Hankkeen tiedot

NimiKoneenrakennuksen Simulointi-hanke
Aloituspäivä1.1.2020
Lopetuspäivä28.2.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMikko Nissinen
KuvausTämän hankkeen tarkoitus on hankkia Savonia ammattikorkeakoululle simulointiympäristö, jossa voidaan ajaa itse suunnittelemia tai muokattuja malleja (digitaalisia kaksosia) oikeista liikkuvista työkoneista. Ympäristön hankkimisen lisäksi simulaattoriympäristö myös integroidaan osaksi Savonian koneensuunnittelun, tuotannonsuunnittelun ja koneautomaation opetusta. Näillä saamme Savoniaan ja Pohjois-Savoon lisää simulaatio-osaamista ja varmistamme maakunnan ja maakunnassa sijaitsevien koneen rakentajien kilpailukyvyn kehittymisen.
KehittämistarveMaakunnassa on vahva edustus yrityksiä, jotka valmistavat erilaisia liikkuvia työkoneita. Näistä yrityksistä suurimmat ovat jo hankkineet itselleen simulointiympäristöt, joilla toteuttavat tuotekehitysprojekteja sekä asiakaskoulutusta ja markkinointia. Näiden tekniikoiden käytön yleistymistä kuitenkin hidastaa maakunnassa vallitseva osaamispula. Ei ole tarpeeksi suunnittelijoita, jotka ymmärtäisivät tekniikoiden käyttömahdollisuudet ja olisivat tottuneita simulointiympäristöjen käyttäjiä.

Simulointiympäristöjen käytön ja mahdollisuuksien ymmärtäminen on ensimmäinen askel, joka täytyy ottaa polulla kohti digitaalisten kaksosten hyödyntämistä. Polku myös jatkuu digitaalisten kaksosten hyödyntämisestä myös autonomisten järjestelmien ja koneälyn mahdollisuuksien tutkimiseen. On huomattavasti järkevämpää testata uusia autonomisia ominaisuuksia digitaalisella kaksosella ennen kuin edistyneelle ohjausjärjestelmälle annetaan oikea kone ohjattavaksi.

Simuloinnin perusosaaminen alkaa tänä päivänä kuulua koneinsinöörin yleissivistykseen. Tällä hetkellä Savonian koneinsinöörin koulutukseen ei sisälly simulaatioympäristöjen opetusta. Savoniassa on kyllä jo hyvä osaaminen tuotannon simuloinnissa, mutta liikkuvien työkoneiden simulointi on kehittynyt viime aikoina harppauksin ja Savoniassa osaaminen on jäänyt jälkeen.

Simulaatioympäristöt myös tukevat muuta konealan opetusta. Simulaattorissa voidaan konkretisoida abstrakteja opiskeltavia asioita ja opetusta voidaan tuoda lähemmäs käytännön toimintaa. Laboratoriotiloista karsitaan ja laboratoriotunnit ovat kalliita, mutta osa laboratoriotuntien hyödyistä voidaan pelastaa integroimalla simulaattoriympäristö osaksi opetusta. Samalla voidaan lisätä aikaan ja paikkaan sitomatonta opetusta
Toimenpiteet- Simulaattoriympäristön hankinta
- Simulaattoriympäristön käyttöönotto
- Simulaattoriympäristön integroiminen koneautomaation, koneensuunnittelun ja tuotantotekniikan opintojaksoihin
- Simulaattoriympäristön esittely Business Center ja Digikeskus hankkeen sidosryhmille
- Simulaattoriyhteistyön kartoittaminen ja valmistelu Lappeenrannan ja Lahden ammattikorkeakoulujen sekä Lappeenrannan teknilliseen yliopiston kanssa
- Simulaattoriyhteistyön kartoittaminen muiden alueen kouluttajien (SAKKY ja YSAO) kanssa
- Tutkimushankkeiden ja projektitöiden aiheiden kartoittaminen hankkeen yhteistyöyrityksistä
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020