Hankkeen tiedot

NimiParasta Pohjois-Savoon!
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä31.3.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPäivi Tikkanen
KuvausParasta Pohjois-Savoon! -hankkeessa on tavoitteena kehittää monialaista hyvinvointiosaamista kouluttamalla sote-alan henkilöstöä kulttuuri- ja taidelähtöisistä menetelmistä ja niiden käytöstä, kehittämällä tutkintoon johtavien koulutusten sisältöjä sekä tarjoamalla monialaisia täydennyskoulutuspaketteja oppilaitosten ja työelämän välisenä yhteistyönä. Tavoitteena uusi tapa tehdä työtä; kokonaisvaltaista hyvinvointia monialaisella yhteistyöllä!
KehittämistarveTyöelämään tarvitaan uudenlaisia työn tekemisen tapoja ja myös sosiaalisia innovaatioita. Terveydenhuollon johtajat ovat paljon vartijoina myös työhyvinvoinnin rakentajina ja innovaatioiden mahdollistajina. Työvoiman saatavuuteen vaikuttavat tulevaisuudessakin sekä palkkausperusteet että mahdollisuus osaamisen päivittämiseen ja täydennyskoulutukseen. Työssä jaksaminen ja johtamisen osaaminen ovat suuria haasteita ja sen vuoksi nyt on kunnolla satsattava työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen työpaikoilla.

Osaamisvaatimukset kasvavat ja monipuolistuvat jatkuvasti. Työssä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, jotta kyetään auttamaan ja tukemaan kaikenikäisiä ja eri taustoista tulevia asiakkaita. Työntekijältä vaaditaan halua ja valmiutta oppia uutta, kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja kykyä yhteistyöhön. Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusala muuttuvat yhä moninaisemmiksi, työnkuvat kehittyvät ja muuttuvat kaiken aikaa vastuullisemmaksi ja vaativammaksi. Vastuu sekä omasta työstä että toisista ihmistä korostuu tulevaisuudessa entistäkin enemmän.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet jaetaan seuraaviin työpaketteihin:
Paketti 1: Opetushenkilöstön ja johdon (eri oppilaitokset) ja sote-alan organisaatioiden valmentaminen ja tietoisuuden lisääminen kulttuuri- ja taidelähtöisten menetelmien hyödyistä. Valmennusta sosiaali- ja terveydenhuollon yritysten henkilöstölle ja tukea menetelmien käyttöönotossa.
Paketti 2: Tutkintoon johtavien koulutusten sisältöjen kehittäminen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviksi.
Paketti 3: Luodaan uuden mallin mukaiset täydennyskoulutustarjotin oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä.
Paketti 4: Yhdessä kehitettyjä valmennus-/ koulutuspaketteja levitetään myös muihin maakuntiin ja mahdollisesti myös kansainvälisesti.
Paketti 5: Luodaan arviointityökalu / -mittaristo, jolla mitataan hankkeen tuomia positiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin, ammattitaidon kehittymiseen ja moniammatillisuuden laajenemiseen. Lisäksi selvitetään moniammatillisten osaajien työllistymistä sote alalla. Tavoitteena on hyödyntää mittaristoa eri maakunnissa.
TuloksetHankkeen tuloksena saadaan aikaan (lyhyen aikavälin vaikutukset):
- henkilöstön (oppilaitokset ja sote alan yritykset) osaaminen kasvaa ja monipuolistuu, ja tietoisuus ja ymmärrys taide- ja kulttuurimenetelmien hyödyistä ja niiden käytöstä laajenee
- sote-alan yritykset saavat uutta osaamista
- opiskelijat ja opettajat, samoin kuin työelämä, oppivat uuden tavan oppia ja tehdä työtä
- yhteistyö tiivistyy eri oppilaitosten (2.aste ja amk) välillä, ja samoin oppilaitosten, yritysten ja opiskelijoiden välillä
(uudet ja tiiviit yhteistyömallit)
- tutkintoihin integroidaan uusia sisältöjä ja näin tuotetaan uutta osaamista (uudet opintopolut)
- tutkintoon johtavien koulutusten ja täydennyskoulutusten sisällöt laajenevat, joka varmistaa koulutusten houkuttelevuuden ja kilpailukyvyn
- oppilaitosyhteistyönä (4 oppilaitosta) syntyy täydennyskoulutusten tarjotin.

Hankkeen tuloksena saadaan aikaan (pitkän aikavälin vaikutukset):
- Pohjois-Savon osaaminen, työllisyys, kilpailukyky ja vetovoimaisuus paranevat
- opiskelijoiden, oppilaitoksen henkilöstön (opettajat, kouluttajat) ja sote-alan työpaikkojen henkilöstön työhyvinvointi paranee
- organisaatioiden/ työyhteisöjen toimintakulttuuri muuttuu uusien toimintatapojen myötä. Tämä vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin, elämänlaatuun ja toimintakykyyn.
KumppanitToteuttajakumppanit:
Savon koulutuskuntayhtymä (hankkeen hallinnoija), Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Tri Mathias Ingmanin säätiö ja Savonia ammattikorkeakoulu oy.
Kohderyhmä:
Eri koulutusalojen/koulutusorganisaatioiden (Pohjois-Savon alueen 2.asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja
yliopistot) opettajat ja muu koulutushenkilöstö sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot (Pohjois-Savo).
Tutkinto-opiskelijat (erityisesti SOTE-, hyvinvointi- ja kulttuurialoilla opiskelevat nuoret sekä aikuiset) sekä Sote-organisaatioiden palveluja käyttävät asiakkaat.
Lopullisena hyötyjänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020