Hankkeen tiedot

NimiDigiteknologian TKI-ympäristö
Aloituspäivä1.9.2018
Lopetuspäivä30.6.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAki Happonen
KuvausProjektin päätavoitteet ovat:

- Digikeskuksen toiminnallinen suunnittelu ja käynnistäminen
- Digikeskuksen riittävä varustaminen toimintaa tukemaan
- Toimijoiden sitouttaminen keskuksen toimintamalliin
- Toiminnan pilotointi kumppaneiden kanssa
KehittämistarveDigitalisaatio on käsitteenä valtavan laaja ja vaikeasti lähestyttävä. Se koskettaa jollain tavalla lähes jokaista toimialaa ja yksittäistä ihmistä. Digitalisaation avulla voidaan liiketoiminnan mahdollisuuksia parantaa ainakin lisäämällä tuottavuutta, kasvattamalla markkinapotentiaalia ja luomalla uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita. Digitalisaatio-käsitteen laajuuden ja epämääräisyyden takia on välttämätöntä fokusoida siihen liittyvät kehityskohteet riittävän tarkasti, jotta lopputuloksesta ei muodostuisi muodoton möhkäle.

Savonia-ammattikorkeakoulun laatimassa Digitalisaatio Pohjois-Savossa -toimenpideohjelmassa on kartoitettu digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja linjattu maakunnan kannalta keskeisiä strategisia painopisteitä digitalisaation hyödyntämiseksi ja toteuttamiseksi. Toimenpideohjelma kohderyhminä ovat olleet kone-, energia- ja terveysteknologia. Kullekin näistä alueista on toimintakehykseksi ajateltu ekosysteemiä, jonka tavoitteena on huolehtia alueenelinkeinoelämän kyvykkyyksien, liiketoimintaprosessien ja teknologioiden ja opetuksen optimaalisesta toteutuksesta erityisesti digitalisaation näkökulmasta.

Toimintakehykseen kuuluu olennaisena osana Digikeskus, jona tehtävänä on pysyä ajan tasalla digitalisaation
kehityksestä ja toteuttaa siihen liittyvää ja ekosysteemejä ruokkivaa, korkeampaa tutkimustoimintaa.
Digikeskuksen sijaintapaikaksi on kaavailtu Savilahti-keskittymää, jossa sillä olisi erinomainen toimintaympäristö.

Tämän projektin tarkoitus on käynnistää ja vakiinnuttaa Digikeskuksen toiminta Savilahti-ympäristössä.
ToimenpiteetProjektin työpaketteja ovat:

1. Keskuksen toimintamallin suunnittelu
2. Toiminnan käynnistäminen
3. Hankintojen suunnittelu ja toteutus
4. Keskuksen pilotointi
5. Toiminnan markkinointi
6. Hankkeen hallinnointi
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020