Hankkeen tiedot

NimiSatoa ja laatua pölytyspalvelulla
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä31.10.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöInka Nykänen
KuvausHankkeen tavoitteena on:
1. Parantaa kasvinviljely- ja erityisesti erikoiskasvinviljelytilojen sekä marjan- ja omenanviljelijöiden satotasoja ja sadon laatua tuomalla tunnetuksi pölytyspalvelun käytön mahdollisuudet
2. Lisätä pölytyspalvelun tarjontaa tarhaajien keskuudessa, tuoda tunnetuksi kyseinen toimintatapa
3. Löytää logistisesti ja toimintatavoilta käytännöllisiä ratkaisuja pölytyspalvelun toteutukseen
4. Lisätä maataloustuottajille, urakoitsijoille sekä muille kasvisuojeluaineiden parissa toimiville tahoille tietoutta käytänteistä, kuinka voimme välttää pölyttäjätuhoja
5. Lisätä yleistä tietoutta pölyttäjien merkityksestä ekosysteemissä ja ruoantuotannossa ja millä toimilla voimme turvata ja parantaa pölyttäjien elinolosuhteita
KehittämistarveKasvinviljelyn ja erityisesti erikoiskasvinviljelyn sekä marjan- ja hedelmänviljelyn sadon ja laadun parantaminen pölytyspalvelun avulla. Pölytyspalvelun tunnettavuuden, tarjonnan ja käytön lisääminen. Pohjois-Savossa pölytyspalvelun tarjoaminen ja käyttö hyvin vähäistä. Toiminta alue Pohjois-Savon ja Hämeen ELY-keskukset.
ToimenpiteetTPK 1. Tiedon hankinta

TPK 2. Toiminnan kokonaisuuden järjestäminen ja organisointi
TPK 2 toiminta toteutetaan sekä Pohjois-Savon että Hämeen ELY-keskusten alueella
a) Tiedotetaan hankkeen toiminnasta ja tavoitteista hankealueen viljelijöille
b) Tehdään sopimuksia alueellisten mehiläistarhaajan kanssa, jotta voimme vuokrata heidän pesiä ja tarhoja hankkeen toimintaan
c) Kootaan viljelijä- ja mehiläistarhaajaverkosto, jotka ovat halukkaita lähtemään pilottitoimintaa
d) Pilottikokeet marjan- ja omenanviljelijöiden kanssa pölytyspalvelun avulla
e) Pellonpiennarpäivät
f) Kehitellään mehiläistarhaajien kanssa logistisia ja toiminnallisia malleja pölytyspalvelun toteutukseen
g) Havaintotarhat pölyttäjiin perehtymistä varten

TPK 3. Tiedon siirto (toiminnan jalkauttaminen ja) jatkuvuus sekä yhteistyön kehittäminen
TPK 3 toiminta toteutetaan sekä Pohjois-Savon että Hämeen ELY-keskusten alueella
a) Viljelijöille suunnattuja tilaisuuksia
b) Mehiläistarhaajille
c) Kasvinsuojeluaineiden parissa toimiville
d) Muut (koulut, kaupat, kuluttajat)
TuloksetHankkeen tuloksena:
- pölytyspalvelun käytön lisääntymisen myötä kasvinviljely- ja varsinkin erikoiskasvinviljelytilojen satotasot kasvavat ja esim. öljykasvien siementen pitoisuudet (rypsi 33 -40 %) paranevat => tuotto hehtaaria kohden kasvaa
- mansikan-, vadelman-, omenan- ja kasvihuoneviljelijöiden satotasot ja sadon laatu paranee pölyttäjien lisääntymisen myötä
- mansikan harmaahometta ja omenamätää opitaan torjumaan käyttämällä pölyttäjiä luonnonmukaisen torjunta-aineen levityksessä
- kasvinsuojeluaineita levittävät viljelijät ja urakoitsijat tiedostavat toimintatavat, joiden avulla voidaan välttää pölyttäjätuhoja
- maatilojen toimintaedellytykset pölyttäjien elinolosuhteiden turvaamiseksi lisääntyvät
- tietoisuus ja tietämys pölytyksen, pölyttäjien ja pölytyspalvelun tarpeellisuudesta eri tahojen keskuudessa kasvaa
- kasvinsuojeluaineita myyvät tahot tiedostavat ja osaavat tiedottaa enemmän aineiden haittavaikutuksista pölyttäjille ja millä toimilla voidaan aiheuttaa vähiten haittaa pölyttäjille
- kasvinsuojeluaineiden käytön tarpeellisuutta saatetaan harkita pidempään ja jopa etsiä vaihtoehtoa torjuntamenetelmälle
- tuotetaan tarvittavaa ohjeistusta; viljelijöille, maatalouskaupoille, neuvojille, alan ammattilaisille, opetukseen ja kuluttajille
- mehiläistarhaajat oppivat pölytyspalvelun toimintatavat ja tarjoamaan kyseistä palvelua, kokoavat verkostoa
- erilaisia toimintatapoja ja logistiikkamalleja, kuinka pölytyspalvelua voidaan toteuttaa ja työn kuormittavuutta vähentää
- menetelmiä esim. pesien siirron helpottamiseksi
- hankkeessa kehittynyt pölytyspalvelukonsepti lisää kiinnostusta mehiläistarhaukseen yritystoimintana
- yleinen tietoisuus pölyttäjien merkityksestä ekosysteemissä ja ruoantuotannossa lisääntyy ja toimenpiteistä, joilla voidaan luontaisten pölyttäjien olosuhteita parantaa
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020