Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiYritysyhteistyön kehittäminen kasvualoilla
Aloituspäivä1.10.2018
Lopetuspäivä30.9.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAntti Iire
KuvausHankkeen tavoitteena on luoda kumppanuusmalli, missä alueen yritykset ja oppilaitokset toimivat tiiviimmässä yhteistyössä. Hankkeessa luodaan pohjaa laajemmalle toimintamallille, jossa jatkuvan yrityslähtöisen vuorovaikutuksen kautta helpotetaan alueen yritysten ja oppilaitosten kohtaamisia jatkossa. Tavoitteena on ohjata opiskelijoita tekemään opinnäytteet yrityksissä, parantaa opiskelijoiden työllistymistä valmistumisen jälkeen ja luoda pohjaa yritysten tuleville palvelutilauksille. Kumppanuusmalli rakentaa perustaa myös tuleville yhteisille hankkeille (esim. Business Finlandin co-innovation) ja strategisille yrityskumppanuuksille. Tavoitteena on myös TKI-infrojen hyötykäytön lisääminen; toimintoja voi olla ympäri kampuksia, mutta niiden pitää toimia yhdessä ja keskustella keskenään. Tätä pyritään hankkeen toimin edistämään yhteistyössä alueilla toteutettavien AIKO-hankkeiden kanssa.
KehittämistarveAlueen eri oppilaitoksissa on paljon osaamista ja tietopohjaa, joista alueen yritykset voisivat hyötyä nykyistä enemmän. Käytännön kautta havaittu haaste on, miten oppilaitoksissa oleva tieto saadaan kohtaamaan yritysten perustoiminnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda kumppanuusmalli, missä alueen yritykset ja oppilaitokset toimivat systemaattisesti tiiviimmässä yhteistyössä. Hankkeessa luodaan käytännöt toimintamallille, jossa jatkuvan yrityslähtöisen vuorovaikutuksen kautta helpotetaan alueen yritysten ja oppilaitosten kohtaamisia jatkossa. Tämän vuoksi mahdollisimman laaja yhteistyö alueiden koulutusorganisaatioiden välillä on välttämätöntä.

Alueen oppilaitoksissa on paljon tietopohjaa ja toisaalta yrityksissä on osaamista. Käytännön kautta havaittu haaste on, miten oppilaitoksissa oleva tieto saadaan kohtaamaan yritysten perustoiminnan kanssa. Keskeinen kysymys ja tehtävän asettelu on löytää ne käytännön tasolle ulottuvat toimenpiteet, joilla alueen yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot saadaan säännölliseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Tarvitaan aito, organisaatioiden välinen henkilökontakti ja vuoropuhelu. Tätä kautta luodaan kokemusperäinen luottamus ja molemmin puoleinen tunnettavuus.

Aiemman kokemuksen perusteella positiivinen vaikutus on ollut erilaisilla, hyvin organisoiduilla eri osapuolia aidosti kiinnostavilla koulutustapahtumilla, toiminnan esittelyillä ja pilotoinneilla. Henkilötason vuorovaikutus on tärkeä ulottaa eri ryhmiin, ml. opiskelijat ja juuri valmistuneet. He ovat alueillansa merkittävä, ajanmukaisella tiedolla varustettu osaajapooli.
Toimenpiteet1) Kumppanuusmallin luominen (päävastuu UEF)
2) Temaattiset koulutukset olemassa olevasta infrasta ja tutkimuksesta (päävastuu UEF)
3) Yrityspäivät (päävastuu Karelia ja Savonia)
4) Tutkijoiden kampuskävelyt (päävastuu Karelia ja Savonia)
5) Yritysyhteistyö -pilotti (päävastuu UEF)
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020