Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiYdinasia - Kielellinen saavutettavuus terveydenhoitotilanteissa
Aloituspäivä1.2.2021
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMinna Kaija-Kortelainen
KuvausHanke kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vuorovaikutustaitoja parantamalla heidän kielellistä osaamistaan. Näin sosiaali- ja terveysalan ympäristöt ja palvelut tulevat kielellisesti saavutettavammiksi erilaisille asiakkaille.

Hanke kouluttaa terveydenhoitoalan, kuntien ja järjestöjen henkilöstöä ja vapaaehtoistoimijoita sekä palveluiden suunnittelijoita ja sisällöntuottajia. Vuorovaikutuksen työpajoissa annetaan koulutusta kohdata eri tavoin kommunikoivia ihmisiä ja vähennetään vuorovaikutuksessa syntyviä väärinymmärryksiä.

Hanke tarkastelee myös terveydenhoidon tiloja ja digitaalisia ympäristöjä kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta, ja testaa sosiaali- ja terveysalan palveluja monipiirteisen testiryhmän kanssa.

Ydinasia-hanke tuottaa avoimia videoita ja podcast-sarjan koulutus- ja perehdytysmateriaaliksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Materiaalin avulla myös alalle tulevat uudet työntekijät voivat perehtyä kielelliseen saavutettavuuteen.

Tavoitteena on luoda kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämistyökalu laajemminkin sosiaali- ja terveysalalle. Alan ammattilaiset voivat nostaa osaamistaan kehittämistyökalun avulla, ja osaavat siten huomioida paremmin erilaisia asiakasryhmiä uusien palvelujen muotoilussa.
KehittämistarveTarve kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämiseen nousee muun muassa muuttuneesta lainsäädännöstä (esim. digipalvelulaki), moninaistuvasta asiakaskunnasta, palvelujen digitalisoitumisesta sekä pyrkimyksestä palvelujen kustannustehokkuuteen.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan Unionin sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjois-Savo.ToimenpiteetToimenpiteitä ovat
1) sosiaali- ja terveysalan vuorovaikutuksen työpajat, joissa tarjotaan konkreettisia työkaluja kohdata eritavoin
kommunikoivia ihmisiä ja minimoida väärinymmärryksiä
2) sosiaali- ja terveysalan digipalveluiden saavutettavuuden työpajat
3) terveydenhoidon tilojen tarkastelu ja kehittäminen kielellisen saavutettavuuden näkökulmasta
4) sosiaali- ja terveysalan palveluiden testaus monipiirteisellä testiryhmällä
5) videoiden ja podcast-sarjan tuottaminen koulutus- ja perehdytysmateriaaliksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille
6) kielellisen saavutettavuuden osaamisen kehittämistyökalu sosiaali- ja terveysalalle
TuloksetHankkeen tavoite on terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen kehittäminen niin että terveydenhuollon palvelut
olisivat kielellisesti saavutettavia. Osaamista kehitetään osallistamalla ammattilaisia toimenpiteisiin, joissa
konkreettisesti parannetaan heidän toimintaympäristöjen kielellistä saavutettavuutta ja tarjoamalla koulutusta, joiden sisällöt räätälöidään yhteistyökumppanien tarpeiden mukaan. Osaamisen kehittyminen eli hankkeen tulokset tulevat. Hankkeen tuloksena on koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä saavutettavuuteen liittyen. Tuotettu erilaista video ja podcast julkaisuja aiheeseen liittyen sekä pidetty ammattilaisille työpajoja.

KumppanitToteuttajakumppanit: Humanistisen ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopion kaupunki sekä Siilinjärven kunta

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

1) Hankkeen ydinkohderyhmänä ovat terveydenhoitoalan henkilöstö, kuntien henkilöstö, järjestöjen henkilöstö ja
vapaaehtoistoimijat, sekä palveluiden suunnittelijat ja toimintaympäristöjen sisällöntuottajat.
2) Terveydenhuollon asiakkaat
RahoittajaESR+ 2021-27