Hankkeen tiedot

NimiKansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä31.12.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMinna Kaija-Kortelainen
KuvausTässä, Kansa-koulu II-hankkeessa on tavoitteena kohdentaa kirjaamisvalmennus siihen osaan sosiaalipalve-luiden henkilöstöstä (sosiaalipalvelujen henkilöstön kokonaismäärä noin 140 000, THL 20132), joka ei vielä ole osallistunut valmennuksiin. Kansa-koulu-hankkeessa yksityisten sosiaalipalveluja tuottavien yritysten henkilöstöä osallistui kirjaamisvalmennukseen 205 henkilöä (yksityisen henkilöstön kokonaismäärä noin 61 000, THL 2013). Kansa-koulu-hankkeessa julkisien sosiaalipalveluja tuottavien organisaatioiden henkilöstöä osallistui kirjaamisvalmennukseen 7 609 henkilöä (julkisen henkilöstön kokonaismäärä noin 80 000, THL 2013). Koulutusorganisaatioiden opettajia osallistui Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisvalmentajien valmen-nuksiin 28 henkilöä.

Kansa-koulu II-hankkeen tavoitetilana on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea.
KehittämistarveTämän hankkeen tarkoituksena on valtakunnallisesti tukea Kansa-hankkeen (Sosiaalihuollon valtakunnallis-ten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke vuosille 2016-2020) toimeenpanoa. Kansa-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa asiakastiedon saatavuus siellä, missä asiakastieto on tarpeen asiakkaan palvelun suunnittelemiseksi tai järjestämiseksi. Tämä hanke tukee Kansa-hankkeen tavoitetta tukemalla määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatioissa ja vahvistamalla alueellisesti tarvittavaa tukea. Samalla tämä hanke jatkaa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa.
Toimenpiteet
TuloksetHankkeen toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin, joita ovat:

Työpaketti 1: Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukeminen
Työpaketti 2: Määrämuotoisen kirjaamisen osaamisen laajentaminen uusiin kohderyhmiin '
Työpaketti 3: Määrämuotoisen kirjaamisen jatkokehittäminen valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla
Työpaketti 4: Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöönoton edistäminen
Kumppanit
RahoittajaSosiaali-ja terveysministeriö