Hankkeen tiedot

NimiBiopallo-komp
Aloituspäivä1.6.2018
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTaru Rahkonen
KuvausHankkeen tavoitteena on etsiä koeajojen aikana optimaalinen resepti teurasjätteiden ja muiden maataloudesta tulevien jätejakeiden pikakompostoimiseen. tuotannollisen biopalloreaktorin koko tulee olemaan noin kymmenkertainen (15 – 20 tn / erä) pilottireaktoriin nähden. Tämän hankkeen tulosten myötä ensimmäisen tuotannollisen reaktorin myyminen ja valmistaminen on täysin realistista. Tästä on jo aiesopimus erään teurastamon/ lihanjalostajan kanssa.
KehittämistarveKompostointi on monivaiheinen prosessi, johon vaikuttaa useat ympäristötekijät, kuten lämpötila, kaasut, happamuus, mikrobisto ja kompostin raaka-aine, tämän vuoksi kompostin lopputuotteen laatu ja valmistusaika vaihtelee suuresti kompostointiprosessista riippuen. Kompostituotteen tulee täyttää tarkat laatuvaatimukset, ennen kuin niitä voi saattaa markkinoille (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/11). Kompostin ympäristötekijöitä seuraamalla ja hallitsemalla pystytään tuottamaan nopeasti tasalaatuista lannoitevalmistetta, jolloin pystytään tarjoamaan kuluttajille luotettavaa lannoitetuotetta aikataulun mukaisesti. Biopallo- kompostointireaktorilla saadaan orgaaninen biomassa käsiteltyä tehokkaasti ympäristöystävällisiksi lannoitevalmisteiksi. Tässä hankkeessa optimoidaan Biopallo-kompostointireaktoria, jossa pystytään seuraamaan ja säätämään kompostointiprosessia reaaliaikaisesti. Biopallo-kompostointireaktori käyttää uutta teknologiaa kompostoinnin helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja kompostituotteen laadun varmistamiseksi.
Toimenpiteet
Tulokset
KumppanitHankkeen päävetäjä on Biopallo Systems Oy; Savonia-ammattikorkeakoulu oy on osatoteuttajana. Kohderyhmänä on erilaiset biomassojen tuottajat (orgaaninen jäteaines, sivuvirrat), lannoitevalmistajat, - myyntiketju ja lannoitteiden käyttäjät. Lisäksi hankkeessa tuotettu materiaali palvelee alan kehitys-ja tutkimustyötä sekä koulutusta.
RahoittajaYmpäristöministeriö