Hankkeen tiedot

NimiYleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen kehittäminen
Aloituspäivä1.3.2018
Lopetuspäivä31.12.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Silen-Lipponen
KuvausHankkeen tavoitteena on

- määrittää kansallisesti sairaanhoitajan 180 op perusosaaminen, joka vastaa kansallisen sote uudistuksen tarpeisiin ja ottaa huomioon kansainvälisesti sairaanhoitajalta edellytettävän osaamisen

- edistää ja todentaa sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittyminen koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä jatkuvan ohjauksen ja arvioinnin keinoin ja siten edistää opintojen sujuvuutta, tukee osaamisen kehittymistä ja nopeuttaa opintojen edistymistä

- varmistaa kansallisesti sairaanhoitajan perusosaamisen 180 op koulutuksen laatu. Laadun todennettavuus ja läpinäkyvyys varmistetaan valtakunnallisella osaamisen arvioinnilla, jota voidaan käyttää myös ulkomailla tutkinnon suorittaneiden osaamisen arviointiin sekä pitkään työelämästä poissa olleiden ammattilaisten osaamisen varmentamiseen ja päivittämisen räätälöintiin.
KehittämistarveTyöelämän muutokset terveysalalla, muun muassa digitalisaation kasvu ja tuleva sote uudistus, laajentavat sairaanhoitajan työnkuvaa ja edellyttävät siten alan osaamiskuvausten päivittämistä. Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi) hanke varmistaa, että sairaanhoitajan työssä edellytettävä osaaminen on riittävä. Hankkeessa kehitetään kaksi tuotetta; Kliinisen osaamisen kehittävän ohjauksen ja arvioinnin menetelmät sekä Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimalli. Tuotteet tekevät näkyväksi sairaanhoitajan perusosaamisen ja siten edistävät alan opiskelijoiden joustavaa siirtymistä työelämään sekä osaamisen kehittämistä edelleen eri koulutustasoilla, kuten YAMK -tutkinnoissa ja erikoistumiskoulutuksissa.
ToimenpiteetHankkeessa kehitetään kahta päätuotetta: Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmät ja Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät (valtakunnallinen koe).

Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä voidaan käyttää koko koulutuksen ajan ohjaamaan opiskelijan osaamisen kehittymistä eri oppimisympäristöissä mm. taitopajoissa, simulaatioissa, verkkoympäristöissä ja harjoittelussa. Menetelmät mahdollistavat opiskelijan opintojen nopeuttamisen edistymisen mukaan ja kliinisen osaamisen tunnistamiseen esimerkiksi aiemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Uudet menetelmät tukevat monimuotoista oppimista, joka voi tapahtua esimerkiksi kesällä ja kv-vaihdossa.

Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät (valtakunnallinen koe) varmentaa sairaanhoitajan tutkinnon edellyttämän perusosaamisen ja nopeuttaa opiskelijan etenemistä opinnoissaan. Arviointimallia voidaan myös soveltaa ulkomailla tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien ja kotimaisten työelämästä poissa olleiden ammattilaisten osaamisen arviointiin ja lisäkoulutuksen räätälöityyn kohdentamiseen.

Hankkeessa kehitetyt ohjaus- ja arviointimenetelmät suunnitellaan ja toteutetaan pääosin verkkopohjaisina ja digitaalisesti ja siten ne ovat terveysalan ammattilaisille helposti saatavilla.
TuloksetHankkeessa kehitetään kaksi tuotetta; Kliinisen osaamisen kehittävän ohjauksen ja arvioinnin menetelmät sekä Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimalli. Tuotteet tekevät näkyväksi sairaanhoitajan perusosaamisen ja siten edistävät alan opiskelijoiden joustavaa siirtymistä työelämään sekä osaamisen kehittämistä edelleen eri koulutustasoilla, kuten YAMK -tutkinnoissa ja erikoistumiskoulutuksissa.
KumppanitHankkeen toimijat, yhteistyötahot ja yhteyshenkilö

Hankkeessa ovat mukana Suomen kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta: Ammattikorkeakoulu Arcada (Arcada), Centria-ammattikorkeakoulu (Centria), Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Karelia ammattikorkeakoulu ( Karelia), Lahden ammatttikorkeakoulu (LAMK), Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK), Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea), Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia), Ammattikorkeakoulu Novia (Novia), Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia), Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Savonia ammattikorkeakoulu (Savonia), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Turun ammattikorkeakoulu (Turku AMK) ja Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK).

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja sen kautta European Federation of Nursing Associations, Tehy ry, Lääkehoidon opetuksen kehittämisen kansallinen asiantuntijaryhmä (LOKKA), Hallintoylihoitajien verkosto ja mukana olevien ammattikorkeakoulujen työelämäkumppanit ja kolmannen sektorin toimijat sekä toisen asteen oppilaitokset lähihoitajakoulutuksen osalta, STM, OKM sekä lausunnon antajina Fimean koordinoima valtakunnallinen lääkeinformaatioverkosto ja Valvira.
Hanketta koordinoi Savonia ja hankeen projektipäällikkö on Marja Silén-Lipponen.

Hankkeen hyödynsaajat ovat terveydenhuollon asiakkaat ja potilaat, ammattikorkeakoulut, niiden opettajat ja opiskelijat sekä terveysalan työelämä kokonaisuudessaan. Välillisesti myös suomalainen yhteiskunta hyötyy hankkeen tuloksia ja myös kansainvälisessä yhteistyössä ja sen lujittamisessa voidaan tuloksia hyödyntää.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö