Hankkeen tiedot

NimiRöntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan TKIO-toiminnan tueksi
Aloituspäivä1.5.2019
Lopetuspäivä30.4.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Alonen
KuvausHankkeessa toteutetaan läpäisykyvyltään tehokkaan ja näytekooltaan monipuolisen röntgentomografialaitteen investointiin liittyvät toimenpiteet. Keskeisin tavoite laitteistojen kilpailutuksen ja käyttöönoton jälkeen on saavuttaa sellainen asiantuntemuksen taso hankittavaan teknologiaan, että tutkimusorganisaatioiden ja yritysten analyysitarpeita voidaan toteuttaa mahdollisimman laajasti. Käytännössä tuotetaan 3D-kuvantamis- ja analysointipalveluja sekä toimitaan konsulttina yrityksille sopivimpien 3D-kuvantamis- ja analysointiprotokollien valitsemiseksi.

Hankkeessa tehtävien pilottitutkimusten avulla jalostetaan toteuttajan osaamista ja analysointivalmiuksia siten, että 3D-kuvantaminen ja analysointi voidaan monipuolisesti tuotteistaa.

Hankekokonaisuuden strategisina tavoitteina on 1) kehittää Itä-Suomen oppilaitosten, tutkimuslaitosten, KYS:n sekä alueen yritysten tutkimus-, kehitys- ja opetustoimintaan liittyvää soveltavaa osaamista, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti, sekä 2) vahvistaa Kuopion Savilahteen keskittyvää kokonaisuutta monipuolisen ja korkealaatuisen kuvantamisen toteuttajana monialaisesti (ts. palvellen terveystieteitä, luonnontieteitä mutta myös tekniikan eri osaalueita), sekä niihin liittyvää yritystoimintaa hyödyttäen.
KehittämistarveRöntgentomografiaa käytetään erilaisten materiaalien, eliöiden ja kappaleiden rakenteen ainetta rikkomattomaan kuvantamiseen. Röntgentomografia tukee monia Pohjois-Savon toimijoille tärkeitä aloja ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi materiaalitieteen (puu-, komposiitti- ja metallituotteet, sekä 3D-tulostuksessa että virtuaali- ja lisätyn todellisuuden ratkaisuissa.

Röntgentomografiakuvia analysoimalla voidaan laskea 2- tai 3-ulotteisesti mm. rakenneosien tai välien (esimerkiksi halkemat ja säröt tai huokoset) tilavuuksia, pinta-aloja, suuntautuneisuutta ja kokojakaumaa. Laitteistojen kuvantamistarkkuus ja -herkkyys sekä tekniikka on vuosien saatossa kehittynyt, mikä mahdollistaa esimerkiksi aiemmin huonosti erotettujen kohteiden selkeämmän visualisoinnin ja suurempien kappaleiden tarkan kuvantamisen. Kuvantamalla saatuja 3D-malleja voidaan hyödyntää myös opetustarkoituksessa virtuaali- ja lisättyä todellisuutta hyödyntäen tai erittäin nopeasti kehittyvällä 3D-tulostuksen alalla teollisuudessa.
ToimenpiteetTämä kehittämishanke liittyy erottamattomasti rinnakkaiseen investointihankkeeseen. Tässä hankkeessa toteutetaan investointiin liittyvät työt, laitteiston käyttöönotto- ja kehitystyö, menetelmien koulutus ja tutkimuspalvelun tuotteistaminen.

Työvaiheet vuonna 2018
- Laitteistovaatimusten määrittämisen toteuttaa hankehenkilöstä yhteistyössä kohderyhmien kanssa.
- Kehitystyön vaatimusten koostaminen yhdessä yhteistyöorganisaatioiden ja osallistuvien yritysten asiantuntijoiden kanssa.
- Laitteistojen suorituskyvyn ja saatavuuden esiselvityksen toteuttaa hankehenkilöstö laitedokumentoinnin ja laitetoimittajien edustajien avulla.
- Testinäytteiden arviointi laitevertailua varten yhdessä yhteistyöorganisaatioiden ja osallistuvien yritysten asiantuntijoiden kanssa.
- Määritettyihin kehitystarpeisiin liittyvä kirjallisuusselvitys.

Työvaiheet vuonna 2019
- Laitteiston kilpailutuksen ja hankintalain mukaiset määrittelyt toteuttaa hankehenkilöstö.
- Tarjousten ja laitteistoiden vertailun toteuttaa hankehenkilöstä yhteistyössä kohderyhmien asiantuntijoiden kanssa. Teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien läpikäynti sekä johtopäätösten teko (hankehenkilöstö).
- Laitteistojen asennus ja käyttöönotto yhdessä laitetoimittajien kanssa.
- Pilottiprojektit yhdessä kohderyhmien edustajien kanssa. Laitteiston hyöty todennetaan kohderyhmien sovelluksiin liittyvissä kehitysprojekteissa, joiden tulokset mahdollisesti julkaistaan opinnäytetöinä tai tieteellisinä artikkeleina.

Työvaiheet vuonna 2020
- Pilottiprojektit yhdessä kohderyhmien edustajien kanssa. Laitteiston hyöty todennetaan kohderyhmien sovelluksiin liittyvissä kehitysprojekteissa, joiden tulokset mahdollisesti julkaistaan opinnäytetöinä tai tieteellisinä artikkeleina.
- Käyttö- ja toimintaohjeiden valmistelu: oleellinen työvaihe osaamisen jakamiseksi ja palvelun tuotteistamiseksi. Tuotoksena esimerkiksi aihekohtainen kirjallinen ohje tai kohdeyleisölle pidetyt luennot tai seminaarit.
- Osaamisen siirto: kohderyhmien käyttäjistä koulutetaan osaavia henkilöitä laiteosaamisen ja laitteen käyttöasteen laajentamiseksi. Koulutus joko osana laajempaa kurssia, itsenäisenä lyhytkurssina tai demonstraatioina.
- Rakennetutkimuspalvelun tuotteistaminen yliopiston ohjeistuksen mukaisesti. Esimerkiksi aihekohtaisten tuotekorttien valmistelu laajemman asiakaskunnan hankkimiseksi. Laitteistolle määritellään käyttöhinta ja analyysipalveluille hinnoitteluohje.
TuloksetTämän kehittämishankkeen tavoitteena on toteuttaa rinnakkaiseen investointihankkeeseen liittyvät toimenpiteet: laitteistojen kilpailutus, vertailu, käyttöönotto, pilotointi ja koulutus. Hankekokonaisuuden strategisina tavoitteina on 1) kehittää Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehitys- ja opetusympäristöä, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti sidosryhmien kanssa, sekä 2) vahvistaa Kuopion Savilahteen keskittyvää kokonaisuutta monipuolisen ja korkealaatuisen kuvantamisen toteuttajana erityisesti terveystieteitä ja luonnontieteitä, sekä niihin liittyvää yritystoimintaa hyödyttäen.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020