Hankkeen tiedot

NimiCampusOnline-palvelun ylläpito ja kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021
Aloituspäivä1.5.2020
Lopetuspäivä30.6.2021
www-sivuthttps://www.eamk.fi/fi/projekti/col/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Kopeli
KuvausRahoitettavan toiminnan tavoitteet ovat:
- Ylläpitää ja kehittää CampusOnline-palvelua kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden, muiden korkeakoulujen, työelämän, kansainvälisten opiskelijoiden ja toisen asteen opiskelijoiden verkkotarjontana.
- Vahvistaa CampusOnline-palvelun näkyvyyttä yhteisenä ammattikorkeakoulujen verkkotarjottimena myös työelämän jatkuvan oppimisen laajentuviin osaamistarpeisiin
- Vahvistaa ja kehittää kansallisen digitaalisen opintotarjonnan pelisääntöjä ja yhteisiä toimintatapoja ammattikorkeakoulujen välillä
- Linkittää CampusOnline-palvelun ylläpidon ja mahdollisen korvaamisen suunnitelma vuodesta 2021 eteenpäin Digivision toteuttamisen yhteyteen.
KehittämistarveeAMK-hankkeen keskeinen tuotos on CampusOnline-palvelu, joka on korkeakouluopiskelijoille suunnattu kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisesti tuottama verkko-opintoportaali. Portaalin verkkotarjonta on osin tarjolla myös työelämälle ja toisen asteen opiskelijoille avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

CampusOnline-palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 -projekti edistää hallitusohjelman tavoitteita korkeakoulutuksen kehittämisestä jatkuvan oppimisen alustaksi sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa. Visio2030-työhön sisältyvän ”digitaalisen palvelujärjestelmän” kehittyessä vuosina 2020-2023 (arvio) sekä korkeakoulujen DigiVisio2030 -työn edetessä on tarpeen asemoida CampusOnline-palvelu uudelleen sekä integroida tai sulauttaa se muihin, laajempiin ja kokonaisvaltaisiin järjestelmiin.
Toimenpiteet1. CampusOnline-portaalin tekninen ylläpito ja kehittäminen
2. CampusOnline-yhteyshenkilöiden ja tarjonnan koordinointi
3. Viestintä ja markkinointi opiskelijoille ja työelämälle
4. Verkostoyhteistyö
5. Ohjauspalvelut, erityisesti työelämälle
TuloksetAmmattikorkeakoulujen yhteinen verkko-opintotarjonta on vakiintunut ja laajentunut ja sen näkyvyys on lisääntynyt myös työelämäasiakkaille. CampusOnline-palvelun ylläpidon ja mahdollisen korvaamisen suunnitelma on linkittynyt Digivision toteuttamisen yhteyteen.
KumppanitProjektin päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jonka vastuulla on projektin hallinnointi, verkostotyö, viestintä ja markkinointi sekä kehittämisen linkittyminen Digivisiotyöhön.

Turun ammattikorkeakoulu toimii projektissa osatoteuttajana, jonka vastuulla on CampusOnline portaalin ylläpito ja kehittäminen sekä korkeakoulujen koordinointi verkkotarjontaan liittyen.

Savonia-ammattikorkeakoulu toimii projektissa osatoteuttajana ja vastaa verkko-opiskeluun liittyvän, erityisesti työelämälle suunnatun, opiskelun tuki- ja ohjausmateriaalin tuottamisesta.

Muut ammattikorkeakoulut toimivat projektissa osatoteuttajina, jotka eivät saa hankkeesta rahoitusta, mutta osallistuvat hankkeen omavastuuosuuteen FTE-lukuun perustuvalla omarahoitusosuudella.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö