Hankkeen tiedot

NimiSleep Well - Work Well (Uni, Aivot ja Työ)
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä28.2.2021
www-sivuthttp://sleepandwork.karelia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEija Partanen-Kivinen
KuvausTyöntekijöiden hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen, sairauspoissaolojen vähentäminen ja työurien pidentäminen puuttumalla ennaltaehkäisevästi työntekijöiden uniterveyttä uhkaaviin tekijöihin ja vahvistamalla uniterveyttä edistäviä tekijöitä. Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan unihäiriöiden taustalla oleviin elintapoihin ja elämäntilanteeseen sekä työkykyyn, työyhteisöön ja työorganisaatioon liittyviin tekijöihin.

KehittämistarveUnihäiriöt ovat lisääntymässä Suomessa. Joka kolmas työikäinen kärsii unettomuudesta. Jatkuva univaje heikentää työ- ja toimintakykyä, työn tuloksia, lisää onnettomuusalttiutta ja terveysriskejä. Tutkimusten mukaan työikäisten yleisimmät unettomuuden syyt liittyvät työelämän nopeaan muutokseen, stressiin, vuorotyöhön ja epäsäännöllisiin työaikoihin.
Tällä hetkellä esimiehillä ja työntekijöillä ei ole saatavilla ennakoivaa ja uusia teknologioita hyödyntäviä ratkaisuja uniongelmien ennaltaehkäisyyn. Tarvitaan ratkaisuja, joilla erityisesti työnantajat voivat ennaltaehkäisevästi parantaa unihäiriöisten työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan kolme toisiinsa linkittyvää toimenpidekokonaisuutta
1. Unettomuusoireiden kartoitus ja seuranta uutta teknologiaa hyödyntäen.
2. Unihäiriöisten ryhmäinterventiot, joissa tuetaan osallistujien uniterveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistämällä työntekijöiden terveyskäyttäytymistä sekä työn ja työajan kuormitustekijöiden hallintaa hyödyntäen työn muotoilua ja uutta teknologiaa.
3. Johtamisen muotoilu. Kehitetään kokeillen työntekijälähtöisiä esimiestyön välineitä ja käytäntöjä henkilöstön uniterveyden edistämiseksi. Johtamisen muotoilun avulla työn vaatimukset ja työntekijän yksilöllinen työkyky ja vahvuudet saadaan kohtaamaan entistä paremmin. Uusien joustavien ja yksilöllisten ratkaisujen avulla ehkäistään työkyvyn heikkenemistä, vähennetään sairauslomia ja ennenaikaista eläköitymistä sekä lisätään työn koettua mielekkyyttä ja tuloksellisuutta.
Tulokset
KumppanitToteutus : Karelia-ammattikorkeakoulu (hallinnoija) ja Savonia-amk (osatoteuttaja).

Yhteistyökumppanit: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Lieksan kaupunki, Joensuun kaupunki. Yhteistyöorganisaatioiden valitsemat henkilöstöryhmät ja esimiehet.
RahoittajaESR+ 2021-27