Hankkeen tiedot

NimiIlmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (Human Security)
Aloituspäivä1.5.2020
Lopetuspäivä30.4.2023
www-sivuthttps://ilmastoturvallisuus.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJyri Wuorisalo
KuvausHankkeessa rakennetaan uusi osaamispohjainen liiketoimintaverkosto ilmastoturvallisuuteen. Fokuksena on varautuminen sään ääri-ilmiöihin. Tavoitteena on muodostaa kumppanuuksia julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, yhteiskehittämisen kautta lisätään kriisinhallinnan resilienssiä sekä tutkitaan ja haetaan muutosta ihmisten käyttäytymiseen kriisitilanteissa.

Yhteiskehittämisen ja uuden osaamisen kautta haetaan kokonaisratkaisuja yritysten ja viranomaisten yhteistyössä. Verkostoa kehitetään aktiivisen tietojenvaihdon sekä digitaalisten ratkaisujen kautta.
KehittämistarveIlmastonmuutos ja sen näkyvin ilmentymä sään ääri-ilmiöt vaikuttavat entistä enemmän aluekehitykseen ja elinkeinojen tulevaisuuteen. Elinkeinojen murroksen hallintaan vaikutetaan mm. lisäämällä varautumista, jolla ennakoidaan tulevia muutoksia. Hanke keskittyy sään ääri-ilmiöihin varautumiseen lisäämällä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Varautuminen edellyttää uutta varautumisen osaamista ja kouluttautumista sään ääri-ilmiöiden vaikutuksiin.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020