Hankkeen tiedot

NimiPohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen
Aloituspäivä1.11.2019
Lopetuspäivä31.3.2022
www-sivuthttps://www.energyclusternorthsavo.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetteri Heino
KuvausTässä hankkeessa toteutetaan alueen Energiatekniikan TKI-osaamiskeskittymälle selvityshankkeen tuloksena esiin tulleet kehittämistarpeet. Näiden toimien myötä Energiatekniikan TKI-keskittymän toimintamallia, resursseja ja niiden yhteistä käyttöä kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita siten, että yritykset voivat kehittää, käyttäen apuna alueellisen Energiatekniikan TKI-keskittymän palveluita, tuotteita kansainvälisille markkinoille ja samalla varmistetaan energiatekniikan TKI-keskittymän pitkäjänteinen liiketaloudellisesti kestävä toiminta.

Lopullisena tavoitteena on luoda vahva Energia-alan TKI-osaamiskeskittymä Pohjois-Savoon, joka tulee tulevaisuudessa tukemaan vahvasti maakuntasuunnitelman tavoitteiden mukaista elinkeinoelämän kehittymistä.

Hankkeen rinnalla toteutetaan erillinen investointihanke, jolla vastataan Energiatekniikan TKI-osaamiskeskittymään kohdistuneisiin laitteistojen ja toimiympäristöjen kehittämistarpeisiin.
KehittämistarvePohjois- Savossa kone- ja energiateknologia on alueen talouden kannalta tärkein teollisuuden ala. Teknologian ja uusien tuotteiden kehittäminen, joilla varmistetaan yritysten kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla, tarvitsee tuekseen vahvan TKI osaamiskeskittymän. Energiateknologian TKI-osaamiskeskittymän keskeiset toimijat PohjoisSavossa ovat Savonia-amk (Varkauden Energiatutkimuskeskus) ja Itä-Suomen yliopisto (Aerosoli- ja pienhiukkaslaboratorio).

Energia teknologian TKI-osaamiskeittymä Pohjois-Savossa palvelee johtavia kansainvälisiä voimalaitoksia ja niiden komponentteja toimittavia yrityksiä Varkaudessa (Andritz ja Sumitomo SHI FW) niiden alihankkijaverkoistoineen sekä lukuisia muita alueella energia-alalla toimivia yrityksiä,

Energia-ala on tällä hetkellä suuressa murroksessa. Ilman mitään sopeuttamistoimenpiteitä alan johtavien energia-alan laitevalistajien liikevaihto tulevaisuudessa tulee laskemaan ja tämä tulee suoraan heijastumaan myös alihankintaverkostoon alueella. Pohjois-Savon alueen energiatekniikan TKI-osaamiskeskittymää tulee vahvistaa alueen elinkeinoelämän tulevaisuuden turvaamiseksi.

Alan toimijoiden kehittämistarpeet alueella on jo selvitetty erillisessä selvityshankkeessa. Selvitystyön tuloksena löydettiin lukuisa joukko teknisiä kehitystarpeita. Tämän lisäksi ilmeni, että maakunnan toimijoiden yhteistyö vaatii edelleen toimintamallin ja toimintatapojen kehittämistä.
ToimenpiteetEnergiatekniikan TKI-osaamiskeskittymän kehittäminen on jaettu seuraaviin työpaketteihin:
Osio 1: Innovaatioekosysteemin toiminnan käynnistäminen, kehittäminen ja johtaminen
WP1 Hallinnointi, toimintamallin kehittäminen sekä kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen
WP2 Energian varastoinnin ja liikenteen (myös raskaan) uusiutuvan energian käytön edistämisen tiekartta (alueellisista lähtökohdista)
WP3 GreenTechValley, Kiertotalouden edistämisen alueellisen pilot-kohteen valmistelu
WP4 Innovaatio Campit, (yritysten TKI-tarpeista)
WP5 Tiedotus ja Energiaseminaarin järjestäminen (Esim Eusew)

Osio 2: Tekniset työpaketit
WP1 Raskasmetallien erottaminen tuhkasta (koelaitteiston käyttöönotto ja testaus)
WP2 Yritysten kanssa yhteisten laboratoriolaitteiden käyttöönotto ja testaus
WP3 Energiatekniikan mittauspalveluiden kehittäminen ja valittujen palvelujen akkreditointi (polttoaineanalyysit ja päästömittaukset)
WP4 Kaukolämpöjärjestelmien kehittäminen (lämpöpumput, kaukokylmä, hukkalämmöntalteenotto, lämmönvarastointi, kulutuskäyttäytymisen ennustaminen)
WP5 Savukaasujen puhdistuslaitteistojen testausympäristön kehittäminen WP6 Akkuteknologian kehittäminen sähkön varastointiin

Näiden lisäksi toteutetaan rinnalla hanketta, jolla vastataan osaamiskeskittymän investointitarpeisiin.
TuloksetEnergiatekniikan TKI-osaamiskeskittymän kehittäminen on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

Osio 1: Innovaatioekosysteemin toiminnan käynnistäminen, kehittäminen ja johtaminen
WP1 Hallinnointi, toimintamallin kehittäminen sekä kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen
WP2 Energian varastoinnin ja liikenteen (myös raskaan) uusiutuvan energian käytön edistämisen tiekartta (alueellisista lähtökohdista)
WP3 GreenTechValley, Kiertotalouden edistämisen alueellisen pilot-kohteen valmistelu
WP4 Innovaatio Campit, (yritysten TKI-tarpeista)
WP5 Tiedotus ja Energiaseminaarin järjestäminen (Esim Eusew)

Osio 2: Tekniset työpaketit
WP1 Raskasmetallien erottaminen tuhkasta (koelaitteiston käyttöönotto ja testaus)
WP2 Yritysten kanssa yhteisten laboratoriolaitteiden käyttöönotto ja testaus
WP3 Energiatekniikan mittauspalveluiden kehittäminen ja valittujen palvelujen akkreditointi (polttoaineanalyysit ja päästömittaukset)
WP4 Kaukolämpöjärjestelmien kehittäminen (lämpöpumput, kaukokylmä, hukkalämmöntalteenotto, lämmönvarastointi, kulutuskäyttäytymisen ennustaminen)
WP5 Savukaasujen puhdistuslaitteistojen testausympäristön kehittäminen WP6 Akkuteknologian kehittäminen sähkön varastointiin
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020