Hankkeen tiedot

NimiTERA-terveellisen rakentamisen asiantuntija
Aloituspäivä2.4.2018
Lopetuspäivä30.4.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarkku Rusi
KuvausHankkeessa keskitytään kosteuden ja puhtauden hallinnan vaatimuksiin ja tehtäviin uudis- ja korjausrakentamisessa. Tavoitteena on henkilöstön osaamista kehittämällä kasvattaa alan yritysten kilpailukykyä sekä viranomaistyön vaikuttavuutta. Hankkeen aikana suunnitellaan ja järjestetään säädösten sisällön mukaisia tavoitteellisia asiantuntijakoulutuksia.

Hankkeessa tuotettuja opetusmateriaaleja ja -sisältöjä hyödynnetään jatkossa ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opetuksessa. Hankkeessa ylläpidetään julkista kosteusvauriokorjaus.savonia.fi-sivustoa ja päivitetään sitä kosteuden- ja puhtaudenhallinnan osalta.

Tavoitteena on että toimenpiteiden kautta rakentamisen laatu paranee ja entistä harvempi joutuu kärsimään sisäilmasta. Hankkeessa tuotetaan osaamisen kehittämisen kautta välillisesti lisäarvoa rakentamishankkeen toteuttamiseen.
KehittämistarveRakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat taloudellisten vaikutusten lisäksi myös terveyteen, hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia. Huonosta sisäilmasta johtuvia ongelmia ja oireita esiintyy eniten oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ja toimistoissa. Tämän vuoksi on tärkeää ponnistella sisäilmaongelmien poistamiseksi erityisesti julkisesta kiinteistökannasta.

Suomen rakentamismääräyskokoelman rakennusten kosteusteknistä toimivuutta sekä rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa käsittelevät osat ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Uudistettujen asetusten ja asetusten tulkinnan tueksi annettavien ministeriön ohjeiden sisällön jalkauttaminen rakentamisen kentälle vaatii laajan joukon osaamisen saattamista ajan tasalle.

Hankkeen tavoitteena on rakennushankkeen eri vaiheissa mukana olevien toimijoiden rakennusterveyteen liittyvää osaamisen kehittäminen uudistuneiden säädösten ja ohjeistojen sisältämien tehtävien ja vastuiden osalta. Hanke tukee osaltaan keväällä 2018 käynnistyvän valtakunnallisen valtioneuvoston vetämän Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman tavoitteita ja siten hanke vastaa rakennusalan ajankohtaisiin osaamistarpeisiin.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaESR+ 2021-27