Hankkeen tiedot

NimiSustainable Tahko
Aloituspäivä1.4.2020
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJani Paukkonen
KuvausSustainable Tahko-hankkeen päätavoitteet liittyvät Tahkon alueelle laaditun kestävän matkailun tavoitteiden toteuttamiseen. Hankkeessa on seitsemän päätavoitetta, joiden avulla Tahkon alueesta kehitetään vastuullisesti toimiva matkailukeskus. Toimenpiteet tukevat Tahkon alueen kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja kehittämistoimien tuloksena Tahko profiloituu kestävän matkailun vetovoimaisena kansainvälisenä matkailukohteena.

Hankkeen tavoitteet:
1: Tahkolla toimivat yritykset ovat sitoutuneet yhteisesti sovittuihin Tahkon alueen kestävän matkailun kriteereihin, jotka pohjautuvat Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteisiin. Hankkeessa avustetaan yrityksiä toimenpiteiden
jalkauttamisessa käytäntöön. Kootaan Tahkon kestävän matkailun työryhmä, joka määrittää kestävyyttä seuraavat mittarit, ympärivuotisuutta kuvaavat indikaattorit ja muut tavoitteet.

2: Laaditaan Tahkon alueen kestävän matkailun suunnitelma, jonka toteuttamiseen sitoutetaan yritysten lisäksi muut matkailu ja paikalliset toimijat sekä kaupunki. Tahkon kestävän matkailun suunnitelmassa hyödynnetään aikaisemmin tehtyä lähtötilanneanalyysia ja kestävän matkailun tiekartan päälinjauksia tarkentamalla toimenpiteet yrityskohtaisilla tavoitteilla.

3: Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -itsearviointi. Hankkeen myötävaikutuksella lisätään Tahkon alueen yritysten ja niiden työntekijöiden osaamista kestävästä matkailusta, hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä niiden viestittämisestä. Avustetaan yrityksiä kehittämään tuotteidensa ja palvelujensa sekä käytäntöjensä kehittämistä kestävän matkailun periaatteiden mukaan. Nostetaan kestävyysasiat uudelle levelille Tahkon alueen markkinoinnissa ja yritykset huomioivat viestinnässään vastuulliset teot.

4: Toteutetaan noin 15 yrityksen, tapahtuman kanssa kestävään toimintaan liittyvä valmennus, jonka tavoitteena on saada Tahkolle Sustainable Travel Finland -destinaatiomerkki viimeistään vuonna 2024. Visit Finlandin hyväksymät matkailun kestävyyttä edistävät valmennukset toteutetaan ryhmävalmennuksina sisältäen auditoinnin ja sertifikaatin.

5: Edistetään pienellä hiilijäljellä toimivien liikennejärjestelyjen selvitystyötä ja kestävää matkailun kasvua. Kootaan keskeiset julkiset ja yksityiset tahot saman pöydän ääreen ja sovitaan konkreettisista jatkotoimenpiteistä, aikataulusta ja vastuutahoista.

6: Kootaan Tahkolle yritysryppäät, jotka voivat yhdessä toteuttaa alueelle lisää kierrätyspisteitä (nykyisin on 2 -> tavoite 3).

7: Selvitetään vaihtoehdot miten Tahkon alueella syntyvä biojäte voidaan kierrättää Tahkolla ja nimetään niiden toteuttajatahot.
KehittämistarveTahkon alue haluaa profiloitua tulevaisuudessa kestävän matkailun vetovoimaisena ympärivuotisena matkailukohteena. Toteutuakseen tämä tarkoitta, että mahdollisimman moni Tahkon alueen toimijoista sitoutuu resurssiviisaasti kestävän matkailun toimenpiteisiin. Sustainable Tahko-hankkeessa luodaan Tahkon kestävän matkailun suunnitelma ja aloitetaan toteuttamaan Tahkon alueen keskeisten sidosryhmien kanssa yhdessä sovittuja kestävään matkailuun tähtääviä toimenpiteitä niin, että viimeistään vuonna 2024 Tahkon alueella on Visit Finlandin lanseeraama kestävän matkailun sertifikaatti, Sustainable Travel Destination. Tämä edellyttää vähintään 51 % Tahkon alueella ympärivuotisesti toimivien yritysten ja tapahtumien sitoutum ista yleisiin ympäristö- ja laatuohjelmiin.
Toimenpiteet1: Hankkeen avulla jalkauttetaan käytäntöön Tahkon Kestävän matakailun sitoumuksen toimenpiteitä. Kootaan Tahkon kestävän matkailun työryhmä, joka määrittää kestävyyttä seuraavat mittarit, ympärivuotisuutta kuvaavat indikaattorit ja muut tavoitteet.

2: Laaditaan Tahkon alueen kestävän matkailun suunnitelma, jonka toteuttamiseen sitoutetaan yritysten lisäksi muut matkailu ja paikalliset toimijat sekä kaupunki. Tahkon kestävän matkailun suunnitelmassa hyödynnetään aikaisemmin tehtyä lähtötilanneanalyysia ja kestävän matkailun tiekartan päälinjauksia tarkentamalla toimenpiteet yrityskohtaisilla tavoitteilla.

3: Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -itsearviointi. Hankkeen myötävaikutuksella lisätään Tahkon alueen yritysten ja niiden työntekijöiden osaamista kestävästä matkailusta, hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä niiden viestittämisestä. Avustetaan yrityksiä kehittämään tuotteidensa ja palvelujensa sekä käytäntöjensä kehittämistä kestävän matkailun periaatteiden mukaan. Nostetaan kestävyysasiat uudelle levelille Tahkon alueen markkinoinnissa ja yritykset huomioivat viestinnässään vastuulliset teot.

4: Toteutetaan noin 15 yrityksen, tapahtuman kanssa kestävään toimintaan liittyvä valmennus, jonka tavoitteena on saada Tahkolle Sustainable Travel Finland -destinaatiomerkki viimeistään vuonna 2024. Visit Finlandin hyväksymät matkailun kestävyyttä edistävät valmennukset toteutetaan ryhmävalmennuksina sisältäen auditoinnin ja sertifikaatin.

5: Edistetään pienellä hiilijäljellä toimivien liikennejärjestelyjen selvitystyötä ja kestävää matkailun kasvua. Kootaan keskeiset julkiset ja yksityiset tahot saman pöydän ääreen ja sovitaan konkreettisista jatkotoimenpiteistä, aikataulusta ja vastuutahoista.

6: Kootaan Tahkolle yritysryppäät, jotka voivat yhdessä toteuttaa alueelle lisää kierrätyspisteitä (nykyisin on 2 -> tavoite 3).

7: Selvitetään vaihtoehdot miten Tahkon alueella syntyvä biojäte voidaan kierrättää Tahkolla ja nimetään niiden toteuttajatahot.
Tulokset1: Hankkeen avulla jalkauttetaan käytäntöön Tahkon Kestävän matakailun sitoumuksen toimenpiteitä. Kootaan Tahkon kestävän matkailun työryhmä, joka määrittää kestävyyttä seuraavat mittarit, ympärivuotisuutta kuvaavat indikaattorit ja muut tavoitteet.

2: Laaditaan Tahkon alueen kestävän matkailun suunnitelma, jonka toteuttamiseen sitoutetaan yritysten lisäksi muut matkailu ja paikalliset toimijat sekä kaupunki. Tahkon kestävän matkailun suunnitelmassa hyödynnetään aikaisemmin tehtyä lähtötilanneanalyysia ja kestävän matkailun tiekartan päälinjauksia tarkentamalla toimenpiteet yrityskohtaisilla tavoitteilla.

3: Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -itsearviointi. Hankkeen myötävaikutuksella lisätään Tahkon alueen yritysten ja niiden työntekijöiden osaamista kestävästä matkailusta, hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä niiden viestittämisestä. Avustetaan yrityksiä kehittämään tuotteidensa ja palvelujensa sekä käytäntöjensä kehittämistä kestävän matkailun periaatteiden mukaan. Nostetaan kestävyysasiat uudelle levelille Tahkon alueen markkinoinnissa ja yritykset huomioivat viestinnässään vastuulliset teot.

4: Toteutetaan noin 15 yrityksen, tapahtuman kanssa kestävään toimintaan liittyvä valmennus, jonka tavoitteena on saada Tahkolle Sustainable Travel Finland -destinaatiomerkki viimeistään vuonna 2024. Visit Finlandin hyväksymät matkailun kestävyyttä edistävät valmennukset toteutetaan ryhmävalmennuksina sisältäen auditoinnin ja sertifikaatin.

5: Edistetään pienellä hiilijäljellä toimivien liikennejärjestelyjen selvitystyötä ja kestävää matkailun kasvua. Kootaan keskeiset julkiset ja yksityiset tahot saman pöydän ääreen ja sovitaan konkreettisista jatkotoimenpiteistä, aikataulusta ja vastuutahoista.

6: Kootaan Tahkolle yritysryppäät, jotka voivat yhdessä toteuttaa alueelle lisää kierrätyspisteitä (nykyisin on 2 -> tavoite 3).

7: Selvitetään vaihtoehdot miten Tahkon alueella syntyvä biojäte voidaan kierrättää Tahkolla ja nimetään niiden toteuttajatahot.
KumppanitPääasialliset toteuttajakumppanit ovat Tahkolla ympärivuotisesti toimivat matkailualan yritykset joihin kuuluu niin majoituksen, ravitsemis-, aktiviteetti-, ja tapahtuma tarjoajia.

Hankkeen kestävän matkailun kehitämistoimenpiteistä hyötyvät Tahkon yrittäjät lisääntyneellä osaamisella vastuullisuuteen ja kestävään kehittämiseen liittyen. Kestävän matkailun kehittämistavoitteisiin liittyy myös sosiaalinen ja kulttuurinen lähestyminen matkailun näkökulmasta ja näiden osioiden huomioonottaminen hyödyttää myös paikallista väestöä lisääntyvänä huomionottamisena matkailun suunnittelussa ja päätöksenteossa. Konkreettiset kestävän matkailun kehittämistoimet näkyvät viimekädessä Tahkolle tuleville matkailijoille esimerkiksi parantuneena energiankullutuksena majoituskohteissa, kierrätysmahdollisuuksien lisääntymisenä niin majoituskoheteissa kuin julkisissa paikoissa.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020