Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiPohjois-Savo Talent Hub
Aloituspäivä1.9.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJarkko Surakka
KuvausHankkeen laadullisena päätavoitteena on Pohjois-Savon alueen Talent Hub-toiminnan käynnistäminen keskittyen 1) kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen, 2) osaamis-, palvelu- ja urapolkujen kehittämiseen ja 3) koordinoidun verkostotoiminnan rakentamiseen (ml. viranomaiset ja projektit). Tätä työtä tehdään neljän työpaketin avulla:

1) Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaamisen kehittäminen
2) Kansainvälisten osaajien suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen
3) Kansainvälisten osaajien palvelupolkujen suunnitteleminen ja muodostaminen
4) Kansainvälisten osaajien (opiskelijat, tutkijat, henkilöstö) houkutteleminen Pohjois-Savoon
KehittämistarveSavonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion kaupunki ja Kuopion alueen kauppakamari kehittävät yhteistyössä Pohjois-Savo Talent Hub -toimintaa, jolla pyritään edistämään alueen korkeakouluista valmistuvien kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin ja muihin organisaatioihin, jotka kärsivät koulutetun työvoiman puutteesta. Tutkimusten mukaan ulkomaalaisista opiskelijoista Suomeen haluaisi jäädä jopa puolet, mutta huomattavasti pienempi osa heistä löytää alaansa vastaavaa työtä. Pohjois-Savo Talent Hub -toiminnalla pyritään löytämään keinoja saada alueellemme merkittävästi enemmän kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita sekä saada heistä merkittävästi suurempi osa työllistymään alueelle.

Työikäisten määrä vähenee Suomessa ja on arvioitu, että väestönlisäys tapahtuu tulevaisuudessa erityisesti maahanmuuton kautta. Mikäli maahanmuutto ei kasva, työvoiman tarjonta ja työllisyys tulevat laskemaan pidemmän aikavälin tarkastelussa. Tällä on vaikutusta kansallisesti mm. kestävyysvajeeseen. Esimerkiksi pk-yrityksistä jopa lähes viidennes katsoo osaavan työvoiman saatavuuden olevan suurin este työllistämisen näkökulmasta. Osaavan työvoiman puutteet vaikuttavat paitsi yrityksen toimintaan, myös Suomen taloudelliseen kehitykseen. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2019.) Suomessa työvoimapula kohdistuu erityisesti aloille, joilla kaivataan koulutettuja työntekijöitä. Pohjois-Savo Talent Hub -projektin avulla pyritään edistämään alueen korkeakouluista valmistuvien kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin, jotka kärsivät koulutetun työvoiman puutteesta.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020