Hankkeen tiedot

NimiMaitoInnovaatiot
Aloituspäivä3.9.2018
Lopetuspäivä30.9.2019
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMikaela Mughal
KuvausHankkeen tavoitteena on tuottaa ylä-savolaisia innovaatioita maidon hyödyntämiseksi raaka-aineena muussa kuin elintarviketuotannossa. Hankkeessa kartoitetaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita maidon mahdollisuuksista raaka-aineena. Yritysten innovaatioprosessia tuetaan tuottamalla heille tarvittavaa tietoa ja kumppanuuksia.

Hankkeen aikana kootaan kotimaasta ja ulkomailta tietoa maidon ominaisuuksista ja soveltuvuudesta raaka-aineeksi erilaisissa prosesseissa. Hanke pyrkii tarjoamaan menestymisen mahdollisuuksia ylä-savolaisille yrityksille tuotteiden lisäarvon, kasvaneen osaamisen ja yhteistyön kautta. Mahdollinen jatkohanke tukisi uusien innovaatioiden kehittämistä ja kumppanuuksien etsimistä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena on lisätä kestävästi biotalousosaamista Ylä-Savon alueella. Tähän tavoitteeseen pyritään tuomalla alueelle uutta tietoa sekä saattamalla yhteen yrityksiä, jotka eivät ehkä ole ajatelleet yhteistyön mahdollisuuksia aikaisemmin. Hankkeen aikana laajennetaan alan verkostoja ja lisätään osaamista vertaisoppimisen kautta. Savonia-ammattikorkeakoululta löytyy monialaista osaamista biotalouden innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Innovaatioiden tukemiseksi tarvitaan todennäköisesti myös bioanalytiikan, materiaalitekniikan, ympäristötekniikan ja prosessitekniikan osaamista. Hankkeessa hyödynnetään sekä kasvatetaan hankkeessa mukana olevien yritysten osaamista ja Savonian osaamista sekä täydennetään osaamisen puutteita ostopalveluilla. Hankkeessa pohdittavia biotalouden innovatiivisia tuoteavauksia voidaan monistaa muihinkin materiaaleihin tai sivuvirtoihin. Alueelle voi syntyä uusia kumppanuuksia ja kasvua.
KehittämistarveSuomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteeksi on asetettu biotalouden liiketoiminnan lisääminen korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla. Biotalouden innovaatiot ovat keskittyneet lähinnä metsän ympärillä oleviin uusiin liikeideoihin, eikä maatalouden alkutuotannon materiaalivirtojen mahdollisuuksia ole toistaiseksi menestyksellisesti hyödynnetty. Tässä hankkeessa pyritään edistämään maatalouden alkutuotannon roolia osana biotalousstrategiaa ja edistämään innovaatioiden syntymistä.

Maitoalan tuotekehitys on keskittynyt syötäviin ja juotaviin maitotuotteisiin. Maidon kemialliset ominaisuudet tunnetaan hyvin, mutta tuotekehitystä on tehty melko vähän elintarviketuotannon ulkopuolella. Maitoa on kuitenkin hyödynnetty materiaaliksi jo 1900-luvulla, jolloin maidon kaseiinia on käytetty korvaamaan muovia esimerkiksi kynissä ja Coco Chanelin vaatteiden napeissa. Lisäksi maitoa on käytetty raaka-aineena mm. liimassa, langassa, sekä kauneustuotteena. Maidon kuituja käytetään myös alusvaatteissa korvaamassa synteettisiä kuituja, sillä maidolla on ekologisuutensa lisäksi ihoa kosteuttava, hoitava vaikutus ja antibakteerinen vaikutus.

Viime vuosina on prosessiteollisuudessa tutkittu jälleen jonkin verran maidon käyttöä pakkausmateriaalin raaka-aineena. Vaikka maidon käyttö ei-syötävien tuotteiden (mm muovin, kosmetiikan, langan ja maalien) materiaalina on tunnettu Suomessakin jo pitkään, on harvinaista löytää näitä tuotteita yritysten valikoimasta. Maidon vanhat käyttömuodot nostetaan hankkeessa esille ja hyödynnetään myös perinteistä osaamista.

Maidossa oleva, nykyisin käyttämätön, potentiaali tulisi hyödyntää. Maidosta on mahdollista valmistaa paikallisia tuotteita, jotka tuottavat lisäarvoa yritykselle sekä koko maidonjalostusketjulle. Raaka-aineena voidaan hyödyntää maitoa suoraan maatilalta tai maitoa prosessoivan teollisuuden sivuvirtoja. Erikoistuotteen materiaalina käytettävä maitomäärä ei ole niin merkittävä, että kilpailtaisiin alueen elintarviketuotannon kanssa. Tuotteiden brändissä on ympäristöystävällisyyden ja perinteikkyyden lisäksi helppo hyödyntää alueita tai maatiloja. Maitoinnovaatiolla olisi todennäköisesti myös kansainvälistä myyntipotentiaalia.
ToimenpiteetToimenpide 1: Yritysten kartoittaminen
Etsitään kiinnostuneita yläsavolaisia yrityksiä ja sopivia ideoita. Kartoitetaan yritysten tiedon ja osaamisen tarvetta maidon käyttöön liittyen ja saatetaan yrityksiä yhteen tarpeiden pohjalta.

Toimenpide 2: Tiedon tuottaminen
Etsitään yrityksille sopivaa tietoa ja asiantuntijapalvelua. Jaetaan tietoa seminaareissa, työpajoissa ja yritysvierailuilla. Lisäksi voidaan tehdä tutustumismatkoja maidon ja biotuotteiden jatkojalostusta harjoittaviin yrityksiin. Kerätyn tiedon pohjalta yritysten tueksi kootaan verkosto, joka pystyy hallitsemaan maidon kemiallisia tai fysikaalisia ominaisuuksia erilaisissa tuotekehitysprosesseissa.

Toimenpide 3: Koordinointi
Tulokset
KumppanitHankkeen pääkohderyhmänä ovat ylä-savolaiset yritykset ja yritysaihiot Ylä-Savon veturin toiminta-alueella. Toimialat voivat olla hyvin monimuotoisia, koska maidolla on potentiaalia useissa prosesseissa.
RahoittajaLeader (maasetu) 2014-2020