Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiSosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa - SOKK
Aloituspäivä1.1.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivutwww.sokk.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTiina Mäkeläinen
KuvausSOKK-hankkeen tavoitteena on perustaa oppilaitosten, sote-palvelujärjestelmän yksiköiden ja yritysten kanssa sotealojen opetuksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä (SOKK). Sen ydintehtävänä on suunnitella, kehittää, rakentaa ja koordinoida sekä osittain toteuttaa palvelujärjestelmässä tapahtuvaa ammattien välistä opiskelua. SOKK kehittää sekä perus- että jatko-opiskeluun soveltuvia oppimisympäristöjä etenkin palvelujärjestelmässä. SOKK edistää tulevaisuuden soteammattilaisten valmiuksia ja taitoja käyttää hyvinvointi- ja terveysteknologisia menetelmiä. SOKK edistää teknologian käyttöönottoa erityisesti palvelujärjestelmässä. SOKK toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupungin, Ylä-Savon soten, Kysterin ja Päihdepalvelusäätiön sekä muiden alueen sotetyöpaikkojen ja yritysten kanssa.
KehittämistarveSote-palvelujärjestelmä muuttuu. Väestö ikääntyy ja sairauksien kirjo muuttuu. Sotejärjestelmän ammattilaisten tulisi osata vahvistaa asiakkaiden ja potilaiden omatoimisuutta ja osallistumista. Työelämätarpeita palveleva koulutus vaatii uusien palvelujärjestelmään sijoittuvien, ammattien välistä oppimista hyödyntävien oppimisympäristöjen rakentamista.

Pohjois-Savon koulutustarjonnassa on valtakunnallisesti eniten eri sotealoja, mutta tarjonnan hyötyjä ei ole käytetty alueen eduksi riittävästi. Alueen vetovoiman kannalta on tärkeää huolehtia Pohjois-Savon sotealojen koulutuksen houkuttelevuudesta. Sotepalvelujärjestelmän muutos vaatii oppilaitoksilta nykyistä tiiviimpää yhteistyötä: opintosuunnitelmien yhteistä koontia ja synergiaetujen aktiivista etsimistä, käytännön opiskelu- ja harjoittelupaikkojen kriteerien määrittämistä sekä uusia, muuttuvaan ympäristöön ja ammattien väliseen opiskeluun soveltuvia sopimuksia koulutuspaikkojen ja palvelujärjestelmän kesken.
ToimenpiteetSOKK-hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat:
Työpaketti 1. Ammattien välisen käytännön harjoittelumallin valmistelu
Työpaketti 2. Ammattien välinen oppimisympäristö KYS:n akuuttiosastolle
Työpaketti 3. Ammattien välinen oppimisympäristö perusterveydenhuoltoon
Työpaketti 4. Sote-alan ammattilaisten kouluttaminen ammattienvälisen käytännön harjoittelun ohjaamiseen
Työpaketti 5. Arviointi ja juurruttaminen
Työpaketti 6. Hallinto ja viestintä
TuloksetHanke luo uuden osaamiskeskittymän palvelujärjestelmässä tapahtuvan opiskelun ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin edistämään sote-palvelujärjestelmän ja oppilaitosten sekä yritysten yhteistyötä. Hanke vastaa työelämän tarpeisiin. Hanke luo uudenlaisen sotealojen ammattien välisen työelämälähtöisen harjoittelumallin sekä terveysteknologiayrityksille uudenlaisen kanavan kehittää, testata ja jalkauttaa tuotteitaan.

Pitkän aikavälin vaikutuksena hanke lisää maakunnan oppilaitosten houkuttelevuutta ja alueen vetovoimaisuutta sekä yrityksille ja muille työpaikoille työvoiman tarjontaa. Hanke edistää erityisesti alueellista tasa-arvoa luomalla uusia ammattien välisiä toimintamalleja, joilla voidaan turvata sotepalveluiden saatavuutta myös kasvukeskusten ulkopuolella. Sotetoimintaympäristöön sovellettavien etäohjauksen ja -opiskelun sekä käytäntöön sovellettavien toimintamallien avulla on mahdollista muokata opiskelua ja soteammattilaisten työnkuvaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
KumppanitItä-Suomen yliopisto
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020