Hankkeen tiedot

NimiEnergiatehokas tuotantorakennus - ERKKA
Aloituspäivä1.9.2011
Lopetuspäivä28.2.2015
www-sivuthttp://erkka.savonia.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTeija Rantala
KuvausHankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka lypsykarjatilat voivat parantaa taloudellista kannattavuutta vähentämällä energiankäytöstä ja -tuotannosta aiheutuvia kustannuksia. Hankkeessa kootaan yhteen olemassa olevaa energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvää tietoa ja tehdään lisäksi tarkentavia selvityksiä ja mittauksia lisätiedon kartuttamiseksi. Erityishuomiossa ovat uudet ja vähän hyödynnetyt ratkaisut. Hankkeen tavoitteena on myös tiedottaa energiatehokkuudesta, uusiutuvien energiamuotojen käytöstä sekä Maatilojen energiaohjelmasta alueen viljelijöille.
KehittämistarveNykyaikainen lypsykarjatalous kuluttaa runsaasti energiaa, mutta tuotantorakennusten osalta taloudellista säästöä on haettu tähän saakka pääasiassa rakennuskustannuksista. Kuitenkin suorat energiakustannukset maidontuotannossa pelkästään tuotantorakennuksen osalta voivat olla jopa 10 % maidon tuottajahinnasta. Vaihtelu energiankulutuksessa tilojen välillä on suurta. Energiakustannusten oletetaan nousevan tulevaisuudessa edelleen, joten energiatalouteen on syytä kiinnittää huomiota jatkossa entistä enemmän tuotannon kannattavuuden näkökulmasta.
Toimenpiteet- Kootaan yhteen lypsykarjatuotantorakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä koskevaa tietoa.
- Tuotetaan uutta tietoa tutkimuksen keinoin niiltä osa-alueilta, joissa aiempaa tutkimusta ei ole tehty tai sitä on tehty hyvin vähän.
- Kehitetään laskentamalleja hyödynnettäväksi investointien suunnittelussa.
- Toteutetaan tiedotusta liittyen energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuuksiin tiloilla.
TuloksetHankkeessa laaditaan laskentamalleja hyödynnettäväksi investoivien tilojen tarpeisiin. Laskentamallien lisäksi hankkeen tuloksena syntyy suosituksia käytännöistä lypsykarjatilojen tuotantorakennusten lämmön- ja sähkönkulutuksen vähentämiseksi.
KumppanitKohderyhmänä tilat, neuvojat ja rakennussuunnittelijat.
RahoittajaMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke