Hankkeen tiedot

NimiSähKiTek
Aloituspäivä1.4.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTimo Savallampi
KuvausHankkeen päätavoitteet ovat:

1. Sähkötekniikan uuden tki-, testaus- ja koulutusympäristön suunnittelu

2. Tki-, testaus- ja koulutusympäristön toteutus, käyttöönotto ja pilotointi

3. Sähkötekniikan palvelujen suunnittelu ja toteutus pilotteina yrityksille
KehittämistarveSähkönjakelujärjestelmien ja kiinteistöjen tekniset järjestelmät ovat kehittyneet yhdessä tietotekniikan kanssa analogisista järjestelmistä enemmän ja enemmän kohti digitaalisia laitteita ja järjestelmiä sekä niiden välistä tiedonsiirtoa. Järjestelmät räätälöidään sovelluskohtaisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Järjestelmien ja laitteiden kehittäminen edellyttää myös nykyaikaisia koulutus- ja kehittämisympäristöjä.

Sähkönjakelun tärkeimmät järjestelmät ovat sähköasema, sähköverkon kytkinlaitteet, muuntamot ja kuluttajaliittymät. Kiinteistöjen merkittävimmät järjestelmät liittyvät kiinteistöautomaatioon, joka sisältää kysyntäjoustoa tukevat järjestelmät ja laitteet. Tämän lisäksi pientuotanto (aurinkokennot, tuuligeneraattorit) muodostaa oman järjestelmänsä.

Nykyisin Savonia-ammattikorkeakoululta puuttuu laajoja oppimis- ja kehitysympäristöjä. Pienimuotoiset laboratoriolaitteistot eivät nykyisin muodosta sellaista laajaa kokonaisuutta, jollaisia nykyjärjestelmät oikeasti ovat, ja mitä teollisuus ja yhteiskunnan tekniset rakenteet vaatisivat oppimis- ja kehittämisympäristöiltä.

Tältä pohjalta on keskusteltu yhdessä paikallisen elinkeinoelämän sekä laite- ja järjestelmätoimijoiden kanssa riittävän laajan tai laajojen järjestelmien rakentamisesta nykypäivän ja tulevaisuuden koulutus-, oppimis- ja tki-tarpeisiin. Yhtenä tarpeena on myös rakentaa sähkönjakelun järjestelmä, jossa on älykkään sähköverkon ominaisuuksia ja jolla voidaan testata ja koestaa sähkönjakelun huoltovarmuutta.

Savonia-ammattikorkeakoulu siirtää tekniikan koulutuksen pois Opistotien kampukselta Savilahden alueelle seuraavien vuosien aikana. Savilahteen siirtyy myöhemmin myös Savon ammattiopiston sähkötekniikan opetus. Tästä syystä hankkeessa pystytään selvittämään myös eri koulutusasteiden vastaavien järjestelmien tarve ja yhteistyön mahdollisuudet.

Tämä hanke uudistaa ja vahvistaa sähkötekniikan koulutus- ja kehitysympäristöä koulutusorganisaatioiden sekä yrityselämän tarpeisiin
Toimenpiteet
TuloksetProjektin konkreettisia tuloksia ovat:
- sähkönjakelun ja kiinteistöautomaation tki-, testaus- ja koulutusympäristö
- sähkönjakelun ja kiinteistöautomaation koulutustarpeen kartoitus (koulutus, yritykset, muut toimijat)
- uuden teknologian testaus- ja kehitysympäristöt sekä opetuksen että yritysten käyttöön.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020