Hankkeen tiedot

NimiUmpi - Hyvinvoiva umpilehmä
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä31.12.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöLeena Kärkkäinen
KuvausUmpi-hankkeen tavoitteena on tehostaa maitotilan tulosta parantamalla umpilehmien hoitoa, ruokintaa, terveydentilaa sekä olosuhteita. Hankkeessa tullaan hakemaan sekä kirjallisuusselvitysten että opintomatkojen kautta uusinta tietoa umpilehmien ruokinnasta ja hoidosta sekä umpilehmille sopivista tilaratkaisuista. Hankkeessa kehitetään erilaisia toimintamalleja umpilehmien hoidon ja olosuhteiden parantamiseksi sekä selvitetään, tarvitseeko poikivaa lehmää tunnuttaa tai jättää lainkaan umpeen. Umpilehmän hyvinvointia halutaan lisätä esimerkiksi liikkuvuutta, sorkkaterveyttä ja vireyttä lisäävällä ulkoilutuksella, ja umpilehmille paremmin sopivia makuutiloja lisäämällä.

Hankkeen tuloksena tuotamme uutta tietoa umpilehmien ruokinnasta ja hoidosta tiedotettavaksi koulutuksissa, artikkeleissa, raporteissa ym., jotta maidontuottajat saisivat ajantasaista tietoa umpilehmien ruokinta- ym. ongelmiin. Tulokset viedään käytäntöön tämän hankkeen rinnalla toteutettavassa koulutushankkeessa. Umpilehmien hyvät olosuhteet ja ruokinta takaavat lehmälle terveemmän ja tuottoisamman maidontuotantokauden sekä parantaa lehmän kestävyyttä, jolloin tuottaja saa samalla paremman katteen eläinpaikkaa kohden. Lypsylehmän maidontuotanto nousee aina 4-5 tuotoskauteen saakka, joten tuotoskausia lisäämällä saadaan kasvatettua maitotuotosta ja sitä kautta maitotiliä sekä samalla pienennettyä uudistuskustannusta (kasvatuskustannus n. 1 600-2 000 eur/hieho). Poikimakertoja lisäämällä saadaan, ilman lisäpaikkojen rakentamista, lisätuloa yrittäjälle.
KehittämistarveUmmessaolo vaihe koetaan usein tuottamattomaksi pakolliseksi välivaiheeksi lypsylehmän elämässä eikä umpilehmien hoidon, ruokinnan ja olosuhteiden merkitystä ole tiloilla tiedostettu. Umpilehmä on kuitenkin tulevan tuotantokauden tuottoeläin ja lisäksi se tuottaa uuden sukupolven vasikan. Umpikauden aikana saatetaan tehdä sellaisia toimia, joilla joko heikennetään tulevaa tuotosta tai altistetaan lehmä sairauksille erityisesti jo transitiovaiheessa eli lypsylehmän umpikauden kolmen viimeisen viikon ja poikimisen jälkeisen alkulypsykauden aikana. Jos umpilehmiä hoidetaan puutteellisesti, tulee se näkymään myös erilaisina ongelmina poikimavaiheessa. Umpikausi on kuitenkin tärkeä valmennusjakso, jonka aikana:
1) utareen ja vedinten tulisi toipua edellisen lypsykauden vammoista ja sairauksista
2) pötsi ja sen mikrobit olisi valmisteltava tulevien rehujen tehokkaaseen sulatukseen ja syntyvien lopputuotteiden imeytymiseen
3) aineenvaihdunnan tulisi sopeutua tulevaan poikimiseen ja maidontuotantoon; erityisesti kalsiumin säätely pitäisi saada toimimaan niin, että piilevät ja näkyvät poikimahalvaukset saataisiin ehkäistyä.
Tilastoista on nähtävissä, että suurin osa lehmän alkulypsykauden sairauksista ovat yhteyksissä umpikauden ajan virheelliseen ruokintaan ja jotka olisivat ennaltaehkäistävissä suurelta osalta. Lehmän sairastuminen alkulypsykaudella vähentää olennaisesti sen maksimaalista potentiaalia tuottaa maitoa.
Tarvitaan uusia selvityksiä umpilehmien hoidosta ja olosuhteista, jotta pystymme jatkossa turvaamaan suomalaisen maidontuottajan tulevaisuuden ja tilan kannattavuuden.
Suomalainen maidontuotanto on korkeatasoista ja arvostettua, koska meillä kiinnitetään erittäin paljon huomiota tuotettavan maidon laatuun, hygieniaan sekä eläinten hyvinvointiin. Lääkkeiden käyttö eläinterveydenhuollossa on Suomessa hyvin hallittua ja voisimme toimia EU:n alueella tässä asiassa suunnan näyttäjinä. Meille luotu ennaltaehkäisevän eläinterveydenhuollon malli auttaa yrittäjää torjumaan monet sairaudet ja umpilehmien hoitoa parantamalla voimme edistää tätä toimintaa entisestään, ja hoitaa eläimemme maltillisemmalla lääkityksellä. Tämä takaa, että eläintuotteemme ovat eettisesti tuotettuja, ja osa tervettä ja puhdasta ruokavaliotamme.
Toimenpiteet1. Kartoitus umpilehmiä koskevista käytänteistä ja olemassa olevista ratkaisuista
2. Umpilehmien ruokinta
3. Tuotannon järkevä sijoittelu talouskeskuksessa
4. Kirjallisuuskatsaus uusimmista maailmalla olevista umpikauden malleista
5. Koordinointi
TuloksetHankkeen tuloksena tuotetaan materiaaleja, toimintatapoja ja ohjeistusta tiloille lehmän ummessaoloajan tilaratkaisuihin, olosuhteisiin, hoitoon ja ruokintaan eläimen hyvinvointi huomioiden. Tämän Umpi-Hyvinvoiva umpilehmä -kehittämishankkeen tuloksia tullaan tiedottamaan Umppari- Onnellinen umpilehmä - koulutushankkeen välityksellä suoraan tuottajille erilaisten koulutuksien, tapahtumien ja tilaisuuksien välityksellä. Tulokset eivät jää pelkästään loppuraporttiin, vaan ne viedään tiloille suoraan käytäntöön, jolloin tiedon välittyminen ja omaksuminen on tehokkainta. Hanke tulee tekemään myös yhteistyötä ProNavetta-, NuRa-, Vaavi- sekä EuroMaito -hankkeen kanssa sekä jo toimivien koulutushankkeiden kanssa.
KumppanitHankkeen hyödynsaajina ovat maitotilalliset sekä heidän yhteistyökumppanit, neuvoja-asiantuntijat, tutkijat, eläinlääkärit, alan opettajat ja opiskelijat, maidontuotantoketju sekä kuluttajat.
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020