyläturvallisuuden ylläpitoa luomalla kyläturvaryhmiä sekä kartoittamalla kone- ja laitekantaa, jota voidaan hyödyntää poikkeustilanteessa.
KehittämistarveMaatiloilla on keskeinen rooli huoltovarmuuden ja kotimaisen elintarviketuotannon varmistamisessa. Maatilojen tulisi pystyä varmistamaan toimintansa niin normaalioloissa kuin erilaisissa kriisitilanteissa. Työvoimaa tiloille -hankkeessa tehtiin kesän ja alkusyksyn 2020 aikana tilannekatsaus maatilojen varautumisen tilanteeseen. Tämän selvitystyön johtopäätöksinä oli, että maatilojen varautumistyöhön tarvitaan lisää osaamista ja käytännönläheisiä työkaluja. Tulevaisuudessa maatilojen varautumistyö tulisi ottaa osaksi maatilojen päivittäistä johtamista siten, että viljelijällä on jatkuvasti selvillä, miten tilan toimintaa poikkeustilanteesta huolimatta voidaan jatkaa. Viljelijöiden suhtatumista riskienhallintaan ja varautumiseen tulisi muuttaa myönteisemmäksi lisäämällä osaamista hyvistä käytänteistä sekä tarjoamalla käytännönläheisiä työkaluja päivittäisen johtamisen tueksi. Koska arki tiloilla on usein hyvin kiireistä, tarvitaan tähän työhön myös kehitys- ja koulutushankkeiden tukea. Maatiloilla on keskeinen rooli myös kyläturvallisuuden kannalta, sillä usein maatiloilla on hallussaan koneita ja laitteita, joita voidaan hyödyntää myös koko kylän varautumiseen poikkeustilanteissa.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020