Hankkeen tiedot

NimiLuonnonvara-alan koulutus Pohjois-Savossa
Aloituspäivä1.9.2018
Lopetuspäivä30.6.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMiika Kahelin
KuvausHankkeessa tavoitteena oli selvitettää työvoimatarpeet ja -näkymät luonnonvara-alalla, kartoitaa työelämän osaamistarpeita, perustuen työvoimatarvemäärittelyn tuloksiin sekä alan muutostrendeihin. Sekä verrattiin nykytilan tietoja selvitystyössä saatuihin tavoitteisiin.
KehittämistarveLuonnonvara-alan koultuksen kehittäminen nähtiin tärkeänä alan muuttuvan toimintaympäristön takia. Maatalouden rakennemuutos, yksikkökoon kasvu uudet teknologiat ja tuotantomuodot tuovat uuden osaamisen tarvetta jotta pystytään vastaamaan kilpailukyvyn haasteisiin. Pohjois-Savo vahvana karjatalousalueena nähtiin omanlaisenaan ja vaativan fokusoinnin nimenomaan tämän alueen tarpoeisiin.
ToimenpiteetHanke onnistui vastaamaan luonnonvara-alan koulutusten kehittämistarpeeseen selvittämällä alan koulutusten tarpeita kartoittamalla työelämän osaamistarpeita, painottuen pitkän aikavälin tarkasteluun. Hankkeessa haastateltiin 50 alan yritystä/organisaatiota. Hankkeeseen valittiin mukaan kehittyviä eri tuotantosuuntia edustavia yrityksiä sekä alan kiinteästi kuuluvia toimijoita kuten neuvonta, rahoitus ja kaupan sektori.

Haastateltujen yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden hahmottaminen aikavälitavoitteilla oli haastavaa, koska yritysten omat visiot ja tavoitteisiin pääseminen ei ole itsestään selvyys ulkopuolisten tekijöiden vaikuttaessa valintoihin. Esimerkkinä tukipolitiikka, lainsäädännön ja markkinatalouden muutokset.Nykyisten koulutusten sisällöt ja toteuttamistavat eivät täysin vastaa yritysten yksilöllisiin tarpeisiin. Maatalousalan rakennemuutos sekä voimakkaasti kehittyvä teknologia ja automaatio vaativat yrittäjiltä ja yrityksen työvoimalta jatkuvasti muuttuvaa erityisosaamista.
TuloksetTuloksena tuotettiin luonnonvara-alan koulutuksen maakunnallinen visio vuoteen 2030. Yhteinen suunnittelu- ja kehittämistyö tuottaa laadukkaampaa ja tehokkaampaa koulutusta maakunnan luonnonvara-alan osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Visio löytyy verkko-osoitteesta:

https://mfiles.ysao.fi/SharedLinks.aspx?accesskey=b87bad81dce6862aa85c2663c5868057a2a9aee0c18715555609acfaaf656ea6&VaultGUID=0A7CCD1A-9C99-409B-97F8-AFC2F70B31CD
KumppanitHanke toteutettiin yhteistyössä hanketta koordinoivan YSAO:n ja osatoteuttajana olleen SAKKY:n kanssa
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020