Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiRakennusprosessin digitalisaatio
Aloituspäivä1.10.2020
Lopetuspäivä31.3.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöOsmo Miinalainen
KuvausHankkeen tarkoituksena on uudistaa ja parantaa rakennusalan pohjoissavolaisten toimijoiden digitaalisia valmiuksia rakennustuotannossa. Hankkeen tavoitteena on:

1. Suunnitella ja kokeilla hankkeessa virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen (Virtual Design and Construction, VDC) konseptin mukainen toimintamalli
2. Suunnitella ja toteuttaa rakennustuotannon digitalisointia edistäviä koulutuksia
3. Vakiinnuttaa uusia digitaalisia toimintamalleja rakennusprosessiin ja -koulutukseen
Kehittämistarve-Rakennustuotannon arvo vuonna 2018 oli yhteensä 35,0 mrd. eur ja ala työllisti liki 300 000 htv, joten ala on merkittävä osa kansantaloutta
-Alan tuotanto on projektiluonteista ja käyttöpaikalla tehtävää, mistä johtuen sen haasteet poikkeavat monista muista teollisen tuotannon aloista
-Alan digitalisoituminen on ollut hitaasti etenevää muihin aloihin verrattuna
-Tietomallitekniikka (Building Information Model, BIM) tuli rakennusalan suunnittelusektorille käyttöön jo 2000-luvun alussa, mutta tekniikan hyödyntäminen ei ole siirtynyt koko tuotantoketjuun täysimääräisesti
-Suomessa on yhteinen tahtotila BIM-teknologian viemisessä käytäntöön ja Suomi on ollut aktiivinen tekniikan käytön edistämisessä (mm. Kv- ja kotimainen BuildingSMART-toiminta, YTV2007 ja YTV2012)
-BIM-teknologian ympärille on kehitetty prosessia laajemmin käsittävä Virtual Design and Construction (VDC) konsepti
-Digitaalisuuden edistämiseen alalla on havaittu tarvetta myös Pohjois-Savon alueella
ToimenpiteetHankkeen toiminta jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen/työpakettiin:
TP1. VDC-konseptin suunnittelu ja toteutus
TP2. Koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen
TP3. Hankkeen koordinointi, viestintä ja tulosten levittäminen
TuloksetHankkeen konkreettisia tuloksia ovat:
- VDC-konsepti Savonian rakennusalan koulutukseen ja TKI-toimintaan
- verkkomateriaalit
- artikkelit alan ammattilehdissä
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020