Hankkeen tiedot

NimiAlueellinen Sote AI Hub
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJesse Honkanen
KuvausAI Hub -hankkeessa selvitetään SaMi-järjestelmän hyödynnettävyyttä terveydenhuollon uusien innovaatioiden ja ratkaisujen tukena. Hankkeen aikana myös edistetään tietoisuutta avoimen datan tärkeydestä uusien ratkaisujen kehittämisestä sekä tiedotetaan, miten sitä on saatavilla.

Savonialla on kokemusta ympäristöstä ja prosesseista jatkuvasti mitattavan tiedon käsittelyssä. Savoniassa on kehitetty oma mittausdatan tietovarasto Savonia Measurements (SaMi). Järjestelmä sisältää rajapinnat ympäristöstä tai prosessista jatkuvasti mitattavan tiedon vastaanottamiseen, toiminnot tiedon tallentamiseen, internet-pohjaisen käyttöliittymän tiedon jakamiseen sekä joustavat rajapinnat lähes reaaliaikaisten monitorointipalvelujen rakentamiseen.

SaMi-järjestelmän avoimuudella ja ilmaisella saatavuudella kiihdytetään esimerkiksi uusien monitorointipalvelujen syntymistä ja niiden ulottumista myös pienille toimijoille. Järjestelmä soveltuu yleisesti sovelluksiin, joissa lähtökohtana on jatkuvasti mitattava tieto ja sen hyödyntäminen kohteen seurannassa. Tavoitteena on, että SaMi -järjestelmä voi toimia tässä yhteydessä virtuaalisena testiympäristönä, jota pienet yritykset voivat hyödyntää.

Mittausdatan käsittelyssä kertynyttä kokemusta on tarkoitus käyttää tässä hankkeessa tietoaltaan jatkokehityksessä. Tavoitteena on kehittää menetelmiä aikasarjamuotoisen mittausdatan keräämiseen ja hyödyntämiseen tietoallasympäristössä. Tämän tyyppistä mittausdataa voi olla esimerkiksi ihmisten elinympäristöstä kerättävät ilmanlaatutiedot, henkilöiden itsensä mittaamat terveydentilan seurantatiedot, järjestelmistä kertyvä talousdata ja terveysteknologiaan liittyvä tutkimusdata. Tavoitteena on yhdenmukaistaa järjestelmään lisättävää mittausdataa, tehdä tietoaltaasta yhteensopiva erilaisten mittausdatan lähteiden kanssa ja kehittää prosessit mittausdatan käsittelyyn.

Osaltaan Savonia selvittää saatavilla olevan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän avoimen datan liittämistä muuhun tietoaltaassa olevaan dataan. Esimerkkinä avoimesta datasta voi olla saatavilla oleva ympäristödata. Tärkeä kysymys on myös tietoturvaan liittyvät kysymykset. Osaltaan Savonia selvittää nämä sensitiivisen datan tallentamiseen liittyvät kysymykset. Tämän vuoksi Savonia on mukana TP1:ssa: Sosiaali- ja terveydenhuollon datan louhinta ja tietoturva sekä datan analysointi että TP2:ssa: Pohjois-Savon tietoaltaan tietosisällön laajentaminen ja työkalut datan laajentamiseksi.
KehittämistarveHanke liittyy kansallisen Sote järjestelmien uudistamistarpeeseen. Uudessa Sote järjestelmässä keskeisinä tekijöinä ovat digitaalisuus ja terveysdatan nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Yhdeksi keskeisimmäksi terveysdatan hyödyntämisen menetelmäksi ovat nousemassa tekoälypohjaiset ratkaisut.
ToimenpiteetProjekti koostuu neljästä työpaketista.

TP1: Sosiaali- ja terveydenhuollon datan louhinta ja tietoturva sekä datan analysointi.

TP2: Pohjois-Savon tietoaltaan tietosisällön laajentaminen ja työkalut datan laajentamiseksi.

TP3: Tietoaltaan tiedon seulonta ja jalostaminen: Syövän sairastumiseen ja syöpäpotilaan ennusteeseen vaikuttavien tekijöiden seulominen tietoaltaasta koneoppimisen keinoin.

TP4: Pohjois-Savon Open Data: terveysdataan tukevan tiedon käyttö tietoaltaassa. Savonian vastuu.

Savonia on myös mukana TP1:ssa ja TP2:ssa.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020