Hankkeen tiedot

NimiMateriaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa
Aloituspäivä1.3.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöOsmo Miinalainen
KuvausHankkeen strategisina tavoitteina on(1) kehittää alueen toimijoiden materiaaliasiantuntemusta ja -tehokkuutta teollisessa yhteistyössä, (2) edistää digitaalisten työkalujen käyttöä Kone- ja materiaaliteknologian yritysten tarpeissa, (3) lisätä välitöntä osaamisensiirtoa oppilaitosten ja alueen yritysten kesken sekä (4) luoda osaamiseen pohjautuvaa palvelu- ja liiketoimintaa.

Konkreettisia tavoitteita ovat mm.
- hyödyntää oppilaitosten erikoismenetelmiä teollisuuden materiaalianalyyseissä (ml. vauriot, laaduntarkkailu)
- tehdä haasteellisia materiaalitestauksia ja -analyysejä teollisuuden kohteisiin
- kehittää uusia mittausteknologioita teolliseen kunnonseurantaan
- kehittää digitaalisia työkaluja (ennakointityökalut, mallinnus) rakenneanalyysiin, kuormituskäyttäytymiseen ja kestävyyden arviointiin
- edistää välitöntä tiedonsiirtoa oppilaitosten ja yritysten välillä
KehittämistarveHankkeessa kehitetään ainetta rikkomattomia ja hajottavia menetelmiä esimerkiksi raaka-aineiden, koneenosien tai tuotteiden analysoimiseksi. Menetelmiä voidaan hyödyntää materiaalien työstämisen, käytönaikaisen kuormituksen, vaurioanalyysien ja laaduntarkkailun tueksi eri vaiheissa materiaalien elinkaarta. Hankkeessa saavutettavan tietomäärän avulla luodaan tekoälyä soveltavia työkaluja haluttujen määreiden arviointiin.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ajanmukaisten ja tulevaisuuden digitaalisten työkalujen kehittämiseen, materiaalien käytön optimaaliseen hyödyntämiseen ja teollisen kiertotalouden puitteiden luomiseen alueellisessa ekosysteemissä.
ToimenpiteetHankkeen toiminta jakautuu neljään osakokonaisuuteen (työpakettiin):

(1) Uudet NDT-mittausten sovellukset
(2) Materiaali- ja vaurioanalyysien kehittäminen
(3) Digitalisaatio ja tekoäly-työkalujen kehittäminen
(4) Koulutus, tiedonsiirto ja viestintä
TuloksetHankkeen keskeisimpiä välittömiä tuloksia ovat
- Uusia mittausteknologioita yritysten prosessien ja tuotteiden valvontaan
- Uusien työkaluja teolliseen materiaalien kestävyyden ennakointiin
- Yritysyhteistyön sekä verkostoitumisen lisääntyminen; Avoimen toimintakulttuurin edistyminen
- Työelämärelevantteja kehityskohteita oppilaitoksille
- Laadunvarmistuksen ja vaurioanalyysienmonipuolistuminen ja asiantuntemus
- Uusi osaaminen yrityksissä

Hankkeen välillisiä tuloksia ovat odotettavasti:
- Yritysten TKI-toiminnan nopeutuminen
- Ongelma- ja vaurioanalyysien ammattitaitoinen käsittely
- Yritysten asiantuntijuuden ja kilpailukyvyn paraneminen

Pitkällä aikavälillä on odotettavissa myös oppilaitosten opetuksen työelämärelevanssin lisääntymistä, joka parantaa myös korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä ja tarpeenmukaisten ammattilaisten saatavuutta alueen yrityksiin.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020