Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiSOPIEN 2.0 - Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan
Aloituspäivä1.2.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivuthttps://navitas.fi/sopien20-hanke
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHeli Kekäläinen
KuvausHankkeella tuetaan organisaatioiden uudistumista, digitalisaatiota, liiketoimintaosaamisen kehittämistä sekä uusien digitaalisten palveluiden kehittymistä koulutuksilla ja valmennuksilla.

Hankeessa tarjotaan etäkoulutuksia hankkeen jäsenille.
Koulutukset kohdistuvat 11 eri kokonaisuuteen:
* Johtaminen: strateginen johtaminen, tiedolla johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, toiminnanohjaus
* Myynti- ja markkinointi
* Taloushallinto: kannattavuuslaskenta, hinnoittelu, sähköiset järjestelmät taloushallinnossa
* Palvelumuotoilu: digitaaliset palvelut ja mahdollisuudet
* Tietoturva: tietoturvan omavalvonta ja tietoturvaratkaisut
* Verkosto yhteistyö
* Juridiikka: sopimus- ja työlainsäädäntö, hankinta- ja kilpailutusosaaminen
* LEAN (sote)
* Kanta: yhteydet ja tarvittavat toimenpiteet niihin valmistautumisessa, rakenteellinen kirjaaminen
* Laatu: perusteet, laatujärjestelmän rakentaminen
* Työkykyjohtaminen, työhyvinvointi

KehittämistarveHankkeen keskeisenä päämääränä on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen ja valmennus digitaaliseen liiketoimintaan ja tiedolla johtamiseen niin, että ne kykenevät tuottaman palveluja monituottajamallilla verkostona, jossa hyödynnetään erilaisia yhteistyömalleja huomioiden järjestämisvastuussa olevien kuntien/kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä ei tehdä pelkästään yrityksissä, järjestöissä ja yhdistyksissä, vaan mukaan otetaan kuntien/kaupunkien yhdyshenkilöitä ja rakennetaan yhteistyötä. Hankkeeseen otetaan mukaan vähintään 160 yritystä, järjestöä ja yhdistystä sekä kuntien yritysyhteistyöhenkilöitä esim. hyvinvointikoordinaattoreita.

ToimenpiteetHankkeessa valmennetaan monipuolisesti yrityksien ja järjestöjen sekä julkisen toimijan yhteistyöhenkilöitä. Valmennuksessa käytetään hyväksi digitaalisia menetelmiä.

1. Osallistuville organisaatioille ja yrityksille tehdään ensin kehittämis-kartoitus, jonka perusteella saadaan käsitys siitä, mitä toimia yritykset ensisijaisesti tarvitsevat henkilöstölleen. Tämän jälkeen suunnitellaan valmennukset, niiden
sisällöt. Valmennukset toteutetaan joko hankehenkilöstön tai ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta.
2.Kehittämis-kartoituksen perusteella laaditaan yritykselle digitalisaation kehittämissuunnitelma.
3.Yritysten strategiat ja mahdollisesti myynti- ja markkinointisuunnitelmat, omavalvontasuunnitelmat, tietoturva-asiat,asiakkuuksien hallinta sekä hinnoittelu ja tuotteistus päivitetään digitalisaation vaatimalle tasolle. Yrityksille etsitään sopivia yhteistyömuotoja myös muista hankkeista.
4.Yritykset valmennetaan Kanta-yhteyksiin.
5.Yritykselle muodostuu valmennuksista laaduntunnustukseen tähtäävä laatujärjestelmä.
6.Yritys verkostoituu ja muodostuu monituottajamallilla tuotettavia palvelukokonaisuuksia.
7.Yrityksillä on verkostossa mahdollisuus laajentua tuottamaan uusia palveluita; terveysruoka, terveysmatkailu, green
care ja muotoilla uusia palveluita.
8.Yrittäjän jaksamiseen kiinnitetään huomiota ajankäytön valmennuksilla ja työnohjauksella.
9.Yrittäjä valmennetaan seuraamaan yrityksen kannattavuutta ja tekemään talouteen ennalta muutoksia, mikä
parantaa kannattavuutta.
10.Yrityksiä ja järjestöjä ohjataan yhteistyöhön myös muiden hankkeiden valmennusten piiriin; esim. YOM ja Ely:n
asiantuntijapalvelut.

Hanke etenee 5 työpaketin kautta:
Työpaketti 1: yritysten rekrytointi hankkeeseen; kehittämiskartoitus jäsenille.

Työpaketti 2: Kartoituksen perusteella yritys ohjataan tehostetun kiihdyttämön polulle (perustason nosto), jonka jälkeen yrityksellä on päivitetty strategia, kehittämissuunnitelma, digitalisaation käyttöönoton suunnitelma, markkinointisuunnitelma, asiakkuuksien hallinta- suunnitelma ja sellaiset välineet käytössä, joiden avulla pystyy osallistumaan etänä valmennuksiin tai kasvun kiihdyttämön polulle (voimakas kasvu).

Työpaketti 3. Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet, valmennukset, Kanta-yhteydet ja laaduntunnustus. Suurin osa valmennuksista tapahtuu etänä ja yrityskehittäjät ovat jokaisen yrityksen tukena, kun valmennusteemaa viedään arkeen. Näitä toimia tehdään kaikilla alueilla ja koko hankkeen aikana.

Työpaketti 4. Voimakkaan kasvun stategian valinneet yritykset voivat kehittää omaa liiketoimintaansa kasvun kiihdyttämössä, johon räätälöidään oma yritysten tarpeista lähtevä sisältö ja kesto. Kiihdyttämöön liittyy etätapaamisia yritysneuvojien kanssa, mutta tarvittaessa myös live-tapaamisia verkostoiden muodostumisen tarpeen takia.

Työpaketti 5. Hankkeen hallinnointi ja johtaminen sekä yhteisen viestintästrategian ja - suunnitelman mukainen toteutus
TuloksetHankkeen tuloksena liiketoimintaosaaminen on kasvanut mukana olevissa organisaatioissa ja digitalisaatio on osa
jokapäiväistä toimintaa. Yrityksissä on käytössä sähköiset työkalut talouden ja tiedolla johtamisen tueksi. Yritykset
toimivat verkostoissa ja hyödyntävät laajasti sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Liiketoiminta on kannattavampaa
ja työhyvinvointi on parantunut.
KumppanitHankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet sote- alan yritykset sekä tukipalvelujen tuottajat. Toimialueena on Pohjois-Savo, Etelä Savosta Rantasalmi ja Sulkava, Pohjois-Karjalasta Outokumpu ja Polvijärvi sekä Keski-Suomesta Kyyjärvi, Kivijärvi, Kinnula, Karstula, Kannonkoski, Viitasaari, Pihtipudas ja Saarijärvi. Hankkeen toteutusajankohta on 1.2.2020 – 31.12.2022. Hankkeen rahoittajan toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Päätoteuttaja Navitas Kehitys Oy
Osatoteuttajat:
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Iisalmen kaupunki
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Kehittämisyhtiö Witas Oy
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020