Hankkeen tiedot

NimiNewTech - Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen
Aloituspäivä1.1.2020
Lopetuspäivä31.3.2023
www-sivuthttp://www.technogrowth.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJari-Pekka Jääskeläinen
KuvausHankkeelle on määritetty kärkiteemat, joiden sisälle toimenpiteet on suunniteltu. Kärkiteemat ovat kansainvälistyminen, digitaalisuus, verkostoituminen, kasvu ja uudet liiketoimintamallit, kehittyvät toimintaympäristöt sekä innovaatiot ja teknologiaratkaisut. Hankkeen yhteisten kärkiteemojen lisäksi hankkeessa on määritetty alueellisia painopisteitä hankealueen yrityskentän rakenteen ja yritysten luontaisten vahvuuksien pohjalta. Näin pyritään vahvistamaan jo olemassa olevia alueellisia vahvuuksia tulevaisuuden haasteiden kannalta. Alueellisista kehittämistoimista vastaavat toteuttajatahot oman alueensa osalta.
KehittämistarveTeknologiateollisuus on Pohjois-Savon maakunnan merkittävä toimiala ja vientitulojen generoija
- Vastaa 39 % alueen koko tavaraviennistä ja 68% alueen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista
- Liikevaihto 2,0 mrd. euroa, työllisyysvaikutus 22 000 työpaikkaa

Yrityksiltä saatu positiivinen palaute TechnoGrowth hankkeen toteutuksen osalta korostaa maakunnallisen teknologiahankkeen tarvetta, missä painottuu läheinen yhteistyö yrityskentän kanssa. Maakunnan ja TEM:n välisessä Silta-sopimuksessa on huomioitu maakunnalliset teknologiahankkeet kasvun mahdollistajana.

Teknologiateollisuudessa on käynnissä rakennemuutos, jonka keskeinen vauhdittaja on digitalisaatio. Tässä murroksessa syntyy uusia pk-yrityksiä ja toimivat yritykset voivat kasvaa ja kansainvälistyä. Uutta teknologiaa, innovaatioita ja osaamista luovat kasvuyritykset toimivat edelläkävijöinä muuttuvassa globaalissa kilpailussa. Teknologian ja työn murros tarjoaa pohjoissavolaisille yrityksille hyvän mahdollisuuden menestyä kansainvälisillä markkinoilla, mutta myös haasteen pysyä mukana kehityksessä. Tämä mahdollisuus on tärkeää hyödyntää, jotta yritykset voivat rakentaa hyvinvoinnin perustaa alueella ja toisaalta on tärkeää torjua kilpailukyvyn heikkenemisen uhka tässä muutostilanteessa. Haettavalla hankkeella vastataan näihin teknologiateollisuusyritysten uusiin haasteisiin hankealueella.
ToimenpiteetYleisesti hankkeen tavoite on aktivoida yrityksiä kasvamaan, uudistumaan ja kansainvälistymään toimintaympäristön
murroksen kynnyksellä. Kärkiteemat ovat:
- Kansainvälistyminen
- Digitaalisuus
- Verkostoituminen
- Kasvu ja uudet liiketoimintamallit
- Kehittyvät toimintaympäristöt
TuloksetHankkeessa toteutetaan Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman älykkään erikoistumisen tavoitteita erityisesti kone- ja energiateknologia-alalla. Hankkeen tuloksena pk- yritysten kansainvälistyminen etenee ja yritykset ovat kyvykkäämpiä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun myös vientimarkkinoilla. Yrityskentän kilpailukyky paranee ja pk-yritykset ovat paremmin varautuneet teknologia- ja toimintaympäristön murroksen aiheuttamiin muutoksiin erityisesti digitaalisuuteen ja työn murrokseen liittyen. Yritysten liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittymisen seurauksena pitkällä aikavälillä alueen teknologiateollisuusyritysten liikevaihto ja vientitulot kasvavat ja yritykset voivat työllistää uusia työntekijöitä.

Hankkeen mitattavia tuloksia ovat:
- järjestetään yrityksille 2 messumatkaa kansainvälisille messuille vuosina 2021 ja 2022
- Järjestetään yrityksille 5 kpl match-making ja/tai fact-finding tilaisuutta
- Toteutetaan 5 kpl kv-, tuottavuus- ja innovointiklinikkaa
- Toteutetaan 5-10 foorumitilaisuutta ja/tai seminaaria
- Toteutetaan yksi alihankintaverkoston kv- pilotti hyödyntäen kärkiyrityksen kontakteja
- Järjestetään 2 kpl markkinainfoja potentiaalisista vientikohteista
- Järjestetään yksi yritysten välinen kansainvälinen verkostotapaaminen Euroopassa
- Järjestetään 5 kpl yritysryhmän messuosallistumisia alihankinta- ja energiamessuille
- Toteutetaan vähintään 20 kpl yritysten kyvykkyysanalyysiä (strateginen-, digi-, tai kv-kyvykkyys)
- Edistetään 15 kpl yrityskohtaista kehittämishankehakemusta
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020