Hankkeen tiedot

NimiREM III
Aloituspäivä1.5.2018
Lopetuspäivä31.12.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSanna Antikainen
KuvausHankkeen tavoite on käytänteiden selvittäminen ja testaaminen hiilipäästöjen vähentämiseksi
opetusmaatiloilla. Hankkeen tavoite on tuottaa oppilaitosten yhteistyössä teemoihin liittyviä
tietopaketteja, järjestää yhteisiä tapahtumia sekä toteuttaa teemoihin liittyvä yhteinen opetuspilotointi.

Vähähiilinen maatila jatkaa Ravinne- ja energiatehokas maatila hankkeessa aloitettu oppilaitosten ja
opetusmaatilojen verkoston yhteiskäytänteitä. Tulokset jaetaan sivuston http://ravinnejaenergia.fi/ kautta.
Kaikki kokeilut integroidaan opetukseen.
KehittämistarveSuomen kansallisen biotalousstrategian mukaan Suomi on matkalla kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja
kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa kestävällä biotaloudella on keskeinen rooli. Biotaloudella
tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen
tuottamiseen. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien
köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Biotalousstrategian strategiset päämäärät ovat: 1. Kilpailukykyinen biotalouden
toimintaympäristö, 2. Uutta liiketoimintaa biotaloudesta, 3. Vahva osaamisperusta biotaloudelle, 4.
Biomassojen käytettävyys ja kestävyys.

Tämän hankkeen keskeiset päämäärät ovat edistää toimenpiteitä, jotka vähentävät hiilen vapautumista
ilmakehään. Toiminta tapahtuu oppilaitosympäristössä, jossa tavoitamme kattavasti alan opiskelijoita.
Jokaisella oppilaitoksella on jatkuvat ja luontaiset kontaktit lähialueensa maatiloihin ja maaseutuyrityksiin.
Näin kokemuksia voidaan jakaa ja hyviä käytäntöjä levittää. Hanke tekee yhteistyötä alan tutkimuksen,
neuvonnan ja viljelijäjärjestöjen kanssa. Etsimme hyvät käytänteet, testaamme niitä ja levitämme malleja
alan asiantuntijoille (opiskelijat, viljelijät, muut sidosryhmät kuten neuvonta). Meillä on hyvät verkostot
yhdessä, niin kotimaiset kuin kansainväliset sekä osaamista tiedon levittämisessä erilaisille kuulijoille.
Vähähiilisyyttä voidaan toteuttaa resurssitehokkuudella, jonka osa-alueita ovat mm. energiatehokkuus,
kestävästi tuotetut uusiutuvat energiamuodot, uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö ja
materiaalitehokkuus. Vuonna 2014 julkistetun Maatalouden ilmasto-ohjelman päämääränä on parantaa
ruokajärjestelmän energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähentää litra- ja kilokohtaisia päästöjä. Tässä
tärkeimmiksi tunnistetut toimenpiteet ovat:
1. Hiilen sitominen maaperään
2. Turvemaiden käyttöön liittyvät toimet
3. Kasvinjalostus
4. Kasvin- ja eläinterveys ja haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen
5. Lannankäsittely ja typpilannoituksen tarkentaminen
6. Energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus
7. Ruokahävikin vähentäminen koko ruokajärjestelmässä
8. Ruokavaliomuutokset kasvispainotteisempaan suuntaan
Toimenpiteet
Tulokset
KumppanitAmmattikorkeakoulut
? Hämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori)
? Jyväskylän ammattikorkeakoulu
? Oulun ammattikorkeakoulu
? Savonia-ammattikorkeakoulu
? Seinäjoen ammattikorkeakoulu
? Yrkeshögskola Novia

Ammattiopistot
? Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / Haapajärven ammattiopisto
? Hämeen ammatti-instituutti
? Ammattiopisto Livia
? Oulun seudun ammattiopisto
RahoittajaMaa-ja metsätalousministeriö 2014-2020