Hankkeen tiedot

NimiTeknologiakeskuksen ja teollisen mittakaavan energiateknologian kehitysympäristön toimintamallin kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen
Aloituspäivä1.3.2011
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivuthttp://uusiutuvaenergia.savonia.fi/hankkeet/teknologiakeskuksen-ja-teollisen-mittakaavan-kehitysymparisto-esr
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetteri Heino
Kuvaus- Vahvistaa alueen toimijoiden osaamista teollisen mittakaavan energiateknologioiden sovelluksista ja soveltavasta tuotekehitystoiminnasta.
- Vakiinnuttaa yhteisiä käytäntöjä sekä toimintamalleja alueen yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja korkeakoulujen välillä mahdollistaen tehokkaan resurssien yhteiskäytön sekä osaamisen monialaisen hyödyntämisen energiateknologian sovellusten kehitystyön tueksi.
- Perustaa tarvittava tutkimusryhmä teollisen mittakaavan energiasovellusten soveltavan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan mahdollistamiseksi alueella ja vakiinnuttaa sen toiminta osaksi alueen innovaatioympäristöä yhteistyössä yritysten kanssa.
- Laajentaa ja vahvistaa energia-alalla toimiville yrityksille tarjottavaa tki-palvelutarjontaa yrityslähtöisesti.
- Vastata energia- ja teknologiateollisuuden koulutustarpeisiin Varkauden seudulla.
KehittämistarveHanke toteutetaan Teollisen mittakaavan energiateknologian kehitysympäristö -hankkeen rinnalla. Yhteisenä kehittämistarpeena on toiminnallisen innovaatioympäristön muodostaminen alueelle teollisen mittakaavan energiateknologioiden soveltavan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan toteuttamiseen yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä.
Toimenpiteet- Projektissa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan koulutuksia Varkauden seudun teknologiateollisuuden yritysten tarpeisiin.
- Määritetään ja pilotoidaan innovaatioympäristön yhteistoimintamalli.
- Perustetaan tarvittava tutkimusryhmä teollisen mittakaavan energiasovellusten soveltavan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan mahdollistamiseksi alueella ja vakiinnutetaan sen toiminta osaksi alueen innovaatioympäristöä yhteistyössä yritysten kanssa.
TuloksetHankkeen odotetaan täydentävän alueelle jo luotuja energiateknologian tutkimus- ja osaamispuitteita vahvistaen osaamista ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä erityisesti teollisen mittakaavan energia-alan sovellusten suunnalta.
Muodostettava osaamiskeskittymä tulee vahvistamaan merkittävästi alueen mahdollisuuksia tukea ja uudistaa energia-alan osaamista ja yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä energia-alalla.
Lisäksi vahvistetaan yliopistoyhteistyötä alueella ja yritysten kanssa tehtävän tki-toiminnan edellytyksiä.
Hankkeessa toteutetaan koulutuksia Varkauden seudun teknologiateollisuuden tarpeisiin.
KumppanitHanketta hallinnoin Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneinaan osatoteuttajat Savon koulutuskuntayhtymä/Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Navitas Kehitys Oy.

Hankkeen varsinaisen kohderyhmänä ovat energia-alan yritykset, jotka käyttävät Savonia-ammattikorkeakoulun tki-palveluja. Koulutusten kohderyhmänä ovat Varkauden seutukunnan teknologiateollisuuden yritykset sekä ammatti- ja aikuisopiston että ammattikorkeakoulun henkilöstö.
RahoittajaESR 2007-2013