Hankkeen tiedot

NimiCapacitating Asia's Nursing Students on Innovative and Sustainable Prevention and Control of Healthcare-associated Infections [PrevInf]
Aloituspäivä15.1.2021
Lopetuspäivä14.4.2024
www-sivuthttps://previnf.com/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Silen-Lipponen
KuvausTässä hankkeessa on tarkoituksena auttaa Aasian maita kohdistamaan infektioiden torjunnan opetus keskeisiin asioihin, muun muassa käsihygienian ja potilaiden hoitamisen yleisen hygienian parantamisessa. Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään Aasian maiden terveysalan oppilaitosten henkilöstön oikeaa aseptista hoitotarvikkeiden käyttöä, niiden huoltoa ja sairaalajätteiden käsittelyä. Samoja menetelmiä voidaan käyttää myös Savonian terveysalan opetuksessa ja jalostaa edelleen osaamista hankkeessa toteutuvasta innovatiivisesta toiminnasta.

Tavoitteena on, että Aasian maissa infektioiden torjunta paranee, infektiot vähenevät ja esimerkiksi nyt leviämässä olevien Koronavirusten tyyppisten epidemioiden leviämistä osataan kaikkialla maailmassa hillitä nykyistä nopeammin ja tehokkaasti erin maiden toimijoiden välisin yhteisin toimin ja samanlaisin toimintaperiaattein. Tavoite on yhtäläinen myös Suomessa.
KehittämistarveTämän Erasmus Capacity Building rahoituksen avulla pyritään edistämään Aasian maiden terveysalan opetusta ja heidän opetussuunnitelmiensa kehittämistyötä erityisesti infektioiden torjunnassa.

Aasian maissa infektioiden torjunta on osittain kehittymätöntä ja heikosti hallittua opetuksessa. Sairaanhoitajien koulutuksessa osassa oppilaitoksista puuttuu kokonaan infektioiden torjunnan opintojakso ja monissa oppilaitoksissa ko. alan osaavaa opetushenkilöstöä on vain vähän. Pulaa on myös asianmukaisista opetusvälineistä, erityisestä opetusta visualisoivista ja simuloivista välineistä.
ToimenpiteetProjektissa tuotetaan
- opetusmenetelmiä infektioiden torjunnan opetukseen
- opastetaan opetusmenetelmien käytössä järjestämällä koulutusta
- pilotoidaan eri maissa opetusmenetelmien käyttöä ja muokataan tuotettuja menetelmiä saatujen tulosten mukaisesti
- implementoidaan tuotetut ja hyviksi havaitut opetusmenetelmät- ja sisällöt hankkeeseen osallistuvien maiden opetussuunnitelmiin
- tuotetaan E-book infektioiden torjunnan opetukseen

TuloksetTässä hankkeessa tuotetaan opetusmenetelmiä, muun muassa simulaatio-oppiminen, joiden avulla infektioiden torjunnan oppimista voidaan kehittää. Hankkeessa tuotetaan myös E-Kirja, jonka avulla eri maissa toteutettua infektioiden torjunnan itsenäistä oppimista voidaan tehostaa. E-Kirja mahdollistaa myös ajantasaisen tiedon jatkuvan päivittämisen ja tehokkaan jakamisen eri maiden opetukseen.

KumppanitVälittömät hyödynsaajat hankkeessa ovat terveysalan yliopistojen opettajat saadessaan käyttöönsä uusia ja ajantasaisia opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja. Lisäksi he saavat opastusta ko. menetelmien käyttöön.

Capacity building hankkeessa kohdemaat (tässä Aasian maat) saavat osana hankkeen budjettia myös hankkia joitakin pienlaitteita ja välineitä. Tämä on merkittävä taloudellinen etu ja mahdollisuus saada käyttöön ajantasaista infektioiden torjunnan välineistöä ja oppia niiden oikea käyttö.

Toinen välitön hyödynsaajaryhmä ovat kaikkien hankkeeseen osallistuvien maiden terveysalan opiskelijat. He saavat ajantasaista oppia ja motivoituvat opintojensa alusta lähtien infektioiden torjuntaan. Siten voidaan olettaa pysyvää kiinnostusta ja halua infektioiden torjunnan osaamisen kehittämiseen läpi työuran.

Välilliset hyödynsaajat tässä projektissa ovat terveydenhuollon asiakkaat ja potilaat. He saavat jatkossa aikaisempaa parempaa ja turvallisempaa hoitoa, kun heitä on hoitamassa ja opastamassa työntekijät, jotka osaavat työssään ehkäistä infektioiden leviämisen.

Välillisiä hyödynsaajia ovat myös terveysalan organisaatiot, jotka tuottavat jatkossa aikaisempaa laadukkaampaa hoitoa ja ehkäisevät infektioiden synnystä aiheutuvia taloudellisia ja inhimillisiä lisäkustannuksia.

RahoittajaErasmus + 2017-2020