Hankkeen tiedot

NimiYK-luomuliha
Aloituspäivä1.8.2018
Lopetuspäivä31.8.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöArja Korhonen
KuvausYksin yrittäen tämä on vaikeaa.Kuitenkin kasvattamalla erikoisrotuja ja vielä luomuna, parantamalla niiden teurastusmahdollisuuksia ja kehittämällä tuottajien välistä yhteistyötä, saadaan lihan myynti ja markkinointi tehokkaammaksi. Näillä toimilla voidaan alueiden nykyistä naudanlihantuotantoa säilyttää ja osittain kasvattaa, lisätä kannattavuutta säilyttää maatalouden työpaikkoja ja lisätä alueen elintarviketuotannon omaleimaisuutta.
Ylämaankarjan ja kyytön erikoisluomulihan markkinointiselvityksen YK-luomulihaa tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan karjankasvattajien mahdollisuudet ja halukkuus sitoutua yhteistryhmäksi, joka lähtee kehittämään elinkeinonsa yhteistyötoimintaa kehittämishankkeella esiselvityshankkeen jälkeen. Esiselvityshankkeessa selvitetään lisäksi erikoisluomulihan myyntikanavat markkinoinnin edistämiseksi sekä erikoisrotujen paremmat teurastusmahdollisuudet.
KehittämistarveHankkeen kuvaus
Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat vahvaa naudanlihantuotanto aluetta Suomessa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa sillä nautojen määrän muutos vuosina 2014-2017 oli Pohjois-Savossa -3 % ja Pohjois-Karjalassa -7,4 %. ItäMaidon alueella v. 2017 lopetti 150 maitotilaa. Mistä lihapääomaa jatkossa saadaan? Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä useita kymmeniä erikoisnaudanlihantuotantoa harjoittavia tiloja, joiden kasvattamia rotuja suuret teurastamot eivät halua eivätkä hyödynnä. Kyytöt ja ylämaankarja ovat lihataloketjuihin liian hidaskasvuisia ja ylämaankarja on suurien sarviensa vuoksi hankala kuljettaa teurasautoissa sekä -linjoissa.Ylämaankarjatilojen on siksi suureltaosin järjestettävä itse eläinten teuraskuljetukset sekä
lihan myynti. Lisäksi teurastamot sijatsevat Pohjois-Savosta kaukana, lähimmän pienteurastamon ollessa Polvijärvellä. Hankkeessa ovat mukana Savonia ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ProAgriat ja Savon
koulutuskuntayhtymän EkoCentria. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018-28.2.2019 ja budjetti 82 381,20 €.
ToimenpiteetTPK1. Markkinoiden selvittäminen (ja avaaminen) yhteistyötilojen luomulihalle
TPK2. Tilayhteistyön selvittäminen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Highland cattle eli ylämaankarja sekä itäsuomenkarja eli kyyttö luomulihanautoja kasvattavien tilojen kesken ja tilayhteistyöverkoston luominen.
TPK3. Erikoisluomulihaa tuottavien ylämaankarjan ja kyytön lähiteurastuksen kehittämismahdollisuuksien selvittäminen
TuloksetMarkkinat saadaan luomulihalle ja yhteistyöhankkeeseen yrittäjiä sitoutumaan.
KumppanitToteuttajakumppanit Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ProAgria sekä EkoCentria Sakky

Ensisijaisena kohderyhmänä ja välittöminä hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon- ja Pohjois-Karjalan alueen ylämaankarjan- ja kyytön erikoisluomulihaa tuottavat tilat, jotka tulevat sitoutumaan yhteistyöhankkeeseen elinkeinon ja tuotannon kehittämiseksi, jos esiselvityshankkeen tulokset sitä tukevat. Keskusteluja käydään myös tavanomaista tuotantoa harjoittavien kasvattajien kanssa siirtymisestä mahdollisesti luomuun ja mukaan yhteistyöhankkeeseen. Esiselvityshankkeen tulosten perusteella huomioidaan yhteistyöhankkeen mahdollinen laajeneminen myös Etelä-Savon ja Kainuun kasvattajien alueelle.
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020