Hankkeen tiedot

NimiSOPIEN - Sote- alan pienten yritysten kehittymisen tukeminen Pohjois-Savossa
Aloituspäivä1.12.2017
Lopetuspäivä31.1.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöUlla Piipponen
KuvausHankkeen keskeisin tavoite on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Savossa (ja Joroinen) Sote-uudistuksen synnyttämässä uudessa markkinatilanteessa.

KehittämistarveSosiaali- ja terveysala on murroksessa sote-uudistuksen myötä. Koko alan toiminnan periaatteet muuttuvat, kun palvelujen toteutus siirtyy nykyistä enemmän julkiselta sektorilta yrityksille ja julkisten hankintojen toteutus siirtyy maakunnalliselle tasolle. Samalla asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy palveluntuottajaa valitessaan. Hoiva-alan yksityisyrittäjyys kasvoi vahvasti varsinkin 2000-luvun alkupuolella. Sittemmin pienyritysten määrä on laskenut, kun isot toimijat ovat tehneet yritysostoja. Tilastokeskuksen (2014) mukaan Pohjois-Savossa toimii 261 sote-alan yritystä, joista 86 toimii terveyspalveluissa, 87 sosiaalihuollon laitospalveluissa ja 88 sosiaalihuollon avopalveluissa. Todellisuudessa määrä on suurempi, sillä kaikilla sote-toimialalla toimivien yritysten TOL luokitus ei liitä heitä tähän määrään. Todellisuudessa arvio on noin 900 yritystä.

Alan pienillä yrityksillä on usein puutteita liiketoimintaosaamisessa. Yrittäjät saattavat olla sote-alan ammattihen-kilöitä tai muun sote-alan taustan omaavia, ja he ovat perustaneet yrityksensä hoito- tai hoiva-alan ammattiosaamisen perusteella. Kaikilla heillä ei koulutuksensa tai kokemuksensa kautta ole kertynyt osaamista yrityksen liiketoiminnan johtamisesta. Ammattiosaaminen ei ole riittävää yrityksen liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen kannalta, vaan yrityksen pitkäjänteisen kehittämisen, kasvun ja pelkän kannattavuudenkin näkökulmasta tarvitaan myös liiketoimintaosaamista: uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemista ja luomista, asiakkuuksien hallinnan osaamista, palvelujen kehittämis-, muotoilu- ja tuotteistamisosaamista, markkinointi- ja myyntiosaamista digitalisoituvassa myyntiympäristössä, jatkuvaa huolehtimista kustannus-tehokkuudesta jne.

Toimintaympäristön muutos vaikuttaa suuresti yrittäjien pärjäämiseen tulevaisuudessa ja he kokevat tarvitsevansa tukea liiketoimintansa kehittämiseen tulevaisuuden haasteiden edessä.
ToimenpiteetTavoitteeseen pyritään tarjoamalla sosiaali- ja terveysalan palveluja tarjoaville yrittäjille tietoa, työkaluja ja tukea perustoiminnan kehittämiseen, strategisen johtamisen kehittämiseen, strategisen talousjohtamisen kehittämiseen, verkostomaiseen toimintatapaan, johtamisen ja palvelutuotannon kehittämiseen LEAN-ajattelumallin pohjalta, laadukkaan palvelutuotannon varmistamiseen, kannattavan liiketoiminnan kehittämiseen, kasvuun, uusien palvelutuotteiden kehittämiseen ja nykyisten tuotteistamiseen, viestinnällisen osaamisen vahvistamiseen sekä digitalisaation lisäämiseen yrityksen toiminnassa. Verkostomainen toimintatapa on keskiössä. Hankkeessa haetaan ratkaisuja myös kysymyksiin miten yrittäjät ja yritykset voivat olla valmiimpina tulevaan Sote-uudistuksen vaatimuksiin. Työn johtamista, tuottavuutta ja tuloksellisuutta kehitetään kestävällä tavalla huolehtimalla samalla työelämän laadusta ja työhyvinvoinnista.

Hankkeessa pidetään 4 seminaaria sekä noin 40 työpajaa, joiden sisällöt täsmentyvät hankkeessa yrityksille tehtävän alkukartoituksen yhteydessä.
TuloksetHankkeen välittömänä tuloksena alueen sote-yritykset ovat kasvattaneet merkittävästi liiketoimintaosaamistaan (talouden hallinta, hinnoitteluosaamisen kehittäminen-palvelut/tuotteet) ja kehittäneet johtamistaan sisäisesti ja
verkostona.) Toimijat tuntevat ja osaavat hyödyntää palveluja ja ratkaisuja (videoneuvottelun hyödyntäminen, sähköiset työkalut talouden seurantaan ja hallintaan, ERP, muut kevyet ja ketterät järjestelmät). Hankkeen rajatut yritysverkostokokeilut ovat toimineet hyötyjen demonstroijina ja rohkaisseet käyttöönottoihin.

Osallistujat ovat kasvattaneet myynnin ja markkinoinnin osaamista, erityisesti verkostomaisesti yhteistyössä. Mikroyrityksillä korostuvat sosiaalinen media myyntikanavana, pk-yrityksillä asiakasymmärrykseen pohjautuva palveluiden muotoilu.

Toimijat ovat omaksuneet ja aloittaneet uutta yhteispalvelutoimintaa: eri erityisalueiden ja toimialojen toimijoiden kesken osana soten uutta organisoitumista. Osallistujat osaavat hyödyntää palvelumuotoilua tuotekehityksessä läpileikkaavana teemana.

Pitkän aikavälin vaikutukset:
Hankkeen tuloksena sosiaali- ja terveydenhuollon alalle Pohjois-Savoon on syntynyt ja vahvistunut kannattavaa, laadukasta liiketoimintaa, uutta palvelutarjontaa, tuotteita, kysyntää, työpaikkoja, mahdollisesti uusia yrityksiä ja uusia kumppanuuksia. Maakunta saa laadukkaita palvelukokonaisuuksia ja toimitusvarmuus paranee. Palvelutarjoamaa on riittävästi myös haja-asutusalueilla, asukkaat saavat tarvitsemansa sote-palvelut kattavasti, laadukkaasti ja monituottajamallin toteuttamana.
KumppanitToteuttajat:
Navitas Oy, Varkaus
Kehitysyhtiö SawoGrow Oy, Suonenjoki
Iisalmen kaupunki, Iisalmi
Savonia Ammattikorkeakoulu Oy, Kuopio

Kohderyhmä:
Pohjois-Savon sote alan pk -yritykset

Sidosryhmät:
PoSoTe -toimijat

RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020