Hankkeen tiedot

NimiBusinessCenterkeh
Aloituspäivä1.9.2018
Lopetuspäivä31.8.2021
www-sivuthttps://www.bcpohjois-savo.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKaija Sääski
KuvausTämän BC2-hankkeen tavoitteet liittyvät suoraan haussa olevan BC-hankkeen tavoitteisiin. Tässä BC2-hankkeessa konkreettinen tavoite on saada hankittua yrittäjyyden oppimisympäristön ja yrityskiihdyttämön käyttöön tarpeellinen infra ja verkkoympäristö
KehittämistarveBusiness Center - Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hankkeessa (BC) keskeistä on Pohjois-Savon maakunnan, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Tämä saavutetaan kehittämällä toimintoja ja palveluita, joilla Savilahden alueen monipuolinen ja monialainen korkea osaaminen saadaan nykyistä paremmin koko maakunnan yritysten, elinkeinoelämän ja eri toimijoiden käyttöön. Tässä BC2-hankkeessa rahoitetaan Savilahden yrittäjyyden oppimisympäristön sekä yrityskiihdyttämön tila-, laite- ja tarvikehankintoja
ToimenpiteetTässä BC2-hankkeessa kehitetään Savilahden yrittäjyyden oppimisympäristö sekä yrityskiihdyttämö tekemällä toimintaa tukevia laite-, ohjelmisto- ja tarvikehankintoja. Hankinnat sijoitetaan pääsääntöisesti Savilahteen, osa myös Iisalmeen ja Varkauteen. Hankintatoimenpiteet kohdistuvat seuraaviin osa-alueisiin:

1. Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön hankinnat

Yrittäjyyden oppimisympäristön hankintojen tarve:
- Yrittäjyyden interaktiivinen opetustekniikka, 27 000 eur• Isoja infonäyttöjä (asennuksineen) Savilahden kampukselle yrittäjyysinfojen käyttöön, 30 000 eur
- Virtuaalisen oppimisympäristön rakentamisen laite- ja ohjelmistohankinnat sekä integrointi yrityskiihdyttämön ja startupyhteisön verkkoympäristöön ja järjestelmiin, 30 000 eur
- Edellisiin liittyvät asiantuntijapalvelut (konsultointi, laite- ja verkkosivusuunnittelun asiantuntemus jne.), 15 000 eurYhteensä 103 000 eur

2. Yrityskiihdyttämön ja maakunnan innovaatioiden kaupallistamisprosessin hankinnat

Yrityskiihdyttämön ja innovaatioiden kaupallistamisprosessin hankintojen tarve on seuraava:• Business Center hubit Iisalmeen ja Varkauteen: kalusteet ja tilojen tekninen varustelu, 7000 eur
- Yrityskiihdyttämön ja startupyhteisön yhteiskäyttöisten tilojen varustelu: pieni keittiö ja sen laitteet, toimistoteknikkaa,verkkotekniikkaa jne., 19 000 eur
- Virtuaalisen yrityskiihdyttämön kehittäminen: ohjelmistot, laitteet, ohjelmistojen integrointi jne. 37 000 eur
- Yhteydet ja lisenssimaksut erilaisiin tietokantoihin; IPR, yritysten taloustieto jne. 5000 eur
- Edellisiin liittyvät asiantuntijapalvelut (konsultointi, laite- ja verkkosivusuunnittelun asiantuntemus jne.), 15 000 eur

Yhteensä 83 000 eur
TuloksetBC2 ja Business Center - Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -(BC) hankkeiden yhteisvaikutuksella Savilahden alueen monipuolinen ja monialainen korkea osaaminen saadaan nykyistä paremmin koko maakunnan yritysten, elinkeinoelämän ja eritoimijoiden käyttöön.

Näissä hankkeissa kehitetään Savilahteen kolmen oppilaitoksen (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammattiopisto) yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö sekä koko Pohjois-Savoon avoin, yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi ja siihen liittyvä yrityskiihdyttämö. Business Center-hankkeessa luodaan myös liiketoimintamalli, jonka perusteella yhteistyö TKI-kotipesien palveluiden myynnin ja asiakkuuden hoidon vastuu voidaan hoitaa Business Centerissä.

Lyhyellä aikavälillä BC2 -hanke yhdessä BC -hankkeen kanssa tehostaa maakunnan toimijoiden yhteistyötä sekä yrittäjyyden tukemisen ja kouluttamisen alueilla että innovaatioiden kaupallistamisen parissa. Kolmen kouluasteenyhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö on selvä askel eteenpäin oppilaitosyhteistyössä ja suureen opiskelijakuntaan kohdistuvassa yrittäjyyskoulutuksessa ja kasvatuksessa. Tätä tukee maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia, joka määrittelee eri oppilaitoksille rooleja yrittäjyyskasvatuksen arvoketjussa. Innovaatiotoiminnan tukeminen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä yrityskiihdyttämö taas tehostavat sekä yritysten T&K-prosesseja ettätutkimuslähtöisten, kasvupotentiaalisten uusien yrityksien syntymistä.

Pitkällä aikavälillä vaikutukset näkyvät maakunnan yritysten lisääntyvänä kansainvälisenä kilpailukykynä, uusien, kasvupotentiaalisten yritysten syntymisenä sekä yleisenä yrittäjyys- ja yritysmyönteisyytenä. Näin Pohjois-Savon elinkeinoelämä vahvistuu ja tuottaa hyvinvointia ja elinvoimaisuutta koko maakunnan ja sen asukkaiden hyödyksi.
KumppanitHankkeen koordinaattorina toimii Savonia. Osatoteuttajina toimivat Savon ammattiopisto (Sakky), Kuopion
kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Mukana toiminnassa ovat myös Iisalmen kaupunki ja Ylä-
Savon ammattiopisto YSAO). Kaikkien rooli on vahva innovaatioiden kaupallistamispalveluiden kehittämisessä,
oppilaitosten rooliin kuuluu lisäksi yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen.

Hankkeen kohderyhminä ovat:
- Savilahden toimijat (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, KYS, Kuopion kaupunki ja alueella toimivat yritykset (yhteisen
innovaatioprosessin kehittäminen sekä startup-yhteisöön kytkeytyminen, innovaatiofoorumit).
- Savilahden oppilaitokset (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammatti- ja aikuisopisto (yhteisen yrittäjyyden
oppimisympäristön kehittäminen).
- Opiskelijat (yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, startup-yhteisö).
- Savilahden toimijoiden henkilökunta (yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi palveluineen, startup-yhteisö).
- Maakunnan yritykset (liiketoiminnan kehittäminen kytkeytymällä Savilahden innovaatioprosessiin ja toimijoihin,
maakunnan TKIO-ympäristöjen palvelut).

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat maakunnan muut yritykset ja kauppa alueen elinkeinoelämän vilkastumisien myötä.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020