Hankkeen tiedot

NimiVirtual Reality in Education
Aloituspäivä1.1.2018
Lopetuspäivä11.5.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJukka-Pekka Skön
KuvausValmisteltava kv-hanke vahvistaa eurooppalaisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän systemaattista
yhteistyötä. Valmisteluhankkeen aikana rakennetaan projektikonsortio sekä valmistellaan kv-hankehakemus
virtuaalitodellisuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen opetuksessa etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Projektin
tuloksena muodostuu kv-hankehakemus ja (aie)sopimus kv-yhteistyöstä.
KehittämistarveVirtuaaliset oppimisympäristöt ovat digitaalisia ympäristöjä, jotka eivät vaadi opiskelijan fyysistä läsnäoloa. Ne voidaan nähdä oppimisen tiloina, jotka simuloivat autenttista tilannetta digitaalisesti ja joissa opiskelija voi yhdistää teoriatietoa käytännön tekemiseen. Opetuksen digitalisoituminen ja uusien oppimisympäristöjen kehittämien on iso haaste, muttase tuo ison mahdollisuuden mm. koulutusvientiin.

Virtuaalisilla oppimisympäristöillä parannetaan työelämässä olevien henkilöiden osaamista ja sopeutumiskykyä
nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin sekä pyritään parantamaan koulutuksen laatua ja osuvuutta. Näiden
virtuaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen koulutuksessa on Euroopassa pidemmällä kuin Pohjois-Savossa ja
hanke mahdollistaa tämän osaamisen siirron ja hyödyntämisen elinikäisessä oppimisprosessissa erityisesti kasvu- ja
rakennemuutosaloilla.

Valmisteltava kv-hanke vahvistaa eurooppalaisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän systemaattista
yhteistyötä. Valmisteluhankkeen aikana rakennetaan projektikonsortio sekä valmistellaan kv-hankehakemus
virtuaalitodellisuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen opetuksessa etenkin sosiaali- ja terveysalalla. Projektin
tuloksena muodostuu kv-hankehakemus ja (aie)sopimus kv-yhteistyö.
Toimenpiteet
TuloksetProjektin tavoitteena on vastata osaltaan terveysklusterin rakennemuutoksen aiheuttamaan kysyntään uusille
joustaville oppimisratkaisuille ja huippuosaamisen generoinnille, verkostoitumalla, projektoimalla ja linkiitymällä
kansainvälisiin terveysklusterin kehittämiseen tähtääviin ulkomaisiin kv-hankekonsortioihin. Hankkeen ulostavoittena
on tuottaa aihealueen kannalta kriittisesti kohdentuva hanke ESR:n kansainvälisen yhteistyön toiseen hakukierrokseen. Haku päättyy 11.5.2018.

Hankkeen toiminnalliset tavoitteet ovat:
- Edistää vastavuoroista oppimista ja tavoitteelista yhteistä kehittämistä
- Verkostoitua relevanttien kehittäjätahojen kanssa Euroopassa
- Muodostaa uskottava ja maakunnan tarpeita palveleva projektikorsortio
- Valmistella potentiaalinen kv-hankehakemus pohjautuen terveysklusterin kehittämistarpeisiin
- Laatia (aie)sopimus kv-yhteistyöstä
Kumppanit
RahoittajaESR lump sum 2014-2020