Hankkeen tiedot

NimiEducating students for innovative infection prevention and control practices in healthcare settings
Aloituspäivä1.9.2018
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Silen-Lipponen
KuvausHankkeen päätavoite on InovSafeCare-mallin kehittäminen hoitotyön koulutukseen. Se on geneerinen malli, joka sisältää opiskelijoiden digitaalisen osaamisen kehittämiseen liittyvät organisaation, koulutuksen ja ammatillisen osaamisen elementit.
KehittämistarveInovSafeCare-hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuottaa innovatiivisia ratkaisuja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyn ja erityisesti aikaisempaa paremman aseptisen toiminnan koulutukseen sekä terveydenhuollon opiskelijoiden että ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Hankkeesta hyötyvät myös terveydenhuollon organisaatiot, terveydenhuollon organisaatioiden henkilöstö ja viime kädessä terveydenhuoltopalvelujen käyttäjät eli asiakkaat ja potilaat.
ToimenpiteetProjektissa tuotetaan digitaalisia ja muita oppimista tukevia menetelmiä ja ratkaisuja, mm. simulaatioskenaarioita ja e-book hoitoon liittyvien infektioiden oppimisen edistämiseksi terveysalan koulutuksessa.
TuloksetHake jakaantuu 3 työpakettiin (outputtiin), joita johtavat eri maiden partnerit.
Kaikki partnerit ovat mukana kaikissa työpaketeissa.

Työpaketti 1: InovSafeCare Model 1.11.2018 - 30.9.2020
Luodaan malli, jonka avulla hoitotyön opiskelijat voivat oppia hyviä toimintatapoja HCAI-ennaltaehkäisyssä ja -valvonnassa. Luodaan käsitteellinen ja teoreettinen viitekehys HCAI-ennaltaehkäisyyn ja valvontaan. Luodaan infektioiden torjuntaan liittyvät potilasturvallisuusohjeet.

Työpaketti 2: InovSafeCare E-book and Simulation Scenarios 1.5.2019-31.12.2020
Tuotetaan digitaalinen käsikirja (opettajille ja opiskelijoille), joka sisältää
- InovSafeCare-mallin periaatteet
- InovSafeCare hyvien käytäntöjen ohjeet
- Innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja HCAIn ehkäisyyn mm. simulaatioharjoituksia, joiden avulla voi oppia infektioiden torjuntaa ja kerrata osaamisen erityisalueita.

Työpaketti 3: InovSafeCare Community 1.1.2021-31.8.2021
Järjestetään tieteellisiä ja pedagogisia tapahtumia, jotta tuotettua mallia voidaan esitellä ja jotta sitä alkavat mahdollisimman monet tahot kokeilla ja käyttää.
Kumppanit
RahoittajaErasmus + 2017-2020