Hankkeen tiedot

NimiLiiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun - Gastro Business
Aloituspäivä1.9.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivutwww.tastesavo.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHenna Lehikoinen
KuvausHallituksen lähiruokaohjelman tavoitteena on lähiruoka-alalla olevien toimijoiden yhteistyön vahvistaminen ja ala kehittämisen tehostaminen. Lähiruoalla tarkoitetaan erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Pohjois-Savon maaseudun vision mukaan vuonna 2020 Pohjois-Savo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta.

Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun - Gastro Business hankkeen kehitystyön tavoite on lähiruokaohjelman tavoitteiden mukaisesti vahvistaa lähiruoka-alalla olevien toimijoiden (ravintolat ja muut ravitsemispalvelut, matkailuyritykset, luovien alojen yritykset ja toimijat sekä oppilaitokset) yhteistyötä sekä tehostaa alan kehittämistä. Hankkeessa kehitetään maakunnan elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja luovien alojen yritysten vastuullisen ruokamatkailun osaamista.

Hanke liittyy Pohjois-Savon alueelle saatuun European Region of Gastronomy 2020 (ERG) tunnustukseen, joka tuo alueelle näkyvyyttä ja matkailijoita Suomesta sekä ulkomailta. Hankkeen toimien avulla yritykset voivat saada käyttöönsä European Region of Gastronomy -logon hyödynnettäväksi tuotteidensa etiketeissä, ruokalistoissa ja
muussa viestinnässään. Tunnustus ja logo tulevat näkymään voimakkaasti eri medioissa lisäten samalla ERG hankkeeseen osallistuvien yritysten palveluiden ja tuotteiden tunnettuutta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on rakentaa jatkuvuutta vastuullisen ruokamatkailun kehitystyöhön. Alueen gastronomisen tason nosto edistää jo tätä kehitystä ja tukee Pohjois-Savon maaseudun visiota: vuonna 2020 Pohjois-Savo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta.
KehittämistarveVuonna 2017 IGCAT myönsi Pohjois-Savolle European Region of Gastronomy, Kuopio Region 2020 -palkinnon. Tunnustuksen puitteissa on käynnissä hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää Pohjois-Savon vastuullista ruokamatkailua.

Pohjois-Savon elintarvike- ja matkailualan yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyö on vähäistä ja useimmat alan yritykset ovat pieniä. Osaaminen on haasteena erityisesti pienissä elintarvikeyrityksissä, joissa muutaman henkilön tulisi hallita tuotekehitys, brändäys, tuotanto, markkinointi, myynti ja jopa vienti. Tämän hankkeen tavoitteena on siten nostaa elintarvike- ja matkailualan yritysten osaamista osana European Region of Gastronomy -verkostoa vuosina 2020-2021. Lisäksi pohjoissavolaista ruokatuotantoa leimaa vastuullinen tuotanto, mutta tätä ei usein muisteta korostaa asiakkaille, joten hankkeessa tuetaan yritysten osaamista vastuullisen gastromatkailupohjan rakentamisessa.

Erityinen ongelma Pohjois-Savossa on palvelujen puute vaativille matkailijoille eli luksusmatkailutuotteiden vähäisyys. Yksi hallituksen keväällä 2017 julkaiseman toimenpidekokonaisuuden Matkailu 4.0 -suunnitelman tavoitteista on lisätä ympärivuotista matkailua maassamme, jonka merkittävänä elementtinä ovat luksusmatkailun ja luksusmatkailutuotteiden kehittäminen. Haettavan hankkeen tavoitteena on hyödyntää Visit Finlandin hankkeen asiantuntemusta ja luoda Pohjois-Savoon luksusmatkailutuotteita sekä kehittää yritysten osaamista niiden luomisessa.
ToimenpiteetHankkeessa kehitetään maakunnan yritysten vastuullisen ruokamatkailun osaamista. Vastuullisuus on keskeinen teema kaikissa hankkeen työpaketeissa. Tässä hankkeessa vastataan yritysten osaamishaasteisiin alla olevien teemojen osalta:
- tuotekehitys, tuotteistaminen; tuotteet ja palvelut Gastronominen suunnitelma -hankkeessa määritellyille
kohderyhmille/-ryhmälle - profiilit, laatu, elämyksellisyys
- ERG-logon käyttö yrityksen liiketoiminnan tukena, vastuullisuus, näistä viestiminen
- tuotteiden ja palvelujen paketointi
- paikalliset raaka-aineet gastronomisten tuotteiden perustana
- asiakasymmärrys, palveluosaaminen, vieraanvaraisuus
- Innovatiivinen gastronomia -koulutukset, tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet, ruokamuotoilu, 3D-printtaus ym.
Tulokset
KumppanitHanketta toteuttavat yhteistyössä Savonia-amk, ProAgria Pohjois ja SavoGrow.

Hankkeen pääkohderyhmä ja näin myös hyötyjä on alueelliset ruoka- matkailu- ja luovien alojen yritykset ja hankkeet. Hankkeessa tehdään yhteistyötä valtakunnallisella tasolla useiden eri toimijoiden kanssa, sillä tavoitteiden toteutuminen vaatii verkostoitumista valtakunnallisesti mm. poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat matkailutuotteita ja -palveluja käyttävät kuluttajat, jotka hyötyvät uusista laadukkaammista ja vastuullisesti tuotetuista gastromatkailutuotteista ja -palveluista. Lisäksi hankkeen välillinen kohderyhmä/hyödynsaaja ovat pohjoissavolaiset kunnat, jotka hyötyvät kehittyvästä kuntataloudesta ja matkailualan kehittymisestä.

Tärkein yhteistyökumppanimme kansainvälisellä tasolla on IGCAT, International Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020