Hankkeen tiedot

NimiPohjois-Savon energiatekniikan TKI ekosysteemin kehittämissuunnitelma
Aloituspäivä1.9.2018
Lopetuspäivä30.4.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarkku Huhtinen
KuvausTässä hankkeessa laaditaan alueen Energiatekniikan TKI-osaamiskeskittymälle kehittämissuunnitelma, jonka avulla Energiatekniikan TKI-keskittymän toimintamallia, resursseja ja niiden yhteistä käyttöä voidaan kehittää vastaamaan asiakkaiden tarpeita siten. että yritykset voivat kehittää, käyttäen apuna paikallisen Energiatekniikan TKI-keskittymän palveluita, tuotteita kansainvälisille markkinoille ja samalla varmistetaan Energiatekniikan TKI-keskuksen pitkäjänteinen liiketaloudellisesti kestävä toiminta.

Lopullisena tavoitteena (kun tässä hankkeessa laadittu suunnitelma on toteutettu erillisen rahoituksen turvin) on luoda vahva Energia-alan TKI-osaamiskeskittymä Pohjois-Savoon, joka tulee tulevaisuudessa tukemaan vahvasti maakuntasuunnitelman tavoitteiden mukaista elinkeinoelämän kehittymistä
KehittämistarvePohjois- Savossa kone- ja energiateknologia on alueen talouden kannalta tärkein teollisuuden ala. Teknologian ja uusien tuotteiden kehittäminen, joilla varmistetaan erityisesti PKT-yritysten tuotteiden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla, tarvitsee kehittyäkseen vahvan TKI osaamiskeskittymän.

Energiateknologian alueella tämän osaamiskeskittymän keskuspaikaksi on muodostunut Savonian AMK:n Varkauden kampus, jossa toimii myös LUT:n uusiutuvan energian tutkimusyksikkö ympärillään alan johtavat kansainväliset energialaitosten toimittajat Andritz ja Sumitomo alihankkijaverkoistoineen. Muita alalla maakunnassa toimivia tutkimus- ja koulutusorganisaatioita ovat mm UEF, Sakky ja YSAO.

On kuitenkin havaittu ,että alueen yritykset eivät osaa hyödyntää energiakeskittymän TKI resursseja siinä määrin kuin olisi tarpeen tai mahdollista. Osittain monille eri tahoille maakunnassa pirstaloitunut toiminta jota ei ole kunnolla koordinoitu, teknologioiden kehitystarpeessa tapahtuvat nopeat muutokset sekä alan TKI-toiminnan rahoituksessa ennakoitavissa olevat muutokset vaativat Energiatekniikan TKI-osaamiskeskittymän toiminnan edelleen kehittämistä.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020