Hankkeen tiedot

NimiWild Food Savo
Aloituspäivä1.3.2019
Lopetuspäivä31.8.2021
www-sivuthttps://wildfood.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHeli Tossavainen
KuvausWild Food Savo -hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon tehokas ja kannattava luonnontuotteiden tuotanto- ja jalostusketju metsästä asiakkaalle asti. Luonnontuotteiden poimijoita aktivoidaan verkostoitumaan ja uusia poimijoita hakeutumaan keruutuotekoulutuksiin. Lisäksi hankkeessa luodaan luonnontuotteiden toimitusverkosto ja alueellisia vastaanottopisteitä sekä kehitetään logistiikkaa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida jatkojalostajia, ammattikeittiöitä ja ravintola-alan oppilaitoksia luonnontuotteiden käyttöön sekä käynnistää keruuteknologian kehitystyö. Luonnontuoteketjun kehittämistä tehdään hankkeessa myös vientimarkkinoita ajatellen. Tämän tavoitteen täyttämiseksi aktivoidaan luomukeruualueiden sertifiointia alueella, jotta saadaan riittävästi luomulaatuista raaka-ainetta jalosteisiin. Hankkeen tavoitteena on myös valmistaa luonnontuotealan toimijoita osuuskunnan perustamiseen, sillä alueelle tarvitaan toimija, joka jatkossa koordinoi luonnontuotteiden kysyntää ja tarjontaa.
KehittämistarveKuopion alue on saanut nimityksen European Region of Gastronomy 2020 (Euroopan gastronominen alue 2020), jolla on jo sinänsä korkea markkina-arvo alueen luonnontuotteiden kasvavalle käytölle Pohjois-Savossa. Vaikutukset ovat merkittäviä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla ruokakulttuurin, matkailun, kaupunkikulttuurin ja taiteen alueilla. Gastronomisen alueen status velvoittaa alueen jatko-jalostajat ja ammattikeittiöt käyttämään entistä näkyvämmin puhtaan luontomme raaka-aineita. Tämä edellyttää keruutuotteisiin liittyvää erikoisosaamista, jotta tuotekehitys ja eri raaka-aineiden yhdistely onnistuvat ja lopputuotteista tulee myös kansainvälisten asiakkaiden makumieltymysten mukaisia erikoisherkkuja.

Luonnontuoteketjun kehittäminen Pohjois-Savossa vaatii kerääjien verkottamista ja ohjaamista koulutuksiin, vastaanottopisteiden perustamista, logistiikan suunnittelua sekä jatkojalostajien aktivointia. Villiyrteistä, metsämarjoista ja sienistä on kehitettävä uusia jatkojalosteita niin ammattikeittiöille kuin kuluttajien tarpeisiin. Luonnontuotealalle on mahdollista luoda maakuntaan uusia työpaikkoja sekä työllistää myös maahanmuuttajia. Organisoitu luonnontuoteraaka-aineen hankinta luo vakaan pohjan jatkojalostusyritysten tuotekehitykselle ja mahdollistaa laadukkaiden jalosteiden markkinoinnin aina ulkomaille asti. Luomukeruualueiden laajentaminen Pohjois-Savossa parantaa luomuraaka-aineen saatavuutta ja lisää luonnontuotteiden tuotteiden lisäarvoa vientimarkkinoilla. Elintarvikkeiden lisäksi luonnontuotteita voidaan hyödyntää monipuolisesti myös erilaisiin hoitotuotteisiin.
ToimenpiteetHanke toteutetaan seuraavien työpakettien avulla:

TP1: Luonnontuotteiden raaka-ainehankinnan kehittäminen
TP2: Luonnontuotealan koordinointi ja logistiikan kehittäminen
TP3: Luonnontuotteiden käytön aktivointi ja jatkojalostuksen kehittäminen
TP4: Tiedottaminen, viestintä ja hankkeen hallinnointi

TP1: Luonnontuotteiden raaka-ainehankinnan kehittäminen
- Saatetaan villiyrttien, metsämarjojen ja sienten kerääjät yhteen
- Ohjataan uusia kerääjiä poimijakoulutuksiin
- Aktivoidaan metsänomistajia luomusertifiointiin
- Aloitetaan keruuteknologian pioneerikehitystyö

TP2: Luonnontuotealan koordinointi ja logistiikan kehittäminen
- Luonnontuotealan kysynnän ja tarjonnan koordinointi
- Osuuskunnan perustamisen valmistelu
- Selvitetään toimivimmat ratkaisut luonnontuotteiden logistiikkaketjuksi metsästä loppuasiakkaalle
- Etsitään synergiaetuja muiden tuotteiden kuljetusketjuista

TP3: Luonnontuotteiden käytön aktivointi ja jatkojalostuksen kehittäminen
- Aktivoidaan alueen suurkeittiöitä, ravintoloita ja matkailu- ja ravitsemisalan oppilaitoksia luonnontuotteiden käyttöön
- Etsitään luonnontuotteiden jatkojalostajia sekä potentiaalisia vientiyrityksiä.
- Pilotoidaan vähittäiskauppayhteistyö ja testataan luonnontuotteiden tarjoamismalleja kulutta-jalle.

TP4: Tiedottaminen, viestintä ja hankkeen hallinnointi
Luonnontuoteketjun kehittämisestä Pohjois-Savossa tiedotetaan hankkeen aikana pääsääntöisesti sähköisten viestimien kautta. Hankkeelle perustetaan omat nettisivut Savonian palvelimelle sekä Face-book- ja Instagram-tilit. Lisäksi tehdään yhteistyöstä paikallisten radiokanavien, kuten Radio Sandelsin ja Yle Kuopion kanssa toteuttamalla Villiruokaradio. Villiruokaradio on radiolähetysten sarja, jossa haastatellaan luonnontuoteketjun eri toimijoita parhaan sesongin aikaan. Hankkeen aikana tuotetaan myös videomateriaalia villiyrttien ja sienten keräämisestä ja käsittelystä. Kaikki materiaalit julkaistaan hankkeen nettisivuilla sekä valtakunnallisilla aitoluonto.fi ja arktisetaromit.fi-nettisivuilla
TuloksetHankkeen tuloksena Pohjois-Savoon syntyy luonnontuotteiden kerääjien verkosto, jotka välittävät raaka-ainetta alueen jatkojalostajille. Elintarvikkeiden jatkojalostajat, ammattikeittiöt sekä ravitsemisalan oppilaitokset oppivat käyttämään monipuolisesti luonnontuotteita. Hankkeen aikana kootaan kaksi jatkojalostajien tai ravintoloiden yritysryhmää, joille haetaan erillistä rahoitusta luonnontuotteiden käytön kehittämiseen.
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020