Hankkeen tiedot

NimiKansallinen neurokeskus - osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueella
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Kotimaa
KuvausTämän hankkeen tavoitteena on Kansallisen neurokeskuksen toimintaa tukevan ja hyödyntävän osaamiskeskittymän kehittäminen Pohjois-Savon alueelle. Pyrkimyksenä on Kansallisen neurokeskuksen vakiinnuttaminen osaksi alueellista terveysalan ekosysteemiä ja keskuksen pysyvän sijoittumisen varmistaminen Kuopioon. Tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin välillä. Tämä mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön neuroalan kasvuyrityksille ja lisää vientiä, työpaikkoja ja alueen kansainvälistä houkuttelevuutta investointien kohteena. Kansallisen neurokeskuksen sijoittuminen Pohjois-Savon alueelle tukee myös voimakkaasti Itä-Suomen Biopankin ja Itäisen syöpäkeskuksen (FICAN East) toimintaa.

Tärkeimmät konkreettiset toimet tässä hankkeessa ovat (1) Tutkija / yritystietokannan rakentaminen, johon sisältyvät kaikki Kuopion ja Pohjois-Savon alueen neurotieteen tutkijat ja yritykset, (2) KYSin ja Kuopion kaupungin tietoaltaiden kehittäminen ja aineistojen saatavuustietokannan perustaminen niihin. Tämä palvelee sekä tutkijoita että yrityksiä ja toimii houkuttimena myös kansainvälisille yrityksille tutkimus- ja yritysyhteistyötä varten, (3) Neuro- ja bioinformatiikkapalvelujen tarpeen kartoittaminen ja yhteyspisteen sekä verkoston luominen, joka parantaa näiden palvelujen saatavuutta tutkijoille ja yrityksille, (4) Innovaatiopalvelujen tarpeen kartoittaminen ja yhteyspisteen sekä verkoston luominen, joka parantaa koordinaatiota eri toimijoiden välillä (yliopistot, sairaalat, ammattikorkeakoulut, yritykset) ja (5) Yritysyhteistyötä varten toiminta- ja viestintäsuunnitelma, jolla houkutellaan sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä liittymään Pohjois-Savon ja Kuopion neurotutkimuksen innovaatioekosysteemiin.
Kehittämistarve
ToimenpiteetUudet tietokannat tutkijoiden ja yritysten käyttöön
- Tutkija-, tutkimusryhmä- ja yritystietokanta, johon sisältyvät kaikki Kuopion ja Pohjois-Savon alueen neurotieteen tutkijat ja yritykset. Tietokanta edistää verkostoitumista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti sisältäen tiedot tutkijoista, erityisosaamisista, menetelmistä, laitteista, infrastruktuureista ym. Tietokanta sisältää hakukoneen.
- Aineistojen saatavuustietokanta, joka hyödyntää suoraan tietoaltaissa oleva tietoa, mitä potilas- tai muita tutkimusaineistoja on saatavissa tällä hetkellä ja miten niitä kertyy tulevaisuudessa.

Uudet palvelut tutkijoille ja yrityksille
- Yrityksiä varten luodaan palvelu kliinisiin tutkimuksiin liittyvää koordinointia ja hallinnointia varten – täydentäen perinteistä CRO-palvelua ja keskittyen aineistojen kartoitukseen, monikeskustutkimukseen halukkaiden keskusten kartoitukseen ym.
- Neurotieteiden perustutkimukseen liittyvä innovaatioagenttitoiminta -toimintamalli potentiaalisten aihioiden kartoittamiseen ja tutkijoiden motivointi ja tukeminen niiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Yhteyspisteen ja verkoston luominen, joka parantaa koordinaatiota eri toimijoiden välillä alueella.
- Neuroinformatiikkaan ja data-analytiikkaan liittyvien palvelujen tarjoaminen tietoaltaita ja muita tietovarantoja hyödyntäen. Yhteyspisteen ja verkoston luominen, joka parantaa näiden palvelujen saatavuutta tutkijoille ja yrityksille
- Yritysyhteistyötä varten laaditaan Public Private Partnership (PPP) -toimintamalli ja tähän liittyvä viestintäsuunnitelma, jolla houkutellaan sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä liittymään Pohjois-Savon ja Kuopion neurotutkimuksen innovaatioekosysteemiin

Hankkeen avulla luodaan neurotieteiden tutkimusta ja innovaatiotoimintaa tukeva ekosysteemi, jonka vaikutuksesta lyhyellä aikavälillä verkostoituminen lisääntyy ja pilottiprojektien avulla pystytään osoittamaan tietoaltaan hyöty tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Samalla saadaan kasvatettua alueen datatiede-osaamista ja luotua hyvät tekniset ja toiminnalliset mahdollisuudet datan hyödyntämiselle mm. tutkimuskäytössä. Tutkijoille saadaan levitettyä tietoallastietämystä ja luotua entistä paremmat puitteet tietoaltaan ympärille rakentuvan ekosysteemin kasvattamiselle. Tutkija- ja aineistotietokannoista on välitöntä hyötyä tutkijoille ja yrityksille muodostettaessa uusia tutkimuskonsortioita tai uutta public-private-partnership-toimintaa. Toimintamallit, joita nyt kehitetään ja testataan alueellisella tasolla toimivat samalla malleina Kansallisen neurokeskuksen kehittämiselle kansallisella / ansainvälisellä tasolla. Onnistuneiden alueellisten toimintamallien avulla voidaan perustella ja turvata rahoituksen pysyvyys Kansalliselle neurokeskukselle ministeriöiden rahoituskauden päättyessä 2019.

Pitkällä aikavälillä Pohjois-Savon ja Kuopion neurotieteiden ekosysteemin kehittäminen kansalliseksi kärjeksi takaa sen, että keskuksen pysyvä sijoituspaikka säilyy Kuopiossa. Tämä mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön neuroalan kasvuyrityksille ja lisää vientiä, työpaikkoja ja alueen kansainvälistä houkuttelevuutta investointien kohteena. Kansallisen neurokeskuksen sijoittuminen Pohjois-Savon alueelle tukee myös voimakkaasti Itä-Suomen Biopankin ja Itäisen syöpäkeskuksen toimintaa.
TuloksetPäätavoitteen toteutumista pyritään edistämään seuraavien osatavoitteiden avulla:

1) Tutkija- ja yritystietokannan rakentaminen, johon sisältyvät kaikki Kuopion ja Pohjois-Savon alueen neurotieteen tutkijat ja yritykset.
2) Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin tietoaltaiden kehittäminen ja aineistojen saatavuustietokannan perustaminen niihin. Tämä palvelee sekä tutkijoita että yrityksiä ja toimii houkuttimena myös kansainvälisille yrityksille tutkimus- ja yritysyhteistyötä varten.
3) Neuro- ja bioinformatiikkapalvelujen tarpeen kartoittaminen ja yhteyspisteen sekä verkoston luominen, joka parantaa näiden palvelujen saatavuutta tutkijoille ja yrityksille.
4) Innovaatiopalvelujen tarpeen kartoittaminen ja yhteyspisteen sekä verkoston luominen, joka parantaa koordinaatiota eri toimijoiden välillä (yliopistot, ammattikorkeakoulut, sairaalat, yritykset). Tunnistettujen palveluiden ja tuotteiden testaaminen Living Lab -ympäristöissä ja kaupallistaminen.
5) Yritysyhteistyötä varten laaditaan toiminta- ja viestintäsuunnitelma, jolla houkutellaan sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä liittymään Pohjois-Savon ja Kuopion neurotutkimuksen innovaatioekosysteemiin.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020