Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiOSAaValo - Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana
Aloituspäivä1.9.2019
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSari Turpeinen
KuvausHankkeen tavoitteena on tukea elinikäistä oppimista ottaen huomioon kohdealueiden potentiaalit ja tarpeet rakennemuutosalueena, vähentää valaistuksen energiankulutusta koulutuksen avulla ja parantaa kaikkien alueen asukkaiden hyvinvointia laadukkaan valaistuksen ja elinkeinoelämän vireyden avulla. Hankkeelle on muotoiltu kaksi toisiaan tukevaa päätavoitetta:

1) Tavoitteena on luoda älykkään ja vähähiilisen valaistuksen osaamiskeskittymät käynnistämällä valaistussuunnittelun täydennyskoulutus (60 op) Oulun yliopistossa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa.

2) Tavoitteena on tukea ja vahvistaa osallistujakaupunkien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja yritystoimintaa kehittämällä valaistusosaamista ja -tutkimusta, liiketoimintamalleja sekä valoon liittyvää tapahtumatarjontaa ja pimeän ajan kaupunkiympäristöä. Hankkeessa tehdään vahvaa ylimaakunnallista yhteistyötä kohdealueiden kaupunkien (Oulu, Raahe, Nivala, Kuopio, Iisalmi ja Varkaus) ja valaistusalan yritysten kanssa hyödyntäen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön laajaa kokemusta valaistusopetuksesta, tutkimuksesta ja kaupunkikehityksestä sekä Savonian liiketoiminta- ja palvelumuotoiluosaamista.
KehittämistarveOSAaValo-hanke tuo lisää osaamista rakennetun ympäristön valaistussuunnittelun alalle Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon. Suomessa ei voi tällä hetkellä opiskella arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijaksi, jolla on monialainen ammattitaito. Syitä kasvavaan ammattilaisten tarpeeseen ovat valaistusteknologian nopea kehittyminen, siirtyminen älykkääseen valaistukseen ja tarve hillitä ilmastonmuutosta. Valaistuksen merkitys ympäristön laatuun ja hyvinvointiin erityisesti pohjoisessa ymmärretään aikaisempaa paremmin. Valmistelutyönä syksyllä 2018 tehdyssä kyselyssä ilmeni, että koulutukselle on selkeä tarve: vastaajista 58 % (186 kpl) oli kiinnostunut koulutuksesta ja 23 % (74 kpl) oli ehkä kiinnostunut.

Käynnistettävä täydennyskoulutus- ja kehityshanke tuo lisää osaamista rakennetun ympäristön valaistussuunnittelun alalle Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon. Valaistussuunnittelu on ammattialana Suomessa nuori ja kehittyvä. Ammattilaisten tarve on kasvamassa sekä yksityisellä ja julkisella puolella, koskien niin sisävalaistuksen suunnittelua kuin kaupunkivalaistusta ja ulkovalaistusta yleensäkin. Valaistussuunnittelijan työ vaatii monialaista osaamista.

Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusalat (sähkösuunnittelu, rakennusarkkitehtuuri, rakennusinsinööri ja sisustusarkkitehtikoulutus) tarjoavat ainutlaatuisen pohjan valaistussuunnittelun koulutukselle ja koulutuksen suunnittelulle, koska alat edustavat juuri niitä ammattiryhmiä, joilta valaistussuunnittelun kentälle voi luontevasti erikoistua.
ToimenpiteetTYÖPAKETIT HANKKEEN AIKANA (1.9.2019 – 31.8.2022):

TP1: Taustaselvitys, benchmarking ja koulutuksen suunnittelu

TP2: Valo ja kaupunkikehittäminen

TP3: Opinto-ohjelman pilotointi

TP4: Liiketoimintamalleja valaistus-, tapahtuma- ja matkailualan yrittäjille

TP5: Koordinointi, tiedonvälitys ja julkaiseminen
TuloksetTuloksena oppilaitoksiin syntyy pysyvät valmiudet kouluttaa valaistussuunnittelijoita ja tehdä valaistustutkimusta. Tämä mahdollistaa myös koulutusviennin jatkossa ja lisää valaistusuunnittelun ammattilaisten määrää. Monimuoto opetuksena toteutettavaan koulutukseen osallistuu hankkeen aikana luovien ja suunnittelualojen ammattilaisia, joille koulutus tarjoaa mahdollisuuden erikoistumiseen. Valaistukseen liittyvien alojen (luovat alat, valaisinvalmistus, älyvalaistusteknologia, matkailu ja tapahtumat) yritysten toimintaedellytykset ja kansainvälistymisnäkymät paranevat koulutuksen, verkostoitumisen ja innovatiivisten palvelupohjaisten liiketoimintamallien kautta. Hanke lisää pohjoisten alueiden elinvoimaisuutta ja vahvistaa imagoa. Koulutus lisää energiaa säästävien älyvalaistusratkaisujen käyttöä, pienentää siten valaistuksen hiilijalanjälkeä ja vähentää valosaastetta. Lisäksi koulutuksen myötä valaistun ympäristön laatu paranee, mikä lisää hyvinvointia monin tavoin. Vaikutukset kertautuvat pitkällä aikavälillä osaamisen ja hyvien ratkaisumallien leviämisen myötä.
KumppanitOulun yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020