Hankkeen tiedot

NimiVesiteknologian osaamisklusterin kehittämissuunnitelman laadinta
Aloituspäivä1.5.2018
Lopetuspäivä31.10.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausHankkeessa laaditaan kehittämissuunnitelma Kuopion tiedepuiston Vesiteknologian osaamisklusterille. Suunnitelman laadinta koostuu seuraavista osioista: 1. Kansainvälisten vesialan osaamisklustereiden bench markkaus, 2. Kuopion tiedepuiston vesiosaamisklusterin organisoitumismallin määrittely, 3. Vesiklusterin toimintamallin ja vastuunjaon määrittely, 4. Investointisuunnitelman laadinta yhteiskäyttöisten laite- ja tilaresurssien osalta, 5. Tulosten koonti Vesiklusterin kehittämistoimenpiteitten road mapiksi. Hankkeen aikana tutustutaan 3-5 merkittävimpään vesialan teknologia- ja tuotekehityskeskittymään Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Vierailujen aikana selvitetään ko. keskittymien organisoitumismalli, niiden ansaintalogiikka sekä yhteistyön toteutusmalli yritysten ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Samalla pyritään hahmottamaan ne strategiat, joitten kautta ko. keskittymät pyrkivät jalkauttamaan korkeatasoista osaamistaan uudeksi liiketoiminnaksi sekä edesauttamaan yritysten tuotekehitysprosesseja sekä uusien yritysten syntymistä. Huomiota kiinnitetään myös IPR-oikeuksien sekä kustannusten jaon periaatteisiin osana toimintaa. Esimerkkikohteitten pohjalta muodostetaan parhaiten suomalaiseen TKI-ympäristöön sopiva toimintamalli Kuopion tiedepuiston vesiklusterin organisoitumiseksi jatkossa. Samalla laaditaan esitys klusterin käytännön toimintamalliksi sekä eri organisaatioitten väliseksi vastuunjaoksi osana klusterin toimintaa. Lisäksi laaditaan yksityiskohtainen suunintelma ns. strategisten laite-, tila-, sekä osaamisresurssien hankkimiseksi klusterin yhteiskäytön piiriin tulevien 2-3 vuoden aikana. Näillä toimenpiteillä pyritään luomaan edellytykset Kuopion tiedepuiston Vesiklusterin tason nostamiseksi kohti kansainvälisesti tunnustettua Vesiteknologioitten tutkimus- ja tuotekehityskeskittymää Euroopassa. Selvitystyön lopputuloksena kootaan yhtenäinen kehittämissuunnitelma (Road Map) Kuopion tiedepuiston Vesiklusterin kehittämiseksi tulevien 2-3 vuoden aikana. Tämä suunnitelma toimii pohjana mm. tulevien rahoitushakujen hankevalmistelulle.
KehittämistarveHankkeessa laaditaan kehittämissuunnitelma Kuopion tiedepuiston Vesiteknologian osaamisklusterille. Suunnitelman laadinta koostuu seuraavista osioista: 1. Kansainvälisten vesialan osaamisklustereiden bench markkaus, 2. Kuopion tiedepuiston vesiosaamisklusterin organisoitumismallin määrittely, 3. Vesiklusterin toimintamallin ja vastuunjaon määrittely, 4. Investointisuunnitelman laadinta yhteiskäyttöisten laite- ja tilaresurssien osalta, 5. Tulosten koonti Vesiklusterin kehittämistoimenpiteitten road mapiksi. Hankkeen aikana tutustutaan 3-5 merkittävimpään vesialan teknologia- ja tuotekehityskeskittymään Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Esimerkkikohteitten pohjalta muodostetaan parhaiten suomalaiseen TKI-ympäristöön sopiva toimintamalli Kuopion tiedepuiston vesiklusterin organisoitumiseksi jatkossa. Selvitystyön lopputuloksena kootaan yhtenäinen kehittämissuunnitelma (Road Map) Kuopion tiedepuiston Vesiklusterin kehittämiseksi tulevien 2-3 vuoden aikana. Tämä suunnitelma toimii pohjana mm. tulevien rahoitushakujen hankevalmistelulle.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaAlueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)