Hankkeen tiedot

NimiDeepCleanTech
Aloituspäivä1.5.2018
Lopetuspäivä30.6.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMaarit Janhunen
KuvausDeepCleanTech-tutkimuskonsortion tavoitteena on luoda uusia digitaalisia menetelmiä prosessien
tehokkaampaa hallintaan. Tutkittavia aiheita ovat muun muassa rajoitetut ja dynaamiset kemialliset
järjestelmät, teolliset väkevät konsentraatit, bioprosessit ja niiden vaikutus prosessien kemiaan,
sekä uudenlaiset hybridisovellukset. Lisäksi hankekonsortion toimesta todennetaan ja validoidaan
valittujen mallien vastaavuutta käytäntöön testaamalla niitä kokeellisesti sekä
laboratorio-olosuhteissa että pilot-mittakaavassa teollisissa kohteissa.
Hanke tukee suomalaisen prosessiteollisuuden valmiuksia kehittää nykyisistä prosesseista entistä
tehokkaampia ja ympäristöystävällisimpiä, mutta samalla se tarjoaa tavan myös täysin
uudentyyppisten prosessiratkaisujen syntyyn. Optimaalisten prosessiratkaisujen sekä
ajoparametrien tunnistamista ja määrittelyä pyritään nopeuttamaan merkittävästi integroimalla
yhteen uusia digitaalisia mallinnustyökaluja ja välitöntä kokeellisen vasteen tuottamista tulosten
validointiin prosessipilotointien kautta. Hankkeen lopputuloksena tavoitellaan uusia menetelmiä ja
tietoa, jotka kuvataan konsortion toimesta viidessä tieteellisessä artikkelissa ja viidessä
konferenssiesitelmässä. Lisäksi tulokset pyritään upottamaan osaksi ohjelmistoratkaisuja
demonstraatioina. Hankkeessa tehdään myös tutkimusta tukevia opinnäytetöitä.
Hanke on osa DeepCleanTech-rinnakkaishankekonsortiota. Tutkimushankkeen tuloksia voidaan
hyödyntää yritysten omissa hankkeissa ja niiden käyttökelpoisuutta digitaalisen liiketoiminnan
tukemiseen sekä optimaalisten prosessiratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen arvioidaan
osana yrityshankkeita.
KehittämistarveYksi tärkeimmistä kilpailuvalteista prosessiteollisuudelle on perinpohjainen ymmärrys niistä kemian
ilmiöistä, joita teollisissa prosesseissa havaitaan ja hyödynnetään. Digitalisoitu prosessiymmärrys
ja siihen perustuva laskenta nopeuttavat prosessien suunnittelua, ongelmaratkaisua ja
käytönaikaista diagnostiikkaa.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaTekes