Hankkeen tiedot

NimiHealthAccelerator -mentorointi
Aloituspäivä1.11.2017
Lopetuspäivä31.12.2018
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetteri Jääskeläinen
KuvausHankkeessa kartoitetaan startuppien liiketoiminnan kehittämisen haasteita, mahdollisuuksia ja yrittäjien kokemia kiihdyttämistarpeita osana Pohjois-Savon terveysteknologian innovaatioekosysteemiä. Päätavoitteena on testata mentorointiin perustuvaa toimintamallia startupien nopeassa ja ketterässä kehittämisessä ja tähän liittyen selvittää ja kehittää alueellisen ja kansallisen startup-yhteistyön malleja ja verkostoja. Mentoreina toimivat paikallisen ja kansallisen tason kokeneet yritystoimijat.
KehittämistarveKiihdyttämö-hankkeessa testataan ja arvioidaan toimintamallia, jossa terveysklusterin startupien liiketoimintavalmiuksia kiihdytetään mentoroinnin avulla. Mentoreina toimivat alueellisen ja kansallisen tason kokeneet uuden liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijat. Kiihdyttämisessä tavoitellaan erityisesti tiimin, liiketoiminnan kasvun, kansainvälisen myynnin ja startupin sijoituskelpoisuuden edistämistä. Tähän liittyen selvitetään ja kehitetään alueellisen ja kansallisen startup-yhteistyön malleja ja verkostoja.

Hankkeen päätavoitteena on selvittää, miten mentorointiin perustuva kiihdyttämö-ohjelma sopii Pohjois-Savon alueelle: miten se tukee startupien elinkaaria ja täyttää koettuja tukitarpeita sekä miten se edistää terveysyrittäjyyden strategisia tavoitteita ja käynnissä olevaa terveyden innovaatioekosysteemin kehittämistä.

ToimenpiteetHanke koostuu kolmesta sisällöllisestä toimenpiteestä:
1) Terveysklusteria palvelevan kiihdyttämän suunnittelu ja toteutus
2) Terveysklusterin startupien elinkaarien kartoitus ja tukitarpeiden selvitys
3) Kiihdyttämön arviointi, toimintamallin parantaminen ja vakiinnuttaminen.
Tulokset
KumppanitItä-Suomen yliopisto (kauppatieteiden laitos ja terveystieteiden tiedekunta), Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kasve Oy
RahoittajaAlueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)