Hankkeen tiedot

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus -logo.
NimiSairaanhoitajaksi pätevöityvien osaamispalvelut
Aloituspäivä1.1.2024
Lopetuspäivä31.12.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMerja Natunen
KuvausHankkeen tavoitteena on:

-Pilotoida Sairaanhoitajien pätevöitymistoimintamallien kehittämishankkeessa (OKM) kehitettäviä osaamisen arvioinnin, varmistamisen ja täydentämisen sekä hakevan ja tukevan työn ja työantajayhteistyön malleja.

-Sujuvoittaa ja yhtenäistää EU- ja ETA-maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien osaamisen täydentämisen mahdollisuuksia ammatinharjoittamisoikeuksien saamiseksi.
KehittämistarveHankkeen kohderyhmälle tuotettavien osaamisen arvioinnin, varmistamisen ja täydentämisenosaamispalvelujen sekä työelämäyhteistyön ja hakevan ja tukevan työn palvelujen pilotointi ja tuottaminen alueellisesti erityisesti Itä- ja Keski-Suomen alueilla yhteistyössä alueiden muiden hankkeeseen osallistuvien ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyössä kaikkien hankkeen osatoteuttajien kanssa pilotoidaan valtakunnallisesti yhdenmukainen ja kattavasairaanhoitajien pätevöitymisen palvelukokonaisuus.
Toimenpiteet1) Hankkeessa pilotoidaan sairaanhoitajaksi pätevöityvien osaamisen arviointimalleja, osaamisen varmistamisen menetelmiä, erityisesti kuulusteluja ja näyttöjä, sekä täydentäviä opintoja ammatillisen osaamisen ja kielitaidon kehittämiseksi pätevöityjien yksilölliset tarpeet ja työelämän vaatimukset huomioiden.
2) Hanke tekee harjoitteluyhteistyötä alueiden sote-työnantajien kanssa ja tukee työnantajia työyhteisöjen kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäämisessä.
3) Hakevan ja tukevan työn avulla jaetaan tietoa pätevöitymismahdollisuuksista eriviestintäkanavia hyödyntäen ja tarjoamalla pätevöityjille opinto- ja uraohjausta sekä ryhmä- ja vertaistukea pätevöitymisen suorittamiseksi, etenemisen tukemiseksi sekä työelämätaitojenlisäämiseksi.
4) Hanke pilotoi pätevöitymisen osaamispalveluja kaksikielisillä alueilla. 5) Hanke kehittää pilotointien avulla sairaanhoitajien pätevöitymisen osaamispalvelut valtakunnallisesti yhdenmukaiseksi ja saavutettavaksi kokonaisuudeksi.
TuloksetHankkeen toivottuna tuloksena on:

-Kehittää valtakunnallisesti kattava ja yhtenäinen toimintamalli sairaanhoitajaksi pätevöityvien osaamispalveluille.

-Rakentaa yhteistyöverkoston sote-työnantajien kanssa.
KumppanitCentria-ammattikorkeakoulu (Centria)
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Hämeen ammattikorkeakoulu (Hamk)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk)
Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia)
LAB-ammattikorkeakoulu (LAB)
Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin amk)
Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk)
Savonia-ammattikorkeakoulu: (Savonia)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu: (Seamk)
Tampereen ammattikorkeakoulu: (Tamk)
Turun ammattikorkeakoulu (Turku amk)
Vaasan ammattikorkeakoulu (Vamk)
Yrkeshögskolan Arcada (Arcada)
Yrkeshögskolan Novia (Novia)

Työnantajayhteistyön toimintamallia kehitetään yhteistyöllä kaikkien mukana olevien ammattikorkeakoulujen kanssa ja sitä myötä eri alueiden hyvinvointialueiden, yksityisten sote-alan työnantajien, työllisyyspalveluiden ja henkilöstöpalveluyritysten kanssa.
RahoittajaValtionavustus