Hankkeen tiedot

NimiFinnishDesignAcademy
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä31.12.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJouni Silfver
KuvausPäätavoitteena on kehittää uudenlainen Finnish Design Academy - yhteistoimintamalli, joka tarjoaa korkeakouluopiskelijoille entistä sujuvammat tavat ja työvälineet opiskella muotoilualan ammatteihin sekä siirtyä nopeammin työelämään.

Tavoitteet:
- muotoilun koulutusalan strateginen kehittäminen
- korkeakoulutuksen työnjaon selkiyttäminen ja profilointi
- korkeakoulujen yhteisen koulutustarjonnan tuottaminen
- digitaalisten ratkaisujen tuottaminen
- korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien sekä koulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan yhteyksien vahvistaminen
- yhteistyötä hyödyntäen joustavien opintopolkujen kehittäminen
- ympärivuotisen opiskelun kehittäminen
- korkeakoulutuksen kansainvälisyyden edistäminen
KehittämistarveSuomalainen muotoilualan valtakunnallinen työllisyys ja muotoilukoulutus käyvät läpi murrosta, jossa työelämän muutokset haastavat muotoilukoulutusta uudistamaan koulutussisältöjä muuttuviin osaamistarpeisiin. Muotoilualan korkeakoulut haluavat taata yhdessä kattavan ja laadukkaan muotoilukoulutuksen tarjonnan. Muotoilun valtakunnallisen korkeakoulutuksen kehittämistoimenpiteet vaativat kokonaiskoordinointia tilanteessa, jossa muotoilijan ammattikuvan muutos on suuressa muutoksessa ja kulttuurialan koulutuksen taloudelliset haasteet asettavat koulutukselle merkittäviä haasteita. Muotoilukoulutusta tarjoavat korkeakoulut uudistavat koulutuksensa profiilia ja opetussuunnitelmia, jonka tueksi on oikea hetki koota alan koulutuksen järjestäjät yhteen ja rakentaa kansallinen muotoilukoulutuksen profiilikartta korkeakoulujen kehittämistyön tueksi. On tarve kehittää yhteistä valtakunnallista koulutustarjontaa, -sisältöjä ja opetusmenetelmiä opiskelijoiden tarpeista lähtien.
ToimenpiteetTP1 Koordinointi ja viestintä: Lamk
TP2 Muotoilun korkeakoulutuksen yhteistyön ja työnjaon selkiyttäminen sekä profilointi: Lamk, Metropolia, Aalto ja Ornamo
TP3 Muotoiluosaaminen ja korkeakoulujen yhteisen koulutustarjonnan tuottaminen: Lapin yliopisto, Savonia, Laurea,
Metropolia
TP4 Digitaalisten ratkaisujen tuottaminen: Metropolia, Hamk, Lapin yliopisto
TP5 Korkeakouluopiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien sekä koulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan
yhteyksien kehittäminen: Savonia, Lamk, Turun amk, Ornamo
TP6 Muotoilun ympärivuotisen opiskelun kehittäminen (avoimet opinnot ja täydennyskoulutus): Xamk, Savonia, Hamk
TP7 Korkeakoulutuksen liiketoimintaosaamisen ja kansainvälisyyden edistäminen: Hamk, Turun amk, Laurea
TP8 Finnish Design Academy kokonaiskonsepti; yhteistoimintamalli ja -alusta: Aalto ja kaikki osatoteuttajat
TuloksetHankkeessa on kehitetty
1. Finnish Design Academy (FDA) -yhteistoimintamalli, joka tarjoaa yhteisen toiminta-alustan, yhteiset oppimissisällöt ja oppimateriaalit kaikkien muotoilua tarjoavien korkeakoulujen opiskelijoiden käyttöön
2. Valtakunnallinen muotoilukoulutuksen profiilikartta, jossa kuvataan korkeakoulujen ja toisen asteen valtakunnallinen koulutustarjonta, koulutuspolut ja korkeakoulujen erikoistuminen koulutuksessa ja TKI-toiminnassa
3. Uusia koulutusta, tutkimusta ja työelämää palvelevia digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen uutta teknologiaa.
4. Yrittäjyysosaamisen, tutkimusmenetelmäosaamisen, kaupallistamisen ja tuotteistamisen sekä IPR-osaamisen yhteisiä opintokokonaisuuksia ja käytäntöjä.
5. Uutta koulutustarjontaa (tutkintoon johtavat ja avoimet opinnot) FDA -alustalle sekä vuosittaiset Kevätfoorumi ja Muotoilun Kesäkoulu -tapahtumat
6. Kansainvälistymisen FDA -toimintamalli sekä kotikansainvälistymiseen että ulkomaiseen vaihtotoimintaan
KumppanitHankkeessa on mukana kaikki muotoilualan ammattikorkeakoulut ja molemmat yliopistot. OKM/erityisavustus korkeakouluille.

Kohderyhmä: Korkeakouluopiskelijat ja muotoilukoulutusta tarjoavat korkeakoulut

Hankkeen toimenpiteisiin osallistetaan jokaisen korkeakoulun yhteistyöverkostot, joista työpakettien toimenpiteistä riippuen otetaan mukaan yritykset, julkisen sektorin toimijat, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kansainväliset kumppanit jne. Kansainvälisen liiketoiminnan edistämisessä Integroidaan FDA toimimaan suomalaisten koulutusvientiorganisaatioiden kuten esimerkiksi Team Finland Knowledge, EduCluster Finland Oy ja EduExcellencen kanssa.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö